Dwunastoma głosami za przy jednym przeciwnym Rada Gminy Bielawy na sesji 13 czerwca udzieliła wójtowi Sylwestrowi Kubińskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu w roku 2017.

Takim samym stosunkiem głosów przeszła uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za miniony rok, które przed głosowaniem przedstawiła radnym skarbnik Dorota Kubiak.

Wcześniej, wykonanie ubiegłorocznego budżetu pozytywnie zaopiniowała gminna Komisja Rewizyjna, która złożyła wniosek ws. udzielenia wójtowi absolutorium. Zarówno sprawozdanie za rok 2017, jak i wspomniany wniosek absolutoryjny, zyskały pozytywną opinię Regionalnej izby Obrachunkowej.

Na rok 2017 Gminy Bielawy planowała osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 21.450.451,31 zł, a ich wykonanie wyniosło 21.142.468,59 zł, czyli 98,56 % planu. Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 21.680.541,31 zł, zaś zrealizowano w 96.91 % czyli w kwocie 21.011.071,31 zł.

Niejednogłośna zgoda na kredyt

Na dzisiejszej sesji o wiele gorętsze emocje, niż temat absolutorium, wywołała wśród radnych propozycja zmian do tegorocznego budżetu oraz zaciągnięcia ponad dwumilionowego kredytu, który ma być wykorzystany na sfinansowanie inwestycji drogowych.

Dyskusję na ten temat zrelacjonujemy w gazetowym wydaniu Nowego Łowiczanina, faktem jest, że rada miała twardy orzech do zgryzienia.

Ostatecznie uchwałę kredytową podjęła większością 8 głosów za przy 1 wstrzymującym się i 4 przeciwnych.

Głosowanie nad absolutorium. Fot. EWR
Wójt Sylwester Kubiński dziękuje za udzielenie mu absolutorium. Fot. EWR

254 komentarze

 1. na poprawę nastroju coś absolutnie doskonałego o.. klimacie łowickich organów/urzędów 😀

  https://www.youtube.com/watch?v=Ummhmfwebxg&t=0s&list=PLQCiEU5Lly0abMxnuujeMbAWsrTwZIHWh&index=7

 2. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  I zgodnie z opisanymi poniżej przewidywaniami, po uprawomocnieniu umorzenia dochodzenia ad. korupcji szefowa PINB mgr inż. Zofia Więcław NATYCHMIAST osobiście wyznaczyła mi nasty!! termin kontroli mojej posesji na 03.09.18 g.10.00, strasząc mnie prokuraturą. To jest bardzo dobrze zorganizowana grupa przestępcza urzędników, funkcyjnych i wpływowych biznesmenów w powiecie i nie tylko.., mają Podatnika za nic! Brak kręgosłupa moralnego, brak honoru-wszystkie chwyty dozwolone włącznie z kradzieżą dokumentacji, bezgraniczna bezczelność w poczuciu całkowitej bezkarności za pieniądze Podatników!!

 3. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Ja przewidywałam, że PR i KPP najpierw ukarze mnie za niewpuszczanie na teren mojej posesji patologii z PINB, np. grzywną, a dopiero po tym bezpiecznie umorzy dochodzenie ad.podejrzenia korupcji w powiecie – w tym w PINB, ale jest znacznie gorzej i niebezpieczniej dla mnie, niż podejrzewałam, bo najwyraźniej bardzo obawiają się ujawnienia faktu korupcji i dlatego, jako pierwszą, choć później wniesioną w czasie UMORZYLI sprawę ad. podejrzenia KORUPCJI o nr Ds.377/18, a mnie próbują namierzyć (dosłownie!!!) do sprawy o nr Ds.133/18. hmmmmm..

 4. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Jakkolwiek kuriozalnie to brzmi, wyszło właśnie na jaw, że DWA organa w powiecie łowickim: wójt UG Bielawy wspierany dzielnie przez Samorządowe Kolegium odwoławcze (SKO) Skierniewice i PINB Łowicz równie dzielnie wspierany przez Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (ŁWINB) prześcigały się, który z nich, jako pierwszy z organów inwestorowi Monice Jóźwiak z Sobocka Wieś 16 w gm.Bielawy, a powiecie Łowicz ze złamaniem PRAWA dokumenty do budowlanej samowoli dorobi. SZOK!

 5. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Innych odpowiedzi z PR i KPP nie mam, choć poinformowałam te organa, w jaki sposób szefowa PINB mgr inż. Zofia Więcław sfałszowała dokumentację w prowadzonym przez siebie post.adm. znak sprawy: PINB.5160.22.2015.PB, sprytnie tuszując fakt istnienia samowoli budowlanej na posesji Sobocka Wieś 16 w gm.Bielawy, inwestor Monika Jóźwiak i dorobiła papiery-dokumentacje do tego budynku ze złamaniem PRAWA. Budynek mieszkalny plus/minus 70 m2!!!

 6. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  ale sierż. Redzicki jako pierwszy chciał wydębić ode mnie mój adres poza granicami RP, następnie na ten pomysł wpadła NAGLE-ni z gruszki ni z pietruszki, szefowa ŁWINB Ilona Podwysocka, a jako ostatnia zmusza mnie do podania adresu łowicka PR, nawet nie ukrywają już, że współpracują ze sobą – smutne to 🙁

 7. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Wczoraj 13.8.18 otrzymałam pismo z KPP Ł-cz w odpowiedzi na moje zapytanie z 8.8.18, do jakiej sprawy poszukują mnie następującej treści: “…informuję, że decyzję o zarządzeniu poszukiwań osób w toku prowadzonych postępowań karnych podejmuje prokurator prowadzący lub nadzorujący postępowanie. Wobec powyższego pytania w tym zakresie proszę kierować do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu.” podpisał zastępca komendanta Jerzy Olejniczak. No to mam jasność sytuacji-nasza “droga” KPP zwala winę na PR 😉

 8. nasz inteligentny, bystry, wykształcony i w ogóle NAJ!NAJ!NAJ! ale przede wszystkim drogi w utrzymaniu dla Podatników Powiatu sierżant Maciej Redzicki dzisiaj wrócił z zasłużonego urlopu do pracy w KPP ŁOWICZ:-) a zatem oficjalnie za pośrednictwem tej strony gratuluję panu, sierżancie Redzicki, “SUKCESU” WYNIKAJĄCEGO Z ANALIZY MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE o sygn.akt: KPP-RSD-501/18.. ZAKOŃCZONEGO UMORZENIEM DOCHODZENIA 😀

 9. chodzi wyłącznie o uruchomienie procedury prawnej z obrotem zagranicznym, celem przesłuchania mnie do.. tak błahego zarzutu, jak podejrzenie zanieczyszczania przydrożnego rowu ze sprawy ośmieszającej szefową PINB, wszczętej ze złamaniem PRAWA!! na potrzebę szantażu mojej osoby, bym nie ujawniła zorganizowanej korupcji urzędniczo-funkcyjnej w powiecie łowickim?!

 10. w 2016 i 2017 i odmówiła POSTANOWIENIEM sprawdzenia stanu mojej posesji po raz kolejny, a zażalenie złożone na powyższe Postanowienie PSSE organ II instancji w ŁODZI odrzucił pisząc, że “jest niedopuszczalne!!” Ja mam uwierzyć .. p.asesor, że łowickiej PR i KPP po umorzeniu w trybie super szybkim dochodzenia p-ko zorganizowanej korupcji urzędniczo-funkcyjnej z okradaniem Skarbu Państwa na czele!!! bez przesłuchania mnie, jako jedynego świadka w temacie!!! że tej skorumpowanej łowickiej PR i KPP…

 11. i przy posiadanej wiedzy, że takowe postępowanie było prowadzone odpowiednio wcześniej przez WUG Bielawy i nie stwierdzono – tu dla wójta niestety, oj niestety;-) żadnych zanieczyszczeń w rowie, przy posiadanej wiedzy, że PSSE w Łowiczu zorientowana w sprawie śmieciowiska pobudowlanego i zaśmiecania nim mojej i innych sąsiadów posesji zajmowała się stanem mojej posesji i posesji Sobocka Wieś 16 autorki samowoli budowlanych i włascicielki budynku, w którym były mordowane nieludzko 2 psy!!

 12. podałam miejsce pobytu KPP – Niemcy, nie adres!!! a pani asesor PR w niespełna 24 h -z szybkością błyskawicy! chce uruchomić kosztowne działania prawne poza granicami RP, by przesłuchać mnie, jako podejrzaną do sprawy o rzekome zanieczyszczanie rowu przydrożnego drogi Sobota-Zduny przy posiadanej wiedzy, że rów jest czyściutki, jak kryształ, co może stwierdzić osobiście sama każdego dnia naocznie plus foty z satelity, plus Dzielnicowy i sam Redzicki wlazły na teren mojej posesji, ..

 13. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  tylko w jednym piśmie! wysłanym pocztą elektroniczną do KPP dnia 09.8.18r., a wiec niespełna 24 h przed otrzymaniem pisma z PR zobowiązującym mnie do podania dokładnego adresu pobytu poza granicami, podałam aktualny adres pobytu!!!!

 14. Łowicka PR i KPP do sprzątania psich odchodów w boksach PRZYTULISKA “TOMVET” won!!!

 15. Dopiero 8.8.18 szukała mnie policja i SG w Sz-nie, a tu proszę, co za reakcja!!! SZOK! Tylko czy to, aby na pewno wczesno-poranna reakcja na pismo ze Szczecina — szczerze wątpię!
  Na dzisiaj dość! Niestety wnerwiła mnie p.asesor i niestety PR i KPP i dlatego wszystkie materiały będą dostępne dla Podatników/Mieszkańców/Wyborców/Zwykłych Ludzi na internetowej stronie od 2015 roku!!!

 16. a 10 tego sierpnia rano fu! pojawia się NAGLE w mojej poczcie drugie pismo z PR od p.asesor datowane 10.8.18, czyli nie antydatowane tom razom;-) w którym PR PONOWNIE?! zawiadamia mnie, iz w sprawie, ktora jest zawieszona-PR.Ds. 133/18 występuję ja jako podejrzana o przestępstwo z art. 91 ust1. pkt 1 ustawy PB.
  A dalej czytam, że..w związku z uzyskaną informacją, że przebywam poza terytorium kraju p.asesor prosi mnie o wskazane aktualnego adresu miejsca pobytu!!! za granicą!!! celem wykonania czynności z moim udziałem przez odpowiednie organa Państwa obcego!!!!! Wczytajcie sie ..

 17. ale jak to ja.. 9 sierpnia 2018 wysłałam do KPP na ręce Komendanta serdeczne podziękowanie dla sierżanta Macieja Redzickiego, bedacego na zasłużonym urlopie za umorzenie dochodzenia w sprawie zorganizowanej korupcji urzedniczo-funkcyjnej w łowickim powiecie i podziękowałam również za UJAWNIENIE mi w uzasadnieniu Postanowienia o umorzeniu dokładnego mechanizmu dorabiania papierków do samowoli budowlanych w powiecie przez sprytną szefową PINB i spółkę..

 18. W pismie od asesor datowanym 6.8.18, a przesłanym mi w dniu 8.8.18 nie ma słowa o tym, że wszczęto poszukiwania mojej osoby.., a tymczasem policja szczecińska i SG szukała mnie już 8.8.18, czyli zlecenie z ŁOWICZA WYSZŁO odpowiednio wczesniej, dlaczego nie zostałam o tym poinformowana w tym pismie?!

 19. Pani asesor są wakacje 2018, i ja wakacjuję się, a zatem nie posiadam stałego adresu, bowiem permanentnie przemieszczam się!

 20. Mało tego, sierżant Redzicki sam był wlazł na teren mojej posesji i rozmawiał z moja Mamm i widział posesję i co?! Trzysekundowa pamięć akwariowej rybki?! Oprócz skorumpowanej szefowej PINB pani droga. ale w utrzymaniu dla Podatników asesor sa jeszcze inni świadkowie, których moze pani przesłuchac na okolicznośc rzekomego zanieczyszczania przeze mnie rowu przydrożnego na terenie Sobockiej Wsi 15i, pani sama moze ten tam rów obejrzeć, bo jest dostepny z drogi Sobota-Zdyny! ale nie o to przeciez idzie,.. by słuchac innych-potrzebny jest na gwałt! kontakt ze mną!

 21. Dzielnicowy z Sobockiej Wsi, kiedy zadzwoniłam do niego i poinformowałam go, ze jestem poszukiwana był zaskoczony tym, bardziej niż ja sama, powiedział, że on nic o tym nie wie, a jest dzielnicowym i jako pierwszy wiedziec powinien!!! Mało tego był na mojej posesji i dokonał oglądu posesji i jeździ bardzo często tamtędy autem i widzi i posesje, jak wygląda i moja Mamm! Dlaczego sierż. Redzicki nie uzupełni prowadzonego p-ko mnie postepowania o wywiad od tego Dzielnicowego na temat mojej posesji i mojej osoby?! Zapytajcie go o to, jak wróci z urlopu!

 22. Zobaczcie, jaki inteligentny ten sierżant Redzicki–SAM zmienił podejrzanego z mojej Mamm na mnie, choc szefowa PINB oskarzyła moją Mamm, a ja wcale nie wyłożyłam, jak krowie na rowie, tematu na IV KRP w Sz-nie…

 23. I co dalej? Ano dzwonie do Redzickiego po wizycie dzielnicowego, a Redzicki do mnie, ze mam podać i adres i kiedy przyjade i w ogóle ble ble ble, bo ja jestem podejrzana teraz, bo ON zmienił podejrzanego 🙂 To jest po prostu kabaret, tylko, ze nie smieszy, bo za pieniadze Podatników!!! Ja sie nie dziwie, że on umorzył dochodzenie o okradanie Skarbu Państwa, ja zdziwiłabym sie, gdyby on tego nie zrobił!!!

 24. Zeznałam jako swiadek w KRP Sz-n, że Sobocka Wieś 15 to wyłącznie moja posesja!! ale moja Mamm ma prawo tam przebywać i swobodnie poruszac sie po całym terenie!!! Wyjasniłam, że to ja jestem pełnomocnikiem mojej Mamm, a nie odwrotnie!!! To jest moja posesja i jest czyściutka, zadbana i nie stanowi dla nikogo, ani niczego żadnego zagrożenia!!! Poprosiłam nawet dzielnicowego, by pojawił sie na terenie mojej posesji, porozmawiał z moja Mam, bo tylko jego ona nie boi się, oraz żeby dokonał tzw. oględzin stanu mojej posesji!!! I przyjechał i obejrzał i uspokoił moją Mamm:-)

 25. Gdzie sa przeprosiny dla mojej Mamm za ten stres?! NIE MA!
  A czy ukarano szefową PINB za celowe i świadome wprowadzenie w błąd organów ścigania?!
  Ależ skąd! Łowickie organa ścigania wypucowały buciki szefowej PINB, kiedy to pojawiła się w KPP celem złożenia zeznań w sprawie tej.., to sa żałosne podrygi zdychajacej ostrygi, a nie organa ścigania RP!
  TO te organa ścigania musowo ścigać!

 26. I ten bystry sierż. Redzicki i ta asesor przed uruchomieniem całej machiny winni sprawdzić!!! kto jest włascicielem posesji!! a nie marnotrawic pieniadze Podatników na zbędne i kosztowne procedury, jak słuchanie mnie w charakterze świadka p-ko mojej Mamm! do sprawy wszczętej w ub. roku i prowadzonej do dzisiaj p-ko mnie na prywatną potrzebę szantażu mojej osoby przez szefową PINB, bym nie ujawniała korupcji w PINB!!! Zachowanie szefowej PINB jest juz skrajnie niebezpieczne!!! Ale jeszcze bardziej niebezpieczne jest zachowanie PR I KPP!!!

 27. doskonale wiedząc! że moja Mamm nie jest włascicielką posesji, bo szefowa PINB prowadzi od 2015 szereg spraw w trybie adm. ad. mojej i sąsiadki od samowolki posesji i w każdej ze spraw posiada aktualny WYPIS z KW SR w ŁOWICZU, bo inaczej nie mogłaby prowadzic postępowania adm.!!!!

 28. Szefowa PINB w ŁOWICZU fałszywie i bezkarnie!!! oskarzyła moją Mamm w tym roku, że nie wpuszcza jej na moja posesję i wniosła o ukaranie mojej Mamm w przypadku dalszego uniemozliwiania jej samowolnego buszowania po terenie mojej posesji-robiła to juz wczęsniej bez mojej wiedzy i zgody!!! dlatego zabroniłam Mamie wpuszczania tej patologii na teren mojej posesji!!! posiadając wiedzę od 2015 roku, że ..

 29. Poszedł wniosek do PR lub KPP od szefowej PINB i sprawe do prowadzenia otrzymał, jako pierwszą sierżant Redzicki – P.G-128/18, i dawaj osobiście wpadł z wizyta na teren mojej posesji w m.Sobocka Wieś 15 i moja Mamm mało nie zemdlała, bo ona boi się, jak diabeł święconej wody tych skorumpowanych urzędasów i funkcyjnych, a ma juz 75 lat!!!

 30. Dokładnie TAK! Za piniadze Podatników Powiatu skorumpowana do szpiku kosci szefowa PINB zdesperowana już, że jej sprytne matactwa wychodzą jednak na jaw, nie mogąc mi nic zrobić, ani nie mogąc spotkac sie ze mna od pamiętnej wizyty u niej w dniu 13 wrzesnia 2016!!! bo wyjechałam z RP, złozyła wniosek o ukaranie mojej Mamm!!! za to, ze odmawia jej buszowania po terenie mojej posesji bez mojej obecności na terenie tej mojej posesji!!!

 31. więc odpisałam natentychmiast pani asesor z PR, że nie ma sprawy, jak tylko bedę w RP, to zgłosze sie do PR celem przesłuchania mnie, bo ja wyjechałam z RP dopiero co, bo 1 maja i przed wyjazdem byłam przesłuchiwana do tej samej sprawy o tym samym numerze w IV KRP w Sz-nie, ale Proszę Państwa jako świadek do sprawy z wniosku szefowej PINB mgr inż Zoski Więcław przeciwko mojej ślicznej, czułej, delikatnej, dobrej i uczciwej Mamm!!! o to, ze nie chce-zgodnie z moja wolą! wpuscic więcej juz na teren mojej posesji tej skorumpowanej patologii z PINB w ŁOWICZU!!!

 32. celem wykonania z pani (moim) udziałem czynnosci procesowych. W razie nie wykonania obowiązku zostana podjęte p-ko pani (mnie) inne działania zmierzajace do realizacji tego obowiązku. podpisała asesor Monika Poznańska.

 33. i nie otrzymałam od PR do 8 sierpnia odpowiedzi, ale 8 sierpnia juz poszukiwała mnie KRP i SG w Sz-nie, a zatem wysłałam z automatu 8.8.18 kolejne pismo do PR tym razem z zapytaniem, a do jakiejż to sprawy znowu poszukuje mnie policja w Sz-nie i tu UWAGA na daty!! bo w dniu 8 sierpnia otrzymałam PISMO z RP datowane na 06.08.2018 o treści: PR w ŁOWICZU ZAWIADAMIA, iż w sprawie PR.Ds.133/18 wystepuje pani (ja) jako podejrzana o przestepstwo z art.91 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane i w związku z tym, ma pania (ja) obowiązek osobistego stawiennictwa w KPP w ŁOWICZU!!! celem..

 34. ..a mianowicie, że dorobiła papiery do samowoli budowlanej ś.p. dziadkowi inwestorki i autorki samowolki budowlanej na posesji Sobocka Wieś 16 😀 Dzisiaj mamy 11sierpnia i jeszcze nie odpisała mi szefowa PINB, czy to prawda, co nabazgrał o niej sierż. Redzicki na urzędowym papierze KPP 😉 i…

 35. SZAMBO na tej mojej posesji BEZ MOJEGO OSOBISTEGO STAWIENNICTWA, BOWIEM TAKIE PRACE MOGĘ ZLECIĆ DO WYKONANIA NA ODLEGŁOŚĆ PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, a zatem prosze by PR zwolniła mnie z obowiązku stawienia się w łowickiej KPP i PR, bo wykonam, co tam chce ode mnie to PINB, ba! wykonam nawet to, czego jeszcze nie chce 😉 a zatem sprawa w KPP i PR p-ko mnie staje sie bezprzedmiotowa, bo będe już bardzo posłuszna PINB i ŁWINB 😉 ale 3 sierpnia, czyli na drugi dzień WYSŁAŁAM pismo do szefowej PINB Łowicz, czy prawdą jest to, co napisał sierż. Redzicki..

 36. ..że W ZWIĄZKU Z UMORZENIEM DOCHODZENIA bez przesłuchania/wysłuchania mnie, jako JEDYNEJ pokrzywdzonej i JEDYNEGO świadka w tej sprawie, ja zobowiązuje sie wykonać natentychmiast wszystkie zobowiązania nałożone na mnie przez PINB i ŁWINB.. zdecydowanie przed wyznaczonym terminem przytne okap, rzucę rynnę oraz pieronem zamontuję wg obowiązujących przepisów oczyyyyywiscie dla mojej Mamm, lat 75.. która tam różnymi okresami ale jednak przebywa SZAMBO

 37. Powiedziałam zatem temu funkcjonariuszowi, ze mogę przyjechac do Sz-na i złożyć zeznania na IV KRP, ale on powiedział mi, że nie o to chodzi, bym stawiła się w Sz-nie, ale o to, bym stawiła się w ŁOWICZU!!! no domyślam się, że zastrzyk z pavulonu dla mnie jest gotowy!
  POLOWANIE 🙂 Dnia 2 sierpnia 2018 powzięłam wiadomość, ze dochodzenie w sprawie korupcji zorganizowanej w powiecie łowickim zostało umorzone 19.6.2018!!! sygn.akt: RSD-501/18 – PR.Ds.377/18, napisałam szybciutko pisemko do PR w ŁOWICZU, ŻE…

 38. mały przerywnik w temacie, cz na temat;-) 08.8.2018 zadzwoniła do mnie koleżanka z bloku, że własnie szukał mnie dzielnicowy i funkcjonariusz SG, zadzwoniłam więc do dzielnicowego, że żyje i nic mi nie jest, a on przekierował mnie do wydziału dochodzeniowo-śledczego w IV KRP Sz-n, bo on sprawy nie zna, a otrzymał tylko polecenie ustalenia mojego miejsce pobytu, i od funkcjonariusza z dochodzeniówki S.Bystrowskiego dowiedziałam się, że jestem poszukiwana przez PR i KPP ŁOWICZ!!!

 39. ŚLEDZĄC od 2015 roku działania skorumpowanych urzędasów z powiatu łowickiego poznałam DWA sposoby dorabiania papierków do samowoli budowlanych w powiecie łowickim wspólnie i w porozumieniu przez organa gminne i powiatowe z okradaniem Skarbu Państwa włącznie! I ten proceder, moim zdaniem, z wielkim powodzeniem uprawiany jest od lat, szczególnie przez szefową PINB mgr inż. Zofię Więcław, która ma już za sobą długą w czasie karierę na stanowisku szefa PINB w ŁOWICZU i ta kobieta jest bardzo sprytna-niewybaczalnym błędem byłoby zlekceważyć ją!

 40. Doprawdy urzekająca historia, chętnie poczytałbym jeszcze coś aurorsty Pani Iwony. Bardzo wciągająca lektura😁

  • eh, proszę trwać w zapale, bo wkrótce będzie tekst opowiadania pt: odpowiedź skorumpowanego chóru w sprawie ogniomuru i podpowiedź mała: ogniomur to taka ściana, która rozwali łeb każdego skorumpowanego barana 😉

 41. Wytłumaczono mi, że zupełnie niepotrzebnie blokuje te ich nielegalne działania wobec budynków i terenu mojej posesji, że zupełnie niepotrzebnie tracę czas na opisywanie prawdy i na walkę o nią, bowiem skorumpowany urzędnik/funkcyjny jest głuchy i ślepy na każdą, nie tylko moją PRAWDĘ.

 42. tylko, że ja ZMIENIAM TAKTYKĘ POSTĘPOWANIA-wykonam w ekspresowym trybie wszystkie durnowate zobowiązania nałożone na mnie przez PINB w ŁOWICZU wyłącznie celem utemperowania mnie i zmuszenia do milczenia, ale bez osobistego stawiennictwa na posesji, czyli za pomocą pełnomocnika z którym tylko o tych durnowatych zobowiązaniach beda mogli pogadać i o niczym więcej 😀 a sama skupie się na walce z korupcją w powiecie 😀 ciekawam, co zrobi ta urzędnicza patologia, skoro ustaną wszystkie powody do nawiązania ze mną kontaktu 😀

 43. a teraz-hihihi-moje jasnowidzenie, czyli przewidywany rozwój wypadków w czasie:

  szefowa PINB i te dwa “gończe bigle” na posyłki: inspektore Erchard(t) i inspektore Błaszczyk 😉 poczekają, aż uprawomocni się POSTANOWIENIE o umorzeniu postępowania o korupcję i ruszą do ataku na teren mojej posesji strasząc mnie KPP i PR w Łowiczu 😀

 44. …tak samo, jak szefowa PINB w ŁOWICZU mgr inż Zofia Więcław zgodnie i jednoosobowo utrzymuje, że nie mataczyła, nie dorobiła papierków i nie sfałszowała materiału dowodowego w sprawie 😀

  ..że nie można tak sprawy umorzyć??

  ..ależ można w KPP i PR w ŁOWICZU 😀

  Jak się dogadacie z nimi, to tam umorzą Wam każdą sprawę 😀

 45. Szanowni Podatnicy, Mieszkańcy powiatu i całej RP,
  Prokuratura Rejonowa w Łowiczu i KPP w Łowiczu od 2015 ROKU!!! UMARZA sprawy działając na prywatne zlecenie wpływowych biznesmenów z powiatu BEZ WYSŁUCHANIA POKRZYWDZONYCH w tych sprawach-PATRZ MÓJ PRZYPADEK WŁAŚNIE :-D, a jeżeli JUŻ MUSI ich wysłuchać i wysłuchała-jak np. w sprawie o pobicie, to w całości zlekceważa ich zeznania, nad wyraz mocno eksponując zeznania sprawców czynu/czynów, którzy zgodnie utrzymują, że nie pobili,

 46. i PR z KPP postanowiły wcześniej zakończyć te druga sprawę o korupcję umorzeniem postępowania w całości bez wysłuchania mnie, jako jedynego świadka i jedynej pokrzywdzonej (ten sam schemat, co w sprawie PSA!!!), by PINB mogła dalej bezkarnie zmuszać mnie do wpuszczenia jej na teren mojej posesji, byśmy-jak to ładnie ujął inspektore Erchard(t) i sierżant Maciej Redzicki: dogadali się 😉 zaś pierwsza sprawa p-ko mnie została.. zawieszona i zostałam zobowiązana przez PR ŁOWICZ do podania terminu mojego przyjazdu do RP, by mogli rzekomo przeprowadzic czynności z moim udziałem, 😀

 47. Tak jak przewidziałam -pisałam o tym poniżej- KPP i PR postanowiły mając w prowadzeniu dwie następujące po sobie w czasie sprawy:
  -pierwszą p-ko mnie z wniosku PINB mgr inz. Zofii Więcław o ukaranie mnie za to, że nie wpuszczam na posesje PINB, by mogła dogadać ze mna się 😉
  -drugą późniejszą w czasie p-ko PINB i innym o matactwo materiałem dowodowym, czyli o korupcję!!!

 48. .. jak KPP i PR brnie dalej i dalej w mataczenie i tuszowanie wszystkich negatywnych działań i zachowań tak mieszkańców z posesji Sobocka Wieś 16, jak i urzędników z PINB ŁOWICZ, SKO Sk-wice, UG Bielawy celem ochrony urzędniczo-funkcyjnej patologi-MAFII, DZIAŁAJĄC tym samym wyłącznie na prywatne zlecenie wpływowych biznesmenów z powiatu Jolanty i Tomasza Wojciechowskich z TOMVET w ŁOWICZU.
  a.. DWA bidne PSY ZOSTAŁY ZAMORDOWANE i do dziś nikt nie poniósł żadnej za to odpowiedzialności!!!

 49. ale czy rzeczywiście powinniśmy dziwić się KPP i PR ŁOWICZ, że za cholerę nie chcą przyznać, że są w te zorganizowaną korupcję w sposób bezpośredni jako pierwsi!!! zamieszani?

  No który skorumpowany urzędnik/funkcyjny zdecyduje się na przyznanie do uprawiania korupcji, skoro pociąga to za sobą nieodwracalne konsekwencje prawne i życiowe? Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie jest dla mnie jak najbardziej zrozumiała, ponieważ ja od 9 marca 2015 roku obserwuję,

 50. ale sierżant Maciej Redzicki, tak jak zapowiedział mi przez telefon, że jego zdaniem z każdym można dogadać się, tak też i dogadał się (znowu to przewidziałam, chyba jestem jasnowidzem 😀 tym razem z szefową PINB łowicz mgr inż. Zosią Więcław 😀 w sprawie umorzenia postępowania o korupcję, bowiem ta w powicie łowickim ma prawo istnieć i istnieje od lat całkowicie legalnie 😀

 51. bidulka wysypała się na przesłuchaniu w charakterze świadka w KPP łowicz, nasza droga ale w utrzymaniu dla Podatników szefowa PINB łowicz mgr inż.Zofia Więcław dorobiła nielegalnie!!!! papiery do mieszkaniowej samowoli budowlanej na terenie posesji mojego sąsiada 😀 i idzie w zaparte!!! utrzymując, że tam nie ma żadnej samowoli budowlanej!!!

 52. i to dlatego tak szalał mgr wójt Kubiński i tak szalały za piniądze Podatników te trzy 3 labill słodkie paniusie z SKO Sk-wice pozbawiając mnie praw publicznych w RP 😀 za wszelką cenę te trzy patologiczne urzędy, nawet za cenę ośmieszenia się postanowiły dorobić legalne papierki do samowoli budowlanej 😀 i dorobili!!!!
  No wysypała się u Redzickiego Macieja najprawdziwsza prawda z dorobieniem papierków do mieszkaniowej samowoli budowlanej na posesji Moniki Jóźwiak w m.Sobocka Wieś 16, której kierownikiem budowlanym był znany biznesmen w gminie i powiecie Sylwester Cieślak z Marywila 24 😀

 53. a przede wszystkim NIE POZWOLIŁA, bym dowiedziała się, że sprawa została przez nią definitywnie ostatecznie zakończona!!! stwierdzeniem, że tam nie ma samowoli budowlanej jeszcze przed wydaniem pozytywnej DECYZJI DLA SAMOWOLI przez WUG Bielawy mgr Kubińskiego i dlatego odpowiedzi na moje dwa pisma poszły na adres, pod którym była pewna, że ja ich nie odbiorę 😀 i nie dowiem się przed rozprawą w WSA, że ona JUŻ zakończyła postępowanie w sprawie dorabiając tym samym papierki do samowoli 😀

 54. Byłam pewna, że szefowa PINB Łowicz mgr inż Zofia Więcław zatuszowała fakt istnienia samowoli budowlanej na terenie posesji moich patologicznych sąsiadów z Sobocka Wieś16-inwestor Monika Jóźwiak- dla dobra TOMVET 😀 w sposób bardzo sprytny-zastosowała przepisy TZW. procedury naprawczej 😀 i nie myliłam się!!!! Dlatego ta skorumpowana do szpiku kości najjjjjwiększa patologia urzędnicza, jaką w życiu widziałam, zrobiła wszystko, by odsunąć mnie od tej sprawy i nie pozwoliła mi na uzyskanie przymiotu strony 😀 nawet nie chciała nic ode mnie wiedzieć, broń Boże zdjęć!!! 😀

 55. Mało tego Proszę Państwa na posesji moich patologicznych sąsiadów z Sobocka Wieś 16 nie ma samowoli budowlanej-przekonująco wyjaśniła sierżantowi Redzickiemu Maciejowi nasza droga, ale wyłącznie w utrzymaniu dla Podatników patologiczna szefowa PINB w ŁOWICZU mgr inz Zofia Więcław 😀 a to, co ja tam widzę z mojej posesji I Z POZYCJI SATELITY ZIEMSKIEGO, to jest chałupa zbudowana na pozwolenie z 1968 roku:-D

 56. co ja pisałam o zorganizowanej korupcji? a pisałam, ze moim zdaniem umaczani w nią są wszyscy jako jeden 😀
  Dzisiaj otrzymałam Postanowienie z KPP ŁOWICZ podpisane przez sierżanta Macieja Redzickiego O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE korupcji w powiecie łowickim:-D jego zdaniem nie ma jej tam 😀
  Prokurator nie zdążył się tam pod tym postanowieniem podpisać, a Redzicki Maciej jest juz na urlopie do 13 sierpnia 😀

 57. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  “Nowe twarze”?! Kiepski żart,!!! To są te same twarze, tylko koryto się zmienia!

 58. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Czytam, że przez lata pracowała w zakładzie karnym, a mnie podała, że w ministerstwie pracowała 😀
  Czy te biedne zwierzątka to taka odskocznia w ramach terapii szokowej po zk?!

  Gdybym wtedy wiedziała, co za zakłamany bab..l! wlazł na teren mojej posesji do mojego domu mataczyć w interesie TOMVET, to ostrokrzew nasączony gnojówką poszedłby w ruch natychmiast!!!

 59. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  i jak wszechstronnie wykształcona,oj joj oj: zna się na zwierzętach i na alkoholiźmie, jednak najlepiej to ona zna się na matactwie!!!

 60. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Tylko, ze wtedy w marcu 2015 miała rudą farbę na kłakach!!!

 61. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Ponieważ łowicka policja i prokuratura odcięły mnie (znana metoda;-) od wszelkich informacji ad. sprawy psa, zatem sama musiałam zebrać materiał dowodowy i szperając tu i tam, a także w internecie szybko ustaliłam, że w moim własnym domu na terenie mojej własnej posesji w m.Sobocka Wieś 15 w gm.Bielawy straszyła mnie i wymuszała na mnie zmianę zeznań p-ko oprawcy piesków osobiście SAMA SZEFOWA Łowickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt Grażyna Wołynik!!! koleżanka Wojciechowskiej!!!
  http://lowicz.naszemiasto.pl/artykul/nowe-twarze-w-platnej-komisji-w-lowiczu,3586327,art,t,id,tm.html

 62. ..a do tego po 13 września 2016, czyli po mojej bezskutecznej skardze do ŁWINB w ŁODZI rozdziadowiła się na maksa WŚCIEKŁA NA MNIE urzędnicza patologia z PINB i i magister wójt Kubiński 😀 bo nie pozwoliłam do samowoli papierków dorobić..

 63. Tak trwale skuteczny parasol ochronny mógł spowodować i spowodował 😀 TYLKO JEDEN JEDYNY SKUTEK ze strony patologii zza mojego płota, a mianowicie MAKSYMALNE ROZDZIADOWIENIE 😀

 64. Są TYLKO dwa RODZAJE postanowień w KPP i PR ŁOWICZ ad. wszystkich złożonych przeze mnie wniosków:
  1. nie wszczynać postępowania
  2. umorzyć postępowanie
  Są wydane wszystkie decyzje pozytywne dla patologii zza mojego płota przez WUG Bielawy, SKO Skierniewice, PINB ŁOWICZ i niestety ŁWINB, za wyjątkiem PSSE w ŁOWICZU.
  Ani przed wyrokiem WSA, ani tym bardziej po wyroku WSA nie uzyskałam żadnej pomocy od w/w.

 65. 13 września 2016 wykonałam DWIE AKCJE (PINB i KPP), by zobaczyć opisane poniżej reakcje skorumpowanych urzędów zamieszanych w jedną sprawę. W KPP, bo wciąż czekałam, w końcu zza drzwi wyłonił się bardzo elegancki funkcjonariusz, nawet sympatyczny niestety z konkretnymi wytycznymi, żeby mnie zbyć, czyli zaproszono mnie na wysokie piętro nr II, rozmowa w 4 oczy, a następnie przekazano mnie do funkcjonariusza, który szybko spisał moje zeznania p-ko TOMVET i 2 labil słodkim koleżankom Jolanty Wojciechowskiej i czym prędzej wydano POSTANOWIENIE o odmowie wszczęcia postępowania.

 66. .. “pilnie wlazła mu w gacie kąśliwa mrówka i musiał wyjść”.

 67. Zniknął, ale po chwili znowu przywołał mnie do okienka i zapytał w jakiej to sprawie chcę rozmawiać z komendantem KPP ŁOWICZ, odpowiedziałam, że w sprawie i o sprawie psów z Sobockiej Wsi 16 w gm.Bielawy.
  Zniknął, a razem z nim zniknęła moja szansa na audiencję u komendanta tegoż przybytku-byłam pewna, że tak postąpią, ale chciałam mieć na piśmie kolejny dowód w sprawie. Komendant był dostępny dla wszystkich interesantów za wyjątkiem mojej skromnej osoby. Napisałam skargę do KW w ŁODZI, otrzymałam odpowiedź, z której wynika, że..

 68. Tego samego dnia, co zjawiłam się w skorumpowanym PINB w ŁOWICZU, czyli 13.09.2016 pojawiłam się również w KPP ŁOWICZ w tzw.dzień przyjęć interesantów przez komendanta KPP i ochoczo zostałam wpisana do oczekujących z zapewnieniem, że z całą pewnością komendant mnie przyjmie-od tego jest dzisiaj, ale kiedy zbliżała się moja kolej wejścia na rozmowę, funkcjonariusz z okienka przy poczekalni przywołał mnie do okienka i zapytał po raz drugi o moje personalia, podałam i zniknął w czeluściach KPP, po chwili pojawił się i znowu przywołał mnie i zapytał skąd jestem, podałam, że ze Szczecina.

 69. Szanowni Podatnicy nie ma przypadkowych zbiegów okoliczności, owszem może się taki zbieg okoliczności zdarzyć RAZ! ale ja od 9 marca 2015 roku nieprzerwanie do dziś dnia!! mam do czynienia z ciągiem zaplanowanych “zbiegów okoliczności”, czyli działań i czynności mających jeden cel: ochronę interesów finansowych wpływowych biznesmenów, urzędasów i funkcyjnych z gminy BIELAWY i powiatu ŁOWICZ! To jest po prostu zorganizowana grupa przestępcza, która zrobiła wszystko, co mogła, by uchronić prywatny interes finansowy TOMVET i Kubińskiego, etc. etc.

 70. a może nasz drogi, ale wyłącznie w utrzymaniu dla Podatników i bardzo pomocny dla wybranych mgr wójt Sylwester Kubiński odpowie mi na pytanie: GDZIE SĄ TE DWA PSY?!

 71. Pytanie do weterynarzyny, czytaj żony lek.wet. Jolanty Wojciechowskiej, szefowej przytuliska-ochronki dla piesków i jej dwóch labill słodkich koleżaneczek z Towarzystwa i Stowarzyszenia tylko z nazwy dla dobra zwierzątek brzmi: GDZIE SĄ PSY!?
  Pytanie do KPP ŁOWICZ i do PR ŁOWICZ BRZMI: GDZIE PODZIAŁY SIĘ TE DWA BIDNE PSY!?

 72. Proszę Państwa, co to za policja i co to za prokuratura, która pozwala jakiejś weterynarzynie – żonie weterynarza! SAMODZIELNIE decydować w sprawie prowadzonej z urzędu przez KPP pod nadzorem PR?! a następnie robi wszystko, by fakt ten nie wyszedł na światło dzienne, czyli MATACZY!!! materiałem dowodowym w tej sprawie i w każdej innej znanej mi sprawie prowadzonej przez KPP pod nadzorem PR w taki sposób, by ochronić PRYWATNY INTERES FINANSOWY tejże żony lek.weterynarza..?! Ja chyba mam do czynienia z jakimiś przebierańcami-jak śpiewa Rosiewicz, a nie z funkcjonariuszami i urzędnikami!!!

 73. Oczywiście, jak czytam w Postanowieniu- w uzgodnieniu z mgr wójtem Kubińskim!!
  Prosze Państwa-dane personalne właściciela psa z adresem włącznie zostały przeze mnie podanie w moim domu wezwanym na interwencję w dniu 8.3.2015r. funkcjonariuszom z KPP i ci Panowie poszli na rozmowę do właściciela psa-oprawcy zaraz po zabraniu psa do ochronki TOMVET!!!
  Kim u licha jest jakaś weterynarzyna-czytaj: żona weterynarza Tomasz Wojciechowskiego, że ośmieliła się zadecydować w sprawie o znęcanie za.. policję, prokuraturę i niezawisły sąd?!

 74. Izba Weterynaryjna w ŁODZI po 11 miesiącach od wniesienia skargi i po wielu moich monitach!!! wreszcie na kilku stronach dokumentu pt. “Postanowienie o umorzeniu ” jedynie umieściła text wszystkich dostępnych jej przepisów na zasadzie kopiuj i wklej, nb. przepisów całkowicie zbędnych tym dwóm zamordowanym psom!!! I nie wyjaśniła w sposób nie budzący wątpliwości, dlaczego jakaś sobie weterynarzyna, czytaj: zona weterynarza-wydała cichaczem oprawcy psa na zmarnowanie.

 75. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  jak ten mgr wójt Kubiński, co mówią o nim, że wszystko już wysprzedał, a jeszcze się uwija..

 76. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Nikt i niczego nie wyjaśnił do 9 marca 2015, bo nawet nie wydano jeszcze postanowienia o wszczęciu postępowania celem przesłuchania świadków i podejrzanych sprawie, ale ja złożyłam już zeznania wstępne 8 marca 2015 w KP Bielawy, a mimo tego TOMVET wraz z Urzędem Gminy Bielawy wydali psa na zmarnowanie, bo znalazł się własciciel psa i wyjasnił, że piesek przez ogrodzenie uciekł?!
  Oj ten doktore Tomaszek Wojciechowski dowcipny, jak patologia zza mojego płota, która od 20 lat nie ma nawet 1 metra ogrodzenia.., dowcipny jak Sylwester Cieślak kierownik samowoli budowlanej na posesji znęcacza..

 77. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  ..ze stałym dostępem do wody i pokarmu. Dnia 09 marca 2015, gdy znalazł się właściciel zwierzęcia i wyjaśnił, że pies wydostał się przez ogrodzenia na zewnątrz posesji. ODDANIE PSA nastąpiło po uzgodnieniu z Urzędem Gminy w Bielawach-zeznanie świadka Tomasza Wojciechowskiego.” To cytat z Postanowienia Izby Weterynaryjnej w ŁODZI.

  -jak ta Izba Lekarska w tej ŁODZI w ogóle funkcjonuje?!
  -co to za text?!

  Kali chcieć mieć interesów dochodowych sieć 😛

 78. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  12.10.2017 Izba Weterynaryjna w Łodzi w osobie lek.wet. Sławomira Borkowskiego po 11 miesiącach rozpoznała moja skargę i zakończyła postępowanie Postanowieniem o umorzeniu postępowania w sprawie niewłaściwego zachowania TOMVET – sygn. akt PW/4/17 albowiem
  ” lek.weterynarii Adam ŁĘCZKOWSKI będący pracownikiem lecznicy TOMVET na zgłoszenie Komendy Powiatowej w Łowiczu o zdarzeniu znęcania się nad psem, pojechał i zabrał psa do lecznicy aby do wyjaśnienia sprawy zbadać psa i przetrzymać w odpowiednich warunkach dobrostanowych..

 79. Iwona z Sobockiej Wsi

  A oto i sama zakłamana Jolanta Wojciechowska z TOMVET odwiedzająca swój “uroczy psi interesik”, czyli przytulisko powstałe w Piotrowicach w gm.Bielawy, w interesie której, a dokładniej w interesie finansowym której!!! oraz w interesie własnym bardzo skutecznie walczyła i walczy do dzisiaj ze mną łowicka prokuratura, łowicka policja, łowicka inspekcja nadzoru budowlanego, wójt UG Bielawy, SKO Skierniewice oraz jednostki pozarządowe działające rzekomo dla dobra zwierzątek?! w powiecie łowickim!!!

  http://lowiczanin.info/schronisko-psiakowo-w-piotrowicach-juz-dziala

 80. Iwona z Sobockiej Wsi

  To jedyny organ, który nie miał zaleconej odgórnie urzędniczej ślepoty i to jedyny organ, który nie wziął udziału w tej doskonale zorganizowanej korupcji, jednak ze śmieciowiskiem i śmieciami jeszcze dłuuugo nic się nie poprawiło-wręcz przeciwnie, bo ta patologia była i jest pod parasolem ochronnym. Zrozumiałam, że zwracając się o pomoc do organów, urzędów, instytucji w powiecie łowickim żadnej pomocy nie uzyskam. Uświadomiłam sobie skutecznie, że moje problemy z patologią zza płota skończą się dopiero wtedy, kiedy zostanie zlikwidowana KORUPCJA w tych organach, urzędach i instytucjach.

 81. Iwona z Sobockiej Wsi

  W zaryglowanym domu BYŁA OBECNA właścicielka posesji i jednocześnie inwestorka od samowoli budowlanych Monika Jóźwiak, córka tej schorowanej emerytki, co nad podziw sprawnie, szybko i skutecznie uciekała przed Paniami z PSSE. Obie zaryglowane w samowoli budowlanej udawały, że ich tam nie ma, podziwiając-jak przypuszczam 😉 zza firanek ten ich nieprzeciętny pier….k na tej ich nieprzeciętnej posesji, no bo chyba nie podziwiały Pań z PSSE ŁOWICZ 😉

 82. Iwona z Sobockiej Wsi

  Urzędniczki zdziwione, zaskoczone i nieco zakłopotane dokonały wzrokowych oględzin na odległość wyłącznie z terenu mojej posesji i oględzin mojej posesji oraz posesji drugiego sąsiada, który akurat był obecny w trakcie tej interwencji.

 83. Iwona z Sobockiej Wsi

  Na co ja odpowiedziałam: to może zawołajcie ją po imieniu “Kazimiera” 😀

  -pani Kaziuuuuu, pani Kaziu niech pani otworzy drzwi, chcemy porozmawiać.. z panią

  Panie nawet do okienka pukały–oczywiście, że nie otworzyła, bo przecie postanowiła, że jej tam nie było i ma 😉

 84. Iwona z Sobockiej Wsi

  Miny Pań z PSSE bezcenne – pozdrawiam Panie 😉 Goniąc za prawdą i w słusznej sprawie jedna z Pań odwróciła sie do mnie i powiedziała ze zdziwieniem na twarzy: ale ona ucieka 😀

 85. Iwona z Sobockiej Wsi

  Nie obyło sie bez kabaretu, bo kiedy obie urzędniczki były na terenie mojej posesji, to za moim płotem nagle pojawił sie jeden psi znecacz w osobie Kazimiery Gnat, a urzedniczki dzielnie ruszyły na rozmowę z nią, a ta jak je zobaczyła, to pomyślała, że wierzyciele i standardowo 3 bieg włączyła i z prędkością światła do dobudowanej samowoli mieszkaniowej wpadła i zaryglowała drzwi na amen udając od tego momentu, ze jej tam nie było i nie ma 😀 Panie urzędniczki nie miały szansy dogonić jej, choć podobnoż taka chora jest, że nawet chodzić nie może 😀

 86. Iwona z Sobockiej Wsi

  Urzędniczki z PSSE w Łowiczu po zapoznaniu się z problemem na miejscu w terenie były bardzo zdziwione faktem braku właściwej reakcji ze strony wójta UG Bielawy, KPP ŁOWICZ, PINB!!! etc. etc. , a co ja mam powiedzieć?!
  Proszę Państwa te dwie urzędniczki okazały się w pełni sprawne i zdolne do wykonywania powierzonej im funkcji, bowiem żadna z nich nie miała ślepoty, ani umysłowej tympoty!!!

 87. Iwona z Sobockiej Wsi

  Szanowni Państwo, jedynym organem, który nie wszedł w te zorganizowaną korupcję okazał się organ PSSE w Łowiczu (sanepid), do którego również zwróciłam się po pomoc w 2016 roku z prawomocnym wyrokiem WSA, przebywając na terenie mojej posesji. Zadzwoniłam do PSSE, a następnie opisałam problem ze śmieciowiskiem i innymi patologicznymi zachowaniami sąsiadów i bardzo szybko pojawiły się na terenie mojej posesji 2 urzędniczki z PSSE w Łowiczu celem dokonania oględzin problemu!!! Można?! MOŻNA!

 88. Iwona z Sobockiej Wsi

  Wszyscy WON!!!
  Więcław, Erchard(t) i prowadzący sprawy, ale wyłącznie jako pasażer inspektore Błaszczyk!!!

 89. Iwona z Sobockiej Wsi

  Czyżby roku ubiegłego zgubili tam cosik ważnego, jak.. np. uczciwość, rzetelność urzędniczą?!

  NIE-wymienione powyżej zgubili już w 2015 roku!!!

 90. Iwona z Sobockiej Wsi

  Mały przerywnik w opowiadanku po śniadanku: dzisiaj mamy 19 lipca 2018 i o godz. punkt 10-ta jak zwykle, jak zawsze, tak jakoś mniej więcej od września 2017 😀 przed wejściem na teren mojej posesji w m.Sobocka Wieś 15 w gm.Bielawy zatrzymał się po raz chyba 10-ty!!! niebieski samochodzik wypełniony patologią urzędniczą z PINB ŁOWICZ i wszystko to oczywiście za piniądze Podatników Gminy i Powiatu!!! Ale ja mam pytanie: a kogóż lub czegóż.. tam..tak.. tyle razy.. te skorumpowane urzędasy pod wejściem na teren mojej posesji z maniakalnym wręcz uporem szukają???

 91. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  I TYLKO ten funkcjonariusz ma wstęp na teren mojej posesji i żaden inny więcej!!! bo moja posesja to nie deptak łowicki!!!

 92. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Poszedł na rozmowę do inwestorki samowolki idokonał konkretnych ustaleń, że śmiecie i inne problemy, jak niebezpieczne drzewo, potłuczone szkło nie wiadomo skąd i inne zostaną przez nich usunięte do października 2016!!!

  uhm, ta…, ten funkcjonariusz był tylko w zastępstwie dzielnicowego i zaraz przestał być, a na jego miejsce pojawił się p.KUJAWA.. i zaczęły się dla mnie problemy znacznie poważniejsze..

 93. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Prosze Państwa, po wyroku WSA pomocy odmówiły mi wszystkie skorumpowane organa i urzędy w powiecie, za wyjatkiem jednego funkcjonariusza z KPP ŁOWICZ, który pojawił się w zastępstwie dzielnicowego na terenie mojej posesji i ten jeden nie miał ani amnezji, ani slepoty, ani głuchoty, ani umysłowej tympoty!!! , pokazałam mu rozpier…. śmieciowisko – śmiecie tu, smiecie tam, wszędzie śmiecie pobudowlane patologii zza płota!!! i ten nie latał, jak Bąk po asfalcie, tylko po śmieciowisku!!!

 94. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  być może Pan Starosta zbyt pochopnie założył, że SP w Łowiczu nie brało w tym procederze udziału..

 95. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  ale dochodowy biznesik-schronisko dla zwierzątek TOMVET!!! w Piotrowicach w gm.Bielawy, a powiecie Łowicz powstałe przy udziale wójta UG Bielawy i przy pomocy PINB Łowicz zostało wybudowane i funkcjonuje mimo cichaczem przeprowadzonej procedurki.. budowy tego dochodowego interesiku!!!

 96. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  a ja nawet nie dotarłam jeszcze do 2017 roku w tym skromnym i skrótowym opowiadanku na temat doskonale zorganizowanej korupcji urzędniczo-funkcyjnej w powiecie łowickim z odnóżami w Łodzi!!!
  Podsumujmy: psy zmarnowane, a sprawa w KPP i PR umorzona, psy zmarnowane, a co do TOMVET, który bezprawnie wydał psy na zmarnowanie odmowa wszczęcia postępowania w KPP i PR, psy zmarnowane, a co do pań, które wymuszały na mnie zmianę zeznań w moim własnym domu!!! odmowa wszczęcia postępowania w KPP i PR, psy zmarnowane, aleeee

 97. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  Szanowni Podatnicy, szefowa organu II instancji nagle i nieoczekiwanie pewnie dla niej samej (buhaha) wpadła na pomysł zmuszenia mnie do podania mojego adresu zamieszkania poza granicami RP powołując się – w sposób wybiórczy;-) na dyrektywy unijne, albowiem:
  1. nie udało się mnie skutecznie pognębić wytoczonymi p-ko mnie i mojej Mamie postępowaniami, choć baaardzodzo starały się te skorumpowane do szpiku kości!!! patologie urzędnicze!
  2. nie udało się mnie zastraszyć!!
  3. nie udało się mnie przekupić!!!
  a.. zatem Szanowni Podatnicy, pozostało ostatnie rozwiązanie–skrócić mnie o głowę.

 98. Iwona z Sobockiej Wsi

  wszyscy WON!!!

 99. ..lub druga opcja: z wyciekami informacji i z KPP i z PR 😀 ponieważ mam do czynienia ze zorganizowaną grupą urzędasów i funkcyjnych, działającą wspólnie i w porozumieniu na prywatne zlecenia 😀

 100. Istnieje bardzo proste wytłumaczenie, mające bezpośredni związek z wyciekami poufnych informacji z KPP ŁOWICZ lub PR Łowicz (do ustalenia wkrótce;-) na temat mojej skromnej osoby 😀

  Panie Boże, widzisz te patologię i nie grzmisz?!

 101. Jak sądzicie, dlaczego dwie wykształcone i obyte w temacie szefowe: I – ej i II – instancji w tym samym okresie i w tych samych sprawach – równocześnie!! doznały AMNEZJI z adresem mojej elektronicznej skrzynki pocztowej???

 102. Jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, lub jakby ktoś obie szefowe w tym samym miejscu i czasie NAGLE zahipnotyzował-obie te panie jednocześnie: szefowa PINB ŁOWICZ Zosia Więcław i szefowa ŁWINB w Łodzi Ilonka Podwysocka NAGLE w tym samym okresie zapomniały adres mojej elektronicznej poczty !!!!!!!!!
  I oczywiście jedna i druga-obie panie wydały w tym samym okresie nagłej i niezdiagnozowanej amnezji bardzo ważne decyzje w 2 sprawach spornych!!!

 103. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  wydała decyzję oczywiście niekorzystną dla mnie i cichaczem 😀 ale dzięki temu dokonałam kolejnego druzgocącego odkrycia oblicza tej zorganizowanej korupcji, a mianowicie, że obie panie-szefowa PINB Łowicz i szefowa ŁWINB Łódź dokładnie w tym samym czasie-jedncześnie!!! zaprzestały wysyłać mi pisma za pomocą poczty elektronicznej 😀
  Drogie, ale wyłącznie w utrzymaniu urzędniczki wypadałoby chociaż zachować pozory, że obie nie dmuchacie w te samą trąbkę!!! No żenada..

 104. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  że w dniu 22 czerwca 2018 ŁWINB Ilona Podwysocka wydała DECYZJE (nagle tego samego dnia, co moje zapytanie wysłałam pocztą elektroniczną!!!, a gdzie była wcześniej-żadnego pisma w mojej poczcie o przedłużeniu terminu rozpoznania z uwagi na.. uwagi lub inne, że uzupełnia materiał w sprawie i wydłuża termin rozpoznania odwołania-kompletnie nic!) i utrzymała w mocy DECYZJĘ szefowej PINB ŁOWICZ wydana na podstawie sfałszowanej dokumentacji 😀

 105. Iwona z Sobockiej Wsi w gm.Bielawy

  22 czerwca 2018 zaniepokojona poważnie brakiem odpowiedzi z ŁWINB w ŁODZI wysłałam ZAPYTANIE pocztą elektroniczną (zwykłe zapytanie!) o stan 2 spraw-żadnej odpowiedzi, drugie ZAPYTANIE bardziej szczegółowe wysłałam w dniu 3 lipca 2018, bo otrzymałam informację od Mieszkańca Sobockiej Wsi, że listonosz próbował doręczyć przesyłkę dla mnie na adres Sobockiej Wsi 15-wiejski listonosz jak rodzina i do tego ogarnięty chłop, i teraz słuchajcie: wczoraj otrzymałam zawoalowaną ale bardzo sprytną odpowiedź od szefowej ŁWINB w ŁODZI Ilony Podwysockiej, że ..

 106. no niestety Prosze Państwa dzisiaj otrzymałam pismo z organu ŁWINB w Łodzi z którego wynika wprost, ze jest w te korupcje umaczany po uszy, a nawet i po czubek głowy. Czekam na rozpoznanie mojego zażalenia i odwołania z marca i kwietnia, nie mam nic w mojej elektornicznej poczcie-jestem poza granicami RP, oni poza granice nie wysyłają, a tymczasem decyzje wydane i uprawomocnione jak mniemam bez mojego udziału-kolejny raz prawa moje zostały kompletnie zlekceważone. Po prostu ręce opadaja, piszę to jako urzędnik państwowy-wygląda na to, ze ta korupcja sięga do samej ŁODZI.

 107. Sprostujcie, jesli się mylę, bo nie zajmowałam sie tamta sprawą osobiscie.

 108. Pamiętam słowa wójta Kubińskiego ad. powstałej nagle awantury wokół budowy przytuliska w Piotrowicach, powiedział chyba, że jeżeli wszystko będzie “zgodne z przepisami”, to schronisko powstanie w Piotrowicach i słowa chłop dotrzymał – a jakże! i zdaje się, że mocno “zmądrzał”, bo po tym, jak nie mógł dorobić papierków do samowoli budowlanej u mojego sąsiada, bo przyznał mi fikcyjne PRAWA STRONY, a ja skorzystałam z autentycznych, to w sprawie wydania pozytywnej DECYZJI na budowę schroniska dla TOMVET, chyba nie zawiadomił nikogo i nikomu nie przyznał praw – nawet fikcyjnych..

 109. Mamy lipiec 2018.., jeżeli ŁWINB przedłużyła określony przepisami termin rozpoznania moich pism, to należy mnie o tym poinformować, a jeżeli ŁWINB nie otrzymała tych pism od PINB, to tym bardziej należy mnie o tym poinformować! Tak, ja doskonale wiem, że macie teraz BIG PROBLEM z szefowa PINB, bo ona ma haka na każdego z osobna i na wszystkich razem, ale to nie mój problem, lecz wasz!! Moim problemem jest notoryczne łamanie MOICH PRAW przez skorumpowanych urzędasów i funkcyjnych od 2015 roku!!!

 110. W marcu i kwietniu 2018 wysłałam do ŁWINB w Łodzi za pośrednictwem PINB w ŁOWICZU moje Zażalenie i moje Odwołanie w dwóch różnych sprawach-bardzo interesujących, co opisze wkrótce, i do dzis dnia nie mam NIC! 22 czerwca wysłałam zapytanie do ŁWINB w ŁODZI, czy w ogóle otrzymała do rozpoznania moje Zażalenie i moje Odwołanie do spraw: PINB.5160.14.2017.PB i PINB.5160.17.2017.PB i cisza, jak makiem zasiał!

 111. za zgodą organu ŁWINB, stanowiącego parasol ochronny dla PINB i przekazujacego PINB moje poufne informacje wysyłane przeze mnie wyłącznie do ŁWINB!!! nasza droga, ale wyłącznie w UTRZYMANIU szefowa PINB mgr inż. Zosia Więcław i jej dwie “łyżwy gończe” Erchard(t) i Błaszczyk bez przeszkód i bez zahamowań nękają mnie i moją Mamm!! po dzień dzisiejszy!!! Niestety p.Podwysocka, nie zrobiła pani kompletnie nic!!! z posiadaną wiedzą na temat korupcji PINB w ŁOWICZU, ujawnionej przeze mnie w LICZNYCH!! PISMACH do pani właśnie, DO ORGANU WYŻSZEJ INSTANCJI..

 112. ŁWINB w odpowiedzi na moje merytoryczne wypracowanie na temat korupcji w PINB napisał dużo i nie na temat-3/4 to urzędniczy bełkot pseudo-prawniczy, ale po zsumitowaniu się na końcu gdzies tam wcisnął zdanie, że no.. należy jednak stwierdzić, że z tą pocztą dla mnie to.. zachowanie PINB było naganne-nic ponadto!! żadnych sankcji, żadnego zobowiązania do rzetelnego prowadzenia postępowania i żadnego nadzoru nad tym postępowaniem, ani tym bardziej wobec stawianego przeze mnie wprost PINB zarzutu korupcji-wyłączenia PINB z prowadzenia tej sprawy!!!

 113. ŁWINB moze tylko sprawdzić, czy PINB wszczęła, prowadziła, wydała decyzje i zakończyła postępowanie na podstawie właściwych przepisów administracyjnych i budowlanych i nic ponadto!! Nie oceni sprawy merytorycznie za nic, bo nie ma takich uprawnień!!! I nie liczcie, ze tamten organ Wam pomoże-to nie lezy w jego interesie i nie ma tego w zakresie obowiązków, niestety…, zatem taki organ, jak PINB w ŁOWICZU, moze bez przeszkód mataczyć materiałem dowodowym w każdej sprawie tak, jak chce, bo ŁWINB nie przyjedzie na żadną kontrolę w terenie!!!

 114. ..tak mię zacheciła szczerze, bo doskonale wiedziała, że ŁWINB w Łodzi nic jej nie zrobi-wręcz przeeeeciwnie, organ łódzki chroni jej 4 litery i czyni to bardzo skutecznie i jeszcze wkurza mnie dodatkowo, bo przekazuje tej skorumpowanej patologii z PINB moje poufne informacje z moich pism!!! ŁWINB jest organem odwoławczym od decyzji i postanowień PINB, ale w istocie jest to organ o czysto fikcyjnych kompetencjach, bowiem nie ma uprawnień do działania-sprawdzenia stanu faktycznego w terenie!!!

 115. Celowo w kwietniu 2016 wysłała odpowiedź wyłącznie na mój adres domowy w RP, bym nie odebrała jej–została poinformowana, że przebywam poza granicami RP, boooo w maju WSA w ŁODZI miał rozpoznać sprawę ad. skandalicznej decyzji SKO Sk-wice pozbawiającej mnie praw publicznych!!!!
  Ja wysłałam DWA PISMA w kwietniu do niej.. z prośbą o udzielenie informacji pocztą elektroniczną!!! BEZCZELNA!!!

 116. Jesli nie odbiore jakiegos pisma adresowanego do mnie i nastąpi zwrot pisma do urzędu, czy np. do sądu, to ja idę do tego urzędu osobiscie z dowodem osobistym, przedstawiam problem i normalny urzędnik wydaje mi takie pismo do rąk własnych za pokwitowaniem.

 117. Zażądałam wydania pisma adresowanego do mnie do rąk moich tu i teraz-odmówiła, zażądałam wydruku treści pisma (kopii) z komputera-odmówiła mi!!! Do dziś dnia nie wydała mi tej przesyłki.
  Ale ochoczo zachęciła mnie do napisania skargi SŁOWAMI: “może pani napisać skargę do ŁODZI na mnie, niech pani napisze”.
  Potem wezwała na pomoc podległą sobie urzędniczkę, bo już i globusa miała i apopleksje i nerwosol był jej potrzebny, etc. etc.

 118. Ja znowu, że ja tego nie mam-a skoro jestem tu na miejscu, to proszę mi to pismo wydać tu i teraz do rąk moich! Wtedy dopiero wydukała pod nosem, że “pisma zostały wysłane pani na ADRES DOMOWY, PANI NIE ODEBRAŁA PISM.”
  -na jaki adres domowy?! ja prosiłam o udzielenie informacji pocztą elektroniczną, bo przebywałam w kwietniu 2016 poza granicami RP! odpowiedź była mi potrzebna do WSA i bardzo mi zależało na niej!
  -w Szczecinie, odpowiedziała przeglądając zdjęcia, nawet brewka jej nie drgnęła!

 119. Nie straciła panowania nad sobą, zlekceważyła mnie świadomie, bo mówiąc te słowa zaczęła przeglądać jakieś zdjęcia z jakiegoś mieszkania, które miała na biurku przed sobą, dając mi tym samym do zrozumienia, że zakończyła i temat i rozmowę.
  Ale ja powiedziałam do niej, że to jest dla mnie niezrozumiałe, bo ja nie mam żadnej odpowiedzi w mojej elektronicznej poczcie-a ona potwierdziła swoją wersję: zostało pani wysłane.

 120. Owszem, można zapamiętać, że było jakieś tam takie pismo, że była odpowiedź, ale spraw jest tak wiele i tak wiele jest pism różnorodnych, że po 4 miesiącach nie sposób pamiętać, komu, kiedy, jaką drogą i na jaki adres została udzielona odpowiedź.., a szefowa PINB mgr inż. Zofia Więcław bez akt sprawy i bez komputera, bez pomocy oficjalnie prowadzącego sprawę inspektora Błaszczyk i bez mrugnięcia odpowiedziała mi, że odpowiedź została pani wysłana.

 121. Ile spraw w roku może prowadzić taki powiatowy organ, jak PINB? ile pism może odebrać i wysłać w skali roku taki powiatowy organ, jak PINB? Ile spraw szczegółowo może zapamiętać jeden urzędnik? Czy ten urzędnik jest w stanie zapamiętać wszystkie pisma i odpowiedzi na pisma chociażby z jednej sprawy datami i adresami?!
  Nie, jako urzędnik wiem po sobie, że to nie jest możliwe, choćby nie wiem, się starać!

 122. Po wylegitymowaniu mnie i osoby towarzyszącej mi Zosia W. odmówiła i pomocy i udzielenia info. na każde pytanie ad. samowoli budowlanej, bo nie jestem STRONĄ we sprawie, w której to ona próbuje dorobić “legalne papierki” , a jeszcze śmiem do niej przychodzić z pytaniami o te sprawę! heheh, ale ja nagle – jej zdaniem z pewnością “złośliwie”, heheh, zadałam jej pytanie, dlaczego do dziś dnia nie otrzymałam z PINB odpowiedzi na dwa moje pisma wysłane przed wydaniem wyroku WSA; ojjjj..albo nawet łooo maaatko i córko 😉

 123. Jednak.. wyrok WSA szefową PINB w ogóle nie interesował! Pisma do PINB wysłałam w kwietniu, wyrok WSA zapadł pod koniec maja, a ja zjawiłam się w PINB 13 września 2016-zatem od czasu wysłania moich pism minęły ponad 4 m-ce.. i tu UWAGA Podatnicy, a moze i uwaga łowicka policjo i łowicka prokuraturo 😉
  Nie będe opisywac tej rozmowy w szczegółach, wystarczy, gdy napiszę, że Zosia W. na pomoc p-ko mnie (osobie chorej i niepełnosprawnej:-) wezwała podległa sobie urzędniczkę – bardzo zreszta sympatyczna i miła w zachowaniu Panią; no było wesoło 😉

 124. Sprawa psa Pana nie obciąża, bo ta miała miejsce za poprzedniej komendantury, ale taki krystaliczny, to Pan wcale nie jest.., więc niech Pan do mnie więcej po prostu już nie pisze, bo nie musi się Pan sam obciążać.

  ad. PINB: 13 września 2016 zjawiłam sie osobiście w siedzibie PINB Łowicz w przyjemnym pokoiku szefowej tego bajzu mgr inż. Zosi Więcław z wyrokiem WSA celem udzielenia mi pomocy, z trudem wdrapałam sie po schodach na piętro, bo jestem niepełnosprawna i poważnie chora, a nie znalazłam tam windy, zadałam sobie wiele trudu, by tam wejść!

 125. Ja od Pana niczego nie oczekuję, bo Pan nie był w stanie przeprowadzić nawet porządnego postępowania wyjaśniającego w sprawie p.KUJAWY!!!
  I Pan-Komendancie KPP napisał do mnie, bo zaczęłam opisywać te korupcje szczegółowo na łamach prasy-smutne, czyż nie?!

 126. Poza tym p.Komendancie, ja napisałam do KPP, ze ja nie oczekuje od KPP żadnej reakcji-nie tylko, ze pozytywnej, żadnej! I napisałam również, że ujawnię KORUPCJĘ na łamach prasy, więc po co Pan do mnie pisze teraz?! Przecież napisaliście, że nie odpowiecie mi, na co ja napisałam, że nie chce tej odpowiedzi-to po co Pan odpowiada mi, skoro ja nie pytam?! Nontoper to samo piszecie-nic się nie zmieniło!!

 127. dzisiaj otrzymałam pismo do komendanta Radzikowskiego z KPP ŁOWICZ, że łowicka kpp i wszyscy funkcjonariusze tam zatrudnieni są czyści, jak kryształ 😀 i on sam nie dopatrzył sie tam żadnych nieprawidłowości 😉 oj, joj, oj, p.komendancie, pojechał pan po bandzie, wiec wkrótce przypomnę panu publicznie sprawę z udziałem “po dzielnicowego” funkcjonariusza o nazwisku KUJAWA, która miała miejsce juz za pana komendantury!!!
  Ja nie twierdzę, ze wyciek informacji jest z KPP, napisałam, ze równie dobrze wyciek informacji może być z PR!!!

 128. ach, co tam się dzieje teraz za tym moim płotem na Sobockiej Wsi 16 i nie tylko, ach; najazdy, rozjazdy, przejazdy, przyjazdy i odjazdy, czyli Proszę Państwa-konsultacje, a wszystko to Szanowni Państwo dzieje się nocami 😀
  Ale ja.. znam już ten schemat działania patologii zza mojego płota i patologi urzędniczo-funkcyjnej, bowiem dokładnie to samo było ad. sprawy psa, samowoli budowlanej, zaje… mojej działki śmieciami, przesunięcia granic-zniknięcia znaków granicznych-wielkich kamieni!!!, mataczenia materiałem dowodowym oraz sfałszowania i kradzieży dokumentacji urzędowej, etc. etc.

 129. ja chciałam wiedzieć przed terminem posiedzenia w WSA, czy PINB zakończyła postępowanie ad.samowoli budowlanej-tylko tyle, bowiem chciałam by akta sprawy PINB dot. tej samej samowoli, co akta UG Bielawy zostały dołączone do akt sądowych celem właściwej oceny sytuacji.. i tu sie zdziwiłam.., wysłałam zapytanie do PINB pocztą elektroniczną raz i nic, wysłałam zapytanie do PINB pocztą elektroniczną drugi raz i nic.., cisza, jak makiem zasiał, w końcu uznałam, że bez tych akt sobie poradzę i poradziłam, ale nie w tym rzecz..

 130. kombinowali jak pozbyć się mnie na tyle skutecznie, by mogli te je..ne papierki bez problemów dorobić-nie mogli wyłączyć mnie ze sprawy, w której juz byłam stroną i dlatego nie mogli dorobić papierków, tak jak chcieli, czyli z utajnieniem faktu istnienia samowoli budowlanej na terenie posesji mojego sąsiada, nie mogli też zablokować mojego odwołania od decyzji SKO do WSA – przyczaili się.. ale ja ..

 131. ta skorumpowana “urzędnica” nic o tym wiedzieć nie chciała-odsyłała mnie do wójta UG Bielawy, a ten pisoł, że nie ma mocy.., że on strzela.. ale tylko z procy! Jednak dziwne, że znalazł “MOCY”, kiedy postanowił w moim kierunku celować!! Nawet z prawnika zatrudnionego za piniądze Podatników!!! raczył p-ko mnie skorzystać!!!

 132. az wójt mgr Sylwester Kubiński swoją Decyzje wydał i uprawomocnic próbował-na to czekała.., zmuszona moim uporem w końcu wszczęła, ale fikcyjne postępowanie w sprawie z natychmiastowym wyłączeniem mnie z możliwości udziału w sprawie w charakterze nawet nie strony, lecz świadka, który posiada materiał dowodowy którym dobitnie wykazał szkodliwości tej samowoli dla sąsiadujących posesji – pierdo… big śmieciowisko pobudowlane! śmiecie u mnie, śmiecie u drugiego sąsiada, a żaden kontener nie wyjechał ze śmieciami z terenu samowoli od 2012!!!

 133. Kto wybrał – wskazał na stanowisko szefa PINB mgr inż. Zofię Więcław?! Konkurs był na największą urzędniczą patologie w powiecie i ona wygrała?! komu jest na rękę trzymać te patologię na stanowisku szefa PINB?!
  Po przesłaniu PISMA URZĘDOWEGO z ŁWINB do PINB mgr inż. Zofia Więcław w ogóle nie zamierzała ani wszcząć, ani tym bardziej prowadzić postępowania ad. samowoli budowlanej na posesji Sobocka Wieś 16, choć jest to jej zasran.. obowiązkiem! z prawa urzędu i kpa! Tak się wiła, tak kombinowała, że przetrzymała wszczęcie postępowania w czasie maksymalnie długo, jak mogła!

 134. W kolejną sobotę powtarzam ten sam numer i skutek jest dokładnie taki sam, ponieważ ja do czynienia z tzw. gorącą linią na trasie: PINB – patologia zza mojego płota! mam!!
  Moja posesja to darowizna z pra, pra, pra, pradziada! Pradziadek nazywał się ZWIERZ, pamiętam, że Dziadek mój Józef nosił onuce w oficerki, które będąc smarkulą pomagałam mu zdejmować i brzytwą z kości słoniowej golił się! Wychowałam się na tamtej ziemi-mam ją we krwi! Tam pogryzły mnie pszczoły i osy, podrapał kot i ugryzł pies, tam jest mój Rodzinny Dom! WSZYSCY WON!!!
  Dopiero teraz wkurzyłam sie

 135. ale pożartujmy sobie przed snem 😉 teraz podpowiem Wam, jak możecie sprawdzić, czy szefowa PINB mgr inż. Zofia Więcław ma.. telepatyczny kontakt np. z Waszym sąsiadem zza płota – nic prostszego 😉

  W sobotę wysyłam pismo z opisem problemu, który dzieje się za moim płotem – powtarzam: wysyłam w wolna od pracy sobotę pismo drogą elektroniczną, a w niedzielę wczesnym rankiem patologia za moim płotem likwiduje po cichutku opisany przeze mnie problem jeszcze przed sumą w kościele 😀

 136. Fakt, ze szefowa PINB Zofia Więcław dalej siedzi na stołku w powiecie potwierdza tylko moje przypuszczenie, że ma ona bardzo dużą wiedzę o wszystkich.. inwestycjach w powiecie i fakt ten wcale mnie nie dziwi, biorąc pod uwagę wszystko to, co spotkało mnie z jej strony, i to co spotkało moją Mamę i moją posesję..

 137. I żadnej patologii urzędniczo-funkcyjnej nie chce więcej widzieć – to przede wszystkim tyczy się szefowej PINB Zofii Więcław!!! nawet w pobliżu mojej posesji!!! bo o pani przekrętach, to dopiero zaczynam powieść!

 138. TAK DZIAŁA AGENTURA-niestety..

 139. “Szanowna” PR i KPP w ŁOWICZU, MACIE HAŁDĘ CUCHNĄCEGO MATERIAŁU u siebie, wielką jak to pamiętne śmieciowisko patologii zza mojego płota W POSTACI AKT SPRAW!!!
  Ale po UWALONEJ sprawie psa nie możecie dopuscic do ukarania patologii zza mojego płota, bo patologia jest nieobliczalna-to raz, a dwa-gdyby sprawa trafiła do sądu, to jakiś swiadek mógłby wygadac się o psie.., a pociągniety za język doprowadziłby do TOMVET i ktos mógłby pociągnąć ten omijany!!! przez was!!! temat, dlatego WSZYSTKIE SPRAWY UWALACIE!!! i DLATEGO wszyscy WON!

 140. Od ub. roku czekam wciąż na odpowiedź z PR w ŁOWICZU NA KILKA DROBNYCH PYTAŃ—odpowiedzi na pytania brak, mimo tego, ze PO w ŁODZI monitował PR ŁOWICZ o odpowiedź, natomiast jestem zobligowana do podania terminu mojego przyjazdu do RP celem przeprowadzenia z moim udziałem CZYNNOŚCI PROCESOWYCH – TaaaaaK, a świstak siedzi i zawija te sreberka.

 141. a może nie miał pieniędzy na obdukcję?! Byli obcy świadkowie zdarzenia i pobicia i sprawa została UWALONA! Zaczęłam bać się o moją Mamę! I niestety słusznie!
  WSTYDU NIE MACIE…

  Pytanie mam, czy to ten sam prokurator, co sprawę PIESKA uwalił dla ochrony interesów TOMVET?!

 142. booo położono w materiale dowodowym-w zeznaniach nacisk wyłącznie na wyeksponowanie “wielce spójnych” zeznań patologii, która mieszka, śpi, chrapie i po d….e się drapie pod jednym dachem :-)) Obcy świadkowie?! sio! wynocha!! i cicho być!!! Jeden pobity c/a 3 sztuki patologii zza mojego płota dzielnie i skutecznie wspieranej przez KPP i PR.., że pokrzywdzony, to nie pokrzywdzony, bo nie zrobił obdukcji-nie zrobił, bo nie zrobił, bo może miał inne ważniejsze zajęcia, …

 143. Wręcz przeciwnie-doskonale wiedział co robi, sprytnie rozczłonkował sprawę na dwie części-niby pobicia i niby uszkodzenie mienia, z tego zresztą słynie ta PR i ta KPP-przerobiłam na własnej skórze w sprawie psa 🙂 i po kolei oba człony UWALIł!!! Że tak nie można?! a KTO podskoczy PR i KPP jednocześnie?! Zeznania naocznych świadków obcych zostały oddalone w całości, choć były rzeczowe i spójne, booo

 144. Sprawe pobicia Sąsiada z Sobocka Wieś 17, którego teren posesji zapierd…. swoimi śmieciami i fekaliami oraz eternitem patologia zza mojego płota!!
  Proszę Państwa-sprawa koncertowo UWALONA z uzasadnieniem i tu UWAGA! że zeznania patologii, czyli sprawców pobicia: matki, córki i najsilniejszego z trójki sprawców-męża córki i zięcia matki są.. spójne!!

  No ten prokurator i funkcjonariusz to chyba za masło, mleko, czy podroby otrzymał przydział funkcyjny-tak pomyślałby, ale tylko naiwny człowiek! Ależ nieeee.., wręcz przeciwnie!

 145. NAWET sprawę o pobicie!!!!

 146. Starosta Powiatu słusznie i w zgodzie z przepisami skierował sprawę do PR w Łowiczu, ale PR ŁOWICZ Szanowni Podatnicy i Panie Starosto nie może być sędzią we własnej sprawie!!!
  To samo dotyczy KPP ŁOWICZ!!!
  KPP ŁOWICZ i PR ŁOWICZ stanowi DOSKONALE FUNKCJONUJĄCY na zlecenie prywatne LECZ za piniądze Podatników Powiatu! PARASOL OCHRONNY dla wybranych mieszkańców i posesji!!! WSZYSCY WON!!!
  Wszystkie sprawy w KPP i PR zakończone pozytywnie dla patologii-obowiazuja wyłącznie dwa rodzaje orzeczeń: umorzyć postepowanie w sprawie lub nie wszczynać postepowania w sprawie!!

 147. sprawę dot. ZORGANIZOWANEJ KORUPCJI URZĘDNICZO-FUNKCYJNEJ w PR Łowicz do prowadzenia otrzymała.. (o zgrozo) pani ASESOR, a w KPP ŁOWICZ p.Redzicki Maciej; z asesor nie miałam przyjemności rozmawiać-nawet mi jej żal, bo ta sprawa to mina, zaś p.Redzicki wyraził w rozmowie telefonicznej ze mną swoje zdanie, które brzmi ” ja uważam, że z każdym można dogadać się” , a to ja nie przeszkadzam panie Redzicki–jeśli .. pan MUSI, to proszę dogadywać się ze skorumpowaną PINB mgr inż. Zofia Więcław–ja nie muszę!!!! WSZYSCY WON! Kolejny funkcjonariusz i po raz kolejny chce mi granice wyznaczać!

 148. Miałam i mam do dziś dnia! przeciwko sobie:
  -PR ŁOWICZ!!
  -KPP ŁOWICZ!!!
  i obecnie jestem WIELKĄ PODEJRZANĄ i miniaturkowo pokrzywdzoną w jednej i tej samej sprawie, z nadzieją na pozytywne dla pasożytów i wcześniejsze ZAKOŃCZENIE sprawy 😉 w której jestem WIELKĄ PODEJRZANĄ – dotyczy zarzutu nie wpuszczania na teren mojej posesji skorumpowanych do szpiku kosci urzędasów!!! z PINB ŁOWICZ !!!

 149. Dotarło do mnie, ze nawet poprzez to śmieciowisko pobudowlane i za zgodą KPP Łowicz patologia zza plota przejmuje coraz śmielej teren mojej posesji na własność.., bardzo smutne i równie niebezpieczne!

 150. ŁOWICKA kpp na straży bezpieczeństwa i porządku?! Mój mechaniczny koń pokłada pokłada się ze śmiechu…

 151. Niestety Proszę Państwa-jednak nie widział!!!! A do tego był bardzo mało uważny latając po drodze, bo nie zauważył wmurowanego w pas ruchu drogowego stojaka na konwie od mleka z lat.. 80 tych!!! przy wjeździe na teren posesji Sobocka Wieś 16!!!
  Granica mojej posesji została przesunięta na stałe na moją niekorzyść o co najmniej 70 cm!!! co dobitnie wykazało późniejsze rozgraniczenie przeprowadzone z mojego wniosku, ale do tego dojdziemy.

 152. Pomimo całej dokumentacji foto i oględzin funkcjonariusz Bąk z KPP ŁOWICZ sprawę OCZYWIŚCIE umorzył, w uzasadnieniu dobitnie akcentując fakt, że nie stwierdził zaśmiecania pasa ruchu drogowego!!!!

  To było już po sprawie z pieskami!!!

  Mojej Mamm, która wpusciła go na teren mojej posesji za moja zgodą powiedział, ze te śmiecie sa bardziej na ich, niz na moim, bo on wie lepiej, gdzie lezy granica mojej posesji 😀 choć chwile wczesniej w niewyjasnionych okolicznościach poznikały wszystkie znaki graniczne!!!

  Bąk miał taki wzrok, że widział ślady po znakach w ziemi!!! WOOW…

 153. Wszystkie organa, urzędy, a nawet KPP!! nie widziały tam żadnych śmieci-ależ gdzie?!
  Muszę tutaj powrócić na chwilkę do KPP ŁOWICZ 😀
  Na jedno z moich pism pojawił sie na terenie mojej i patologii posesji dzielny funkcjonariusz, a w zasadzie bardziej geodeta, niż funkcjonariusz o nazwisku Bąk, no i polatał ten Bąk niemal po całej wsi z pytaniem, czy patologia zanieczyszcza-zaśmieca pas ruchu drogowego, znaczy drogę gminną Sobota-Zduny. O działkę mą nie zapytał nikogo-bowiem tą zaśmiecać wolno 😀

 154. olbrzymia hałda pobudowlanych śmieci bez żadnego zabezpieczenia i tym śmieciom nieoczekiwanie wyrosły nóżki i tymi nóżkami dzielnie poprzechodziły sobie na teren mojej posesji-do dzisiaj są wyorywane z mojego pola .., jedne zaoruja sie podczas uprawy ziemi maszynami, a inne wyorują się.., a jak czytam wniosek Moniki Joźwiak do WUG Bielawy to czyyyyytam, że wszystkie śmiecie obowiązkowo poszły do KONTENERA!!
  O cholera, a ja nie zauważyłam tam żadnego kontenera.., pomykam do okulisty 😉

 155. Na terenie mojej posesji “wylądowały, jak UFO” mizerne odpadki tego eternitowego dachu – powinnam cieszyć się, że zdecydowaną większoscią uraczyli Sąsiada z Sobocka Wieś 17, ale nie mam zbytniego powodu do radości, bo niestety wszystkie śmiecie pobudowlane – rozwalony ganek, ściana nośna w chacie na skutek samowolnej rozbudowy i przebudowy oraz wszystkie inne odpadki, jak rurki od centralnego, uchwyty, plastykowe, uszczelki, folie, kuuupa gruzu zamiast do kontenera zostało usypane dokładnie przy granicy mojej posesji!!!

 156. Praktycznie z tej jego posesji zrobili sobie prywatne śmieciowisko i prywatny wychodek. Każdy rodzaj śmieci z górą uszkodzonego, porozwalanego eternitu włącznie-materiały foto udostępnione zostały i KPP, i WUG Bielawy i SKO Sk-wice, etc. etc. – żadnej pomocy!!! Zatem udostępnię te materiały na specjalnej stronie internetowej z pismami urzędowymi – i podam link do strony.

 157. Przed wybudowaniem samowoli mieszkaniowej tzn. przed 2012 patologiczni sasiedzi zza mojego płota zmienili sobie dach na wiejskiej chałupie z eternity na blacha, czy cuś, kolor ciemna czerwień i fajnie i chwali sie, tylko, że niestety cały swój stary uszkodzony dachowy eternitowy wypierd…. wprost i na bezczela na teren Sąsiada z posesji Sobocka Wieś 17!!! bo jego posesja jest niezamieszkała – od lat stoi pusta, a on bardzo rzadko bywa na niej.., ale to jest jego posesja, a nie tej patologii społecznej!!!

 158. zapytacie, czy to jest możliwe?!
  Ależ oczywiście, że TAK!!
  W PINB, SKO, WUG wszystkie korupcyjne chwyty dozwolone!!! To samo lus KPP i PR!!!
  Gdybym była np. biednym rolnikiem, albo kucharką lub-jak moja Mamm, starszą panią emerytka po 70-tce i nie byłoby mnie stać na pomoc prawną, to już dawno miałabym zarekwirowane (przepadek!!) budynki na rzecz Skarbu państwa przez PINB mgr inż. Zofię Więcław!!! i miałabym sprawę karną!!! za utrudnianie matactwa skorumpowanym funkcyjnym i urzędasom!!!

 159. wezwanie do usunięcia brakow formalnych p.Wiecław nosi znak: PINB.5160.19.2015.PB, Szanowni Podatnicy ja pisemnie i telefonicznie!!! podałam poprawny adres podejrzenia samowoli budowlanej, a “inspektorzy” z PINB przyjechali na kontrolę do Sąsiada z drugiej strony mojej posesji 😀 zaś szefowa PINB mgr inż. Zofia Więcław wszczęła postępowanie, ale w stosunku do zupełnie innej posesji i zupełnie innej osoby!!! niż ta, którą wskazałam!!!

 160. ..obawiam się inspektore Erchard(t), że być może do dziś dnia jeszcze PAN nie wierzy w moje istnienie, bo co pojawi się pan w bramie mojej posesji, to każdą napatoczoną się tam przypadkowo kobietę bierze pan za mnie 😉

 161. bowiem starsza pani po 70 tce to dla skorumpowanych urzedasów! żaden przeciwnik 😉

 162. inspektore Erchard(t) od mojego drugiego Sąsiada otrzymał odpowiedź, ze na terenie mojej posesji pomieszkuje sobie starsza pani po 70 – tce 😀 och, jak się całe skorumpowane towarzystwo ucieszyło.., jak sie rozochociło.. tym ustaleniem 😉

 163. .. po moich licznych pismach i po rozmowie z inspektore Erchard(t)!!! Tak, tak p.Erchard(t), wtedy właśnie rozmawialiśmy po raz pierwszy o samowoli budowlanej na terenie posesji mojego sąsiada, niestety pan przyjechał na kontrolę/oględziny, ALE do mojego drugiego Sąsiada z drugiej strony mojej posesji!!! i zrobił to pan z premedytacją, bo przyjechał pan wypytać się/wywiedzieć się, kto zamieszkuje na terenie mojej posesji!!! otrzymałam z data 24.6.2015 pismo (gniot!) od szefowej PINB w ŁOWICZU pt. wezwanie do usunięcia braków formalnych 😀

 164. .. a wójt mgr Sylwester Kubiński wydał swoją pozytywną DECYZJĘ dla mającej dopiero “nastąpić w bliżej nieokreślonej przyszłości” rozbudowy budynku mieszkalnego na posesji Sobocka Wieś 16, inwestor Monika Jóźwiak, niestety nie przewidzieli, że ja odwołam się do SKO – żenujące kontakty z upadłym moralnie SKO Sk-wice opisałam już wcześniej 🙂 Od tego momentu walczyłam już z dwoma skorumpowanymi do szpiku kości organami: WUG Bielawy i PINB ŁOWICZ!!!

  będziecie MOOOCNO ZDUMIENI TYM, co stało się później..

 165. Szanowni Podatnicy Gminy i Powiatu-nasza droga, ale wyłącznie w utrzymaniu szefowa PINB mgr inż. Zofia Więcław nie wszczęła postępowania na czas w sprawie podejrzenia samowoli budowlanej albowiem czekała na wydanie i uprawomocnienie się DECYZJI nr 10/2015, równie drogiego w utrzymaniu dla Podatników-wójta UG Bielawy, w idiotyczny sposób argumentując swoje zachowanie; nie wszczęła, nie sprawdziła ani stanu prawnego, ani stanu faktycznego na terenie posesji Sobocka Wieś 16,…

 166. po przesłaniu mojego zapytania z ŁWINB do PINB w ŁOWICZU rozpoczął się CYRK za piniądze Podatników–szefowa PINB mgr inż. Zofia Więcław za cho..rę! nie chciała sprawdzić stanu prawnego wskazanej przeze mnie w piśmie rozbudowy na posesji Sobocka Wieś 16 – nie bo NIE! W ogóle nie chciała wszcząć postępowania w sprawie!!! Do dzisiaj przez gardziołko nie przechodzi jej stwierdzenie “samowola budowlana” w stosunku do dobudowy mieszkaniowej u mojego patologicznego sąsiada zza płota..

 167. wczoraj otrzymałam kolejne już pismo gniot!! za piniądze Podatników!!! od skorumpowanej szefowej PINB Zofii Więcław o wyznaczeniu kolejnego terminu, chyba juz z 10-ty! celem spotkania się jej i mojej osoby na terenie mojej posesji w sprawie “oględzin” szamba, którego nie posiadam na terenie tej posesji, bo posiadam tam wyłącznie drewniany wychodek-sławojkę!!! TO jest zakrawa na kpinę: za wszelką cenę wymuszają na mnie spotkanie-domyślam się, że mają dla mnie mocno wypchaną walizeczkę, bo inne zawiodły metody, ale mnie to nie obchodzi!!! Ja na życie i spytki mam swoje piniądze!!! WSZYSCY WON!

 168. i TU zaczyna się opowieść o kupie dziada z PINB ŁOWICZ! wszyscy WON! Więcław, Erchard(t) i Błaszczyk-wszyscy won!!!

 169. ponieważ pozostał ślad (zapytanie w stercie dokumentacji i pism.. w ŁWINB w ŁODZI 🙂 I na ten moment ŁWINB zachował się zgodnie z obowiązującymi przepisami–przesłał moje ZAPYTANIE do PINB w ŁOWICZU zgodnie z właściwością miejscową celem rozpatrzenia/nadania biegu/realizacji albowiem na ten moment ŁWINB nie miał bladego pojęcia o bezwarunkowo obowiązującym ze strony PINB Łowicz tzw.parasolu ochronnym nad mieszkańcami posesji i nad samą posesją Sobocka Wieś 16 w gminie Bielawy, pow..ŁOWICZ 🙂 Ja sama nie miałam TAKIEGO POJĘCIA.. NA TEN MOMENT!

 170. zatem 1 czerwca 2015 (Dzień Dziecka) wysłałam zapytanie do ŁWINB w ŁODZI – przypominam w toku była już przygotowana przez wójta UG Bielawy pozytywna Decyzja o warunkach zabudowy dla tej nieruchomości i została wydana w dniu 15.6.2015, pomimo mojego sprzeciwu!!! ale niestety dla patologicznej pasożytniczej mafii urzędniczej w powiecie łowickim TYM zapytaniem do ŁWINB w ŁODZI skomplikowałam skutecznie cały proceder dorobienia papierków do samowoli budowlanej na posesji Sobocka Wieś 16, właściciel Monika Jóźwiak, wcześniej Kazimiera Gnat – matka Moniki Jóźwiak

 171. Po wydaniu psa na zmarnowanie w 2015 oraz po groźbach wobec mojej osoby i wymuszaniu na mnie zmiany zeznań, zrozumiałam, że coś jest nie tak, a kiedy do tego otrzymałam jeszcze pismo od WUG Bielawy o “planowanej rozbudowie” rozbudowanego na maxa w 2012 roku budynku mieszkalnego u patologii zza mojego płota, zwróciłam się do ŁWINB (Łódzki Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego) pisemnie o sprawdzenie stanu prawnego budynku mieszkalnego na terenie posesji sąsiada, bo WUG Bielawy i pani Małecka vel Morawska gupka nawet bez “eł” ze mnie robią..

 172. Po korzystnym dla mnie wyroku WSA w ŁODZI 3 (trzy!) labill słodkie panie z SKO Sk-wice rozwodziły się bardzo pracowicie w kolejnym swoim POSTANOWIENIU, że dla sprawy nie ma znaczenia fakt istnienia na posesji mojej sąsiadki samowoli budowlanej 😀 Zatem po cóż są przepisy budowlane i administracyjne?! Ach te przepisy są po to, by te oraz inne panie 😉 pobierały bardzo wysokie uposażenia z pieniędzy Podatników!!!

 173. ..a jestem dopiero na początku 2016 roku w tym opowiadanku :-))

 174. żarty żartami, cieszę się, ze ja nie żyję w tamtym matrixie, ale szczerze wspÓłczuję wszystkim uczciwym Podatnikom Powiatu i Gminy, a nawet i tym mniej uczciwym , bo NIKT nie zasługuje na taką urzędniczą pasożytniczą patologię!!! WSZYSCY WON!!! Wysłałam już w ub. roku oficjalne pisma-WEZWANIA-do ustąpienia z zajmowanych stanowisk wójta UG Bielawy, szefowej PINB łowicz i szefowej SKO Sk-wice, jednak nie wiedziałam, że są przyspawani do służbowych foteli..

 175. JUŻ WIEM! Moja Mamm truje asfalt drogi Sobota-Zduny 😀 Och niegrzeczna 😉 W wypadku darowizny zwyczajowo wypada wyrazić wdzięczność-ja niestety nie mogę.., bo krótko po tej.. darowiźnie wójt UG Bielawy straszył mnie nocnym najazdem na teren mojej posesji 😀 Moooocno zaniepokojona zaczęłam podejrzewać u pana wójta obsesję na punkcie.. mojej koszulki nocnej 😉

 176. Szanowni Podatnicy, jak będziecie przypadkiem przejeżdżać obok mojej posesji położonej w miejscowości Sobocka Wieś nr 15, to spróbujcie ustalić, jakim to sposobem moja śliczna, wrażliwa, delikatna i dobroduszna Mamm truje za pomocą przydrożnego rowu chemikaliami Mieszkańców Wsi Sobockiej, a być może nawet truje wójta UG Bielawy, a może truje szefową PINB mgr inż. Zofie Więcław, a może truje KPP ŁOWICZ, A MOŻE TRUJE PROKURATURĘ ŁOWICKĄ.. ?!

 177. .. za trucie chemikaliami Mieszkańców Wsi Sobockiej za pomocą przydrożnego rowu usytuowanego wzdłuż drogi gminnej Sobota-Zduny, który to rów wspaniałomyślnie w przypływie chwilowej empatii-jak mniemam 😉 podarował mi w prezencie urzędowym pismem wójt UG Bielawy mgr Sylwester Kubiński 😀 Niestety panie Kubiński darował mi pan nie swoje.. tereny 😀

 178. ponieważ nie udało się mnie ani zastraszyć, ani przekupić, ani UKARAĆ!!! to ta urzędniczo-funkcyjna patologia wespół zespół z tą patologią zza mojego płota walącą klocki do wiadra i papier toaletowy i wylewającą przez płot zawartość wiadra na teren mojej posesji, a dokładnie w maliny uprawiane przez moją Mamm :-)) przez co ponad metr mojego drewnianego płota zwyczajnie zgnił ( wieloletni proces wątpliwego użyźniania płotu i gleby 😉 zaś maliny od strony tego płota Mamm musiała zlikwidować 😉 dokładnie ta sama patologia złożyła wniosek o ściganie i ukaranie MOJEJ MAMM..

 179. ja na szczęście mieszkam poza granicami RP, ale na wiosce w m.Sobocka Wieś 15 w gminie Bielawy pomieszkuje okresowo moja Mama lat 75, która kocha tamto miejsce i uprawia sobie tam działeczkę owocowo-warzywną, ma kwiatki, drzewka, krzewy ozdobne, każdy może przejeżdżając tamtędy zwrócić uwagę, jak wygląda ta moja posesja w m.Sobocka Wieś 15; posesja jest czyściutka, zadbana, wręcz wymuskana przez moją Mamę i tonie w zieleni pomimo suszy, a do tego roku moja Mama pielęgnowała nawet przydrożny rów od gminnej drogi Sobota-Zduny! Jak sądzicie, co ta urzędnicza patologia zrobiła mojej Mamie?!

 180. Szanowny Panie “Z”, zawiadomienie o podejrzeniu korupcji złożył do CBA pewien mądry Prawnik Wojewody Łódzkiego, ponieważ ja pokonałam wszystkie dostępne drogi odwoławcze, nie pominęłam żadnej! I tu niestety z przykrością oświadczam, że NIKT! absolutnie żaden organ/instytucja/urząd nie udzielił mi żadnej pomocy!

 181. Pani Iwono, jeżeli jest Pani pewna tego co Pani pisze, to proszę napisać, bezpośrednio do CBA i do Prokuratora Generalnego.

 182. po zwrocie akt do SKO pomiędzy SKO Skierniewice, a WUG Bielawy krążyła sobie przez dłuższy czas całkowicie zbędna poczta urzędowa za piniądze Podatników-kombinowali, co zrobić i wykombinowali: nagle.. autorka samowoli budowlanej Monika Jóźwiak osobiście złożyła w UG Bielawy pismo cofające wniosek o wydanie Decyzji przez WUG Bielawy dla jej samowoli i organ WUG Bielawy natychmiast umorzył postępowanie w sprawie, a akta zostały schowane, myślę, że nawet bardzo głęboko zagrzebane 🙂

 183. W terminie złożyłam odwołanie od decyzji SKO Skierniewice do WSA w ŁODZI (Sąd Administracyjny wg właściwości), i tego chyba nie przewidzieli, bo w dniu 24 maja 2016 w sprawie o sygn.akt: II SA/228/16 decyzja SKO została uchylona w całości z wytycznymi dla SKO i innych urzędów/organów/instytucji w powiecie przez WSA i WSA wskazał, że te urzędasy winny mi pomóc w rozwiązaniu problemu z patologią zza płota właśnie i co się stało?!

 184. ach! szefowa PINB ŁOWICZ, taka miła i słodka-zapewne każdy, kto ją choć raz w życiu spotkał nie zapomni jak uprzejmie jest.. zarozumiała, bezczelna i MOIM ZDANIEM-PODŁA!!! no ale to w końcu jest szefowa powiatowa, nie ma to tamto, bez niej w powiecie na żądanie nawet wychodek! nie powstanie 😉 zatem policzcie sobie, ile gmin ma ten powiat, do tego jest miasto ŁOWICZ i przypomnijcie sobie jakie inwestycjie zatwierdziła.. TA SZEFOWA “MIŁA”. DokładnieTAK — WSZYSTKIE!!!

 185. doprawdy ja powinnam otrzymać ODSZKODOWANIE, ale nie od SP, tylko od tej skorumpowanej patologii!!! za straty moralne, czyli nerwooowe, zdrowotne 😉 bo z tak bezczelnie skorumpowanymi urzędasami na wysokich urzędniczych stanowiskach, to ja nigdy wcześniej nie miałam do czynienia, na Boga – to SKO to jest Druga Instancja!! Bardzo wiele szczegółów muszę pominąć, ale to jest doobry moment do włączenia do całej akcji naszej bardzo drogiej-moim zdaniem;-) i bardzo wytrwałej w uprawianiu korupcji szefowej PINB w ŁOWICZU mgr inż. Zofii Więcław właśnie..

 186. skorumpowane do szpiku kości! wcale mi ich nie żal-WON!!! pozbawiły mnie możliwości odwołania w oparciu o treść POUCZENIA, którego nie było w Decyzji WUG Bielawy, ale one wszystkie trzy to pouczenie tam widziały 😀 telepatycznie, telekinetycznie, czy jakos tam inaczej pozazmysłowo.. najpewniej, bo jak inaczej?! skoro tego POUCZENIA tam nie było i do dzisiaj nie ma?!

 187. i to wszystko wydarzyło się za piniądze Podatników-czyli Mieszkańców Powiatu ŁOWICZ!!!
  SKO Sk-wice na siłę, za każdą cenę i na bezczela! postanowiło uprawomocnić drugą Decyzję wydaną przez WUG Bielawy w tej samej sprawie, ponieważ skorumpowana do szpiku kości PINB w ŁOWICZU mgr inż. Zofia Więcław odpowiednio wcześniej wydała pod tę Decyzję WUG Bielawy swoje DWIE!! decyzje, oczywiście koniecznie pozytywne dla inwestorki samowolki budowlanej!! Dlatego trzy labill słodkie pindy z SKO ..

 188. i teraz UWAGA Panie i Panowie: złożyłam w terminie odwołanie od tej decyzji do SKO Skierniewice przebywając poza granicami RP, o czym wiedział WUG Bielawy i SKO i doznałam szoku, kiedy otrzymałam Postanowienie SKO z dnia 8.2.2016 nr sprawy: SKO.4010-3/16 pozbawiające mnie praw publicznych obywatela RP z uwagi na mój pobyt poza granicami RP!! Zapytacie, czy to możliwe?! Ależ TAK!

 189. Po “super i świetnym” opracowaniu wykonanym na zlecenie WUG Bielawy przez urbanistkę vel architekt pełnym steku bzdur, ale koniecznie potwierdzających “fakt”, że na tej posesji nie ma dokonanej żadnej rozbudowy 😉 w aktach sprawy są nawet zdjęcia wykonane z drogi gminnej tak, by nie było widać dobudowy 😀 nasz drogi ale wyłącznie w utrzymaniu dla Podatników organ WUG mgr Sylwester Kubiński wydał kolejną i oczywiście korzystną dla Moniki Jóźwiak DECYZJĘ o nr 28/2015 w dniu 14 grudnia 2015 w tej samej sprawie 🙂

 190. na pieczątce służbowej czytam napis: wójt mgr Sylwester Kubiński 🙂 chroń mnie Panie Boże od takich magistrów teraz i zawsze-AMEN!

 191. Sylwester Cieślak nadzorował samowolkę budowlaną u siostry swojej żony i teściowej, tylko, że ja wtedy zostałam przez te patologię okłamana, że ta ich rozbudowa jest legalna!!! Mogli to zrobić, ponieważ ja bardzo rzadko na terenie tej mojej posesji bywam; ostatnio byłam tam w 2016!!! a wcześniej byłam właśnie we wrzesniu/październiku 2012, malowałam z Mamą ogrodzenie (patrz Google Maps), a za płotem odbywała się samowola budowlana!!!

 192. czy mógł wydac taki dokument “na gębę”?! Nie powinien, ale wydał, bo.. jest dobrym znajomym pana Sylwestra Cieślak z Marywila 24-znanego w gminie i powiecie biznesssmena, który jest mężem siostry inwestorki od samowoli budowlanej zza mojego płota-Anny, która jest siostrą Moniki Jóźwiak z Sobocka Wieś 16, i Sylwester Cieślak w 2012 we wrześniu był niemal co dnia widziany przeze mnie na posesji Sobocka Wieś 16 .. jako nadzorujacy rozbudowę budynku mieszkalnego..

 193. Funka pewnie zaje..ą, bo następnego dnia pan Sławomir FUNK z BUG w ŁOWICZU osobiscie do mnie oddzwonił i powiedział, że jest mu bardzo przykro, alenikt! z ego biura, ani on sam na terenie posesji rozbudowy nie był, a MAPKA (dokument!!!) została wydana “na gębę”-tak to ująl i mnie przeprosił i pana Funka więcej w tej sprawie nie zauważyłam.., mimo, ze sie umoczył mam szacun do faceta, bo okazał skruchę!!!

 194. to niby dlatego ja przez 5 m-cy nie mogłam akt w UG Bielawy do wglądu otrzymać, bo one były wciąz u tej pani architekt vel urbanistki mgr inż.arch. Aleksandry Banaszczyk 😉 Mapke geodezyjna sporzadził znany.. geodeta uprawniony Sławomir FUNK z BUG w ŁOWICZU przy UL.STANISŁAWSKIEGO 23, zadzwoniłam do niego i zapytałam, kiedy był na posesji – skłamał, ze był, potem skłamał, ze był tam napewno jakiś jego pracownik, ale.. po krótkiej rozmowie wyjasniającej ze mna powiedział, że jutro SAM do mnie oddzwoni.

 195. wszystko szło im dobrze i nadal zgodnie z planem dorobienia dokumentacji bez sankcji finansowych do samowoli budowlanej, bo znalazła się bardzooo chętna oszustka!!! urbanistka vel architekt mgr inż. arch. Aleksandara Banaszczyk, której pieczątka i podpis widnieją już na Załączniu Nr 2 do decyzji nr 10/2015 w sprawie znak: RPG.6730.10.2015, która takowe opracowanie-operat, czyli wielostronicowy HOT-GNIOT sporządziła, oby nie za piniądze Podatników Gminy Bielawy, wciąz czekam na odpowiedź WUG Bielawy w sprawie faktury za ten operat—odpowiedzi NI MA..

 196. to była ZAJE….A! i równie SPRYTNA! PODPUCHA..

 197. dalsza akcja z udziałem tej patologii jest po prostu zajebi..a! wybaczcie bezpośredniość 😉 Odwołałam się od DECYZJI NR 10/2015 wydanej przez WUG Bielawy do SKO Skierniewice i tu mnie dopiero bardzo sprytnie oszukano: SKO Sk-wice oficjalnie uchyliło Decyzje wójta w całości z wytycznymi do ponownego rozpoznania. Ja naiwnie uwierzyłam, że było to uchylenie autentyczne, czyli, że uznano moją argumentację za słuszną, ale NIE!!! bo z zalecenia SKO Sk-wice WUG Bielawy przesłał akta urbanistce vel architekt celem sporządzenia operatu w terenie na okol.wpływu rozbudowy na sąsiadujące posesje..

 198. ..szacunku i poważania skorumpowany urzędas ode mnie nie doczeka się i wcale mi takiego urzędasa nie żal., zwłaszcza po tym, co w późniejszym czasie przeszłam z udziałem tego skorumpowanego WUG Bielawy mgr inż.Sylwestra Kubińskiego..

 199. POMIMO MOICH PRÓŚB O SPRAWDZENIE STANU FAKTYCZNEGO na terenie posesji Sobocka Wieś 16 organ jakim bez wątpienia jest wójt.. UG już Bielawy mgr inż. Sylwester Kubiński w dniu 15 czerwca 2015 wydał za nr 10/2015 korzystną DECYZJĘ o warunkach zabudowy przestrzennej dla działki nr ew. 167, dla posesji Sobocka Wieś 16 na podstawie sfałszowanej dokumentacji geodezyjnej, architektonicznej i urbanistycznej!!! W DECYZJI czytamy, ze rozbudowa budynku mieszkalnego nastąpi.. w bliżej nieokreślonym czasie, a budynek stoi i jest zamieszkały od 2012 roku!!!

 200. WSZYSCY WON! bo jeżeli zostanie choć jeden! skorumpowany urzędas, to za chwile będzie tam dokładnie taka sama patologia! To samo dot. KPP i w szczególności PR ŁOWICZ!!!

 201. przypominam wszystkim: Kubiński, Małecka i inni, to urzędnicy żyjący z pieniędzy Podatników Gminy!!! Ludzie, dlaczego na to pozwalacie?! Należy z nimi walczyć! To są skorumpowane pasożyty!!! żyjące i śmiejące się z Was za Wasze ciężko wypracowane pieniądze!!!

 202. choć w 2016 roku przebywałam aż 5 miesięcy na terenie mojej posesji Sobocka Wieś 15 i wielokrotnie byłam w UG Bielawy w sprawie akt, a w maju 2016 zaliczyłam nawet audiencję u naczelnego “korupanta” sprawy, czyli u wójta UG Bielawy mgr inż. Sylwestra Kubińskiego-strata czasu mego, bo to nic nie dało, a jeszcze – jako szef tego bajzu UG zwanego, postraszył mnie panią Małecką, mówiąc, że “ona to się niczego i nikogo nie boi”, a ja właśnie od niego do niej szłam, bo jak byłam u niej wcześniej, to była na Bielawach w prywatnych sprawach, zamiast w biurze..

 203. postaram sie opisać to wszystko w telegraficznym skrócie: właścicielka posesji Monika Jóźwiak z Sobocka Wieś 16 czyli sąsiadka zza mojego płota (bo swojego nie ma nawet kawałka! ale to nie jest karalne:-) szybciutko bo jeszcze w trakcie trwania walki o pieski w 2015 oficjalnie złożyła wniosek do UG o wydanie pozytywnej decyzji przez organ WUG Bielawy w przedmiocie warunków zabudowy przestrzennej dla jej posesji-ja jako strona w tym toczącym się post.administracyjnym nigdy nie uzyskałam możliwości dostępu do orginalnych akt sprawy w UG Bielawy, choć..

 204. czyli, by uniknąć finansowych wydatków z obowiązkowej procedury legalizacji, która w przypadku wykrycia samowoli budowlanej wynosi plus/minus 50 tysięcy złotych plus 10 tysięcy złotych za zamieszkiwanie bez pozwolenia w samowoli plus sprawa w sądzie.. tu akurat zwykle z symboliczną karą, ale karą.

 205. ..posesja z budynkami została obfotografowana i wtedy to.. mieszkańcy posesji, na której były uwięzione dwa bidne pieski zaniepokoili się powaznie i postanowili PO CICHU NA BEZCZELA, oczywiście za pomoca oddanych sobie skorumpowanych do szpiku kości urzedasów i funkcyjnych legalne papierki do samowoli budowlanej-dobudowanego budynku mieszkalnego od strony podwórka DOROBIĆ, w taki sposób, by ukryć FAKT ISTNIENIA SAMOWOLI BUDOWLANEJ 😀

 206. a teraz wyjaśnienie: kiedy w marcu 2015 zawiadomiłam ŁTONZ i tzw.organa ścigania o znęcaniu sie nad psami przez moją “czuła i wrażliwą” patologię posąsiedzką! posesja na której ona zamieszkuje znalazła sie pod “ostrzałem” ludzkich oczu-okoliczni Mieszkańcy przyglądali się tej posesji z wielkim zainteresowaniem, zwłaszcza Ci, co widzieli najazd policyjnej “ekipy ratunkowej”, niektórzy sądzili, że doszło tam do zabójstwa człowieka.., ale nie dziwi to, bo tyle policyjnych aut przed jednym domem musiało zrobić wrażenie 😉

 207. witam ponownie, mamy 29 czerwca 2018 🙂 po wczorajszych “ruchach” patologii zza mojego plota doskonale wiem, ze wszyscy umaczani przeczytali moją niedokończona jeszcze opowieść 😀

 208. Moim zdaniem zorganizowana korupcja urzędnicza polega na tym, że umaczani są praktycznie.. wszyscy i jeszcze kilku więcej.., czyli doskonale współpracująca ze sobą grupa urzędników i funkcyjnych w powiecie łowickim celowo, świadomie i z premedytacją dokonuje bardzo sprytnego matactwa materiałem dowodowym celem dorobienia legalnych papierków do samowoli budowlanej w taki sposób, by wilk był syty i owca cała, a przy okazji dobrze byłoby się im.. troszeczkę zabawić.., niestety całkowicie wbrew mej woli.. moim kosztem 😉

 209. I TU zaczyna się kolejna GRUBA i śmierdząca, jak odkryte szambo!!! SPRAWA z udziałem 3 organów w powiecie łowickim: WUG w Bielawach, PINB w Łowiczu i SKO w Skierniewicach.. oraz przypadki pomniejsze, jak geodeta, architekt vel urbanista, oczywiście bez pominięcia udziału naszej drogiej, ale w utrzymaniu – dla mnie kompletnie zbędnej KPP Łowicz..

 210. Nic nie szkodzi, że zgodnie z kpa jestem stroną w tej sprawie, i nic nie szkodzi, że od lat!!! walczę właśnie z tymi patologicznymi sąsiadami zza płota, by zaprzestali zaśmiecać teren mojej działki odpadkami pobudowlanymi i innymi, tylko nie miałam pojęcia, że są to odpady z samowoli budowlanych – urzędniczka pani Małecka elokwentna jak podarta kiecka! odmówiła mi prawa do udziału w sprawie w charakterze strony! W tamtym momencie to ona w ogóle nie miała pojęcia, że strona w postępowaniu ma jakieś.. prawa 🙂

 211. a ja mam halucynacje i omamy, a poza tym przecież ja na Sobockiej Wsi nie mieszkam, to co mnie to obchodzi, a w ogóle to jak ona mówi, ze dobudowy nie ma to nie ma i już!

 212. i adres i właściciel zgodny: Monika Jóźwiak z Sobocka Wieś 16, czyli moja bezpośrednia sąsiadka! Zadzwoniłam do UG Bielawy, okazało się, że sprawę prowadzi p.Małecka, później Morawska. Chciałam ustalić o jaką budowę chodzi, bo sa tak maksymalnie zabudowani, ze to nie mozliwe, by cokolwiek jeszcze budowali, a do tego w 2012 rozbudowali dom. I teraz słuchajcie Podatnicy: alez niczego nie dobudowali, żadnej dobudowy tam nie ma, p.Jóźwiak była osobiście w UG Bielawy u Małeckiej i ta wie, ze na posesji nie ma żadnej dobudowy mieszkalnej..

 213. brak psów=brak dowodów w sprawie!? a teraz NOWE PRZYGODY=kolejne problemy i kłopoty z udziałem patologii. czyli wróćmy do wójta UG Bielawy 😉
  Wyjechałam z Sobockiej Wsi 15 do domu w Szczecinie i tam nagle otrzymałam dziwne dla mnie zawiadomienie z UG Bielawy informujące mnie, ze bedzie wydana DECYZJA przez organ-wójta UG Bielawy w przedmiocie warunków zabudowy przestrzennej dla nieruchomości mającej dopiero powstać w blizej nieokreslonej przyszłości na terenie posesji i tu UWAGA! na której uwięziono w ciemnej i zimnej kanciapie dwa pieski! Sądziłam, że to pomyłka, ale NIE!

 214. i teraz uswiadomcie sobie, że TOMVET, czyli Jolanta Wojciechowska wespół zespół z wójtem UG Bielawy schronisko dla psiaczków w Piotrowicach otworzyła i bizness sie kręci..

 215. .., a znęcacz, ups – przepraszam: “czuła właścicielka” na drugi dzień po zabraniu skrajnie wycieńczonego pieska ode mnie z domu, przypadkiem przechodziła obok TOMVET i tam wstąpiła dokładnie wtedy, kiedy ta komisja-konsylium lekarskie obrady zakończyła nad losem pieska, zatem żal było takiej okazji nie wykorzystać i ta “szanowna komisja/konsylium” natentychmiast pieska “czułej właścicielce” wydała, by ta czym prędzej ponownie dla zdrowotności i dobra niewątpliwie pieska!!! w ciemnej i zimnej kanciapie czym prędzej go zamknęła-wszak drugi nontoper tam był..

 216. Pieski zmarnowano-dwa zostały zmarnowane dzięki patologii urzedniczo-funkcyjnej w powiecie łowickim dbajacej o interes finansowy wpływowej “elyty”z TOMVET, nikt się tym nie przejął i nie przejmie, teraz boją się tylko o swoje stołki-dochody, i ewentualnych konsekwencji za powyższe. Szefowa ŁTONZ nie uratowała psów-w pismach i zeznaniach stek niespójnych bzdur, które wyłapie średnio kumaty prokurator, czy funkcjonariusz, a dobry dziennikarz śledczy zrobi z tego towarzystwa wzajemnej adoracji miazgę, jak np. że komisja jakowaś lekarska orzekła, żeby wydać pieska..

 217. oczywiscie w konsekwencji poszła skarga i zeznania p-ko tym labill słodkim paniusiom i jaki efect?! NIKT NIE MA NAD NIMI WŁADZY I NIKT NIC NIE MOŻE – Mój Boże, jacy wszyscy bezradni wobec skorumpowanych jednostek, a nawet grup 😉 W KPP oczywiście za zgodą PR ŁOWICZ konsekwentnie – nie wszczynać postępowania w sprawie, no przecież nie mogłoby być inaczej! Ale akcja dopiero się zaczyna powaznie rozkręcać 🙂 Ja opisuje w wyjatkowym skrócie i bez szczegółów, ale zeznania w sprawie tej pasożytniczej patologii korupcyjnej wymagały poświęcenia czasu..

 218. Zwłaszcza ta z “ministerstwa” bezczelna, jak patologia zza mojego płota! Jakim trzeba być idiotą, by wleźć na teren mojej posesji i w moim domu zmuszać mnie do wycofania zeznań?!

 219. Koleżanki TOMVET, jak to “trudno” domyśleć się 😉 pojawiły sie nagle na terenie mojej posesji i w moim domu z wytycznymi dla mnie!

 220. Jedna z nich pochwaliła się, ze pracowała w ministerstwie, uporczywie wmawiała mi, że patologia nie zneca sie nad pieskami, a w ogóle tam sa dwa sliczne, tłusciutkie szczeniaczki, ze wobec takich jej ustaleń winnam wycofać – odwołac wręcz! moje zeznania!! Zapytałam, kto wezwał te panie na spotkanie ze mną?! Nie zrobiło tego ŁTONZ-szefowa ŁTONZ ponownie została zaskoczona, a to ONA była wnioskodawcą w sprawie, a ja tylko świadkiem, KPP Łowicz pań nie wezwała-taką mam odpowiedź na piśmie, ale prokuratura z ŁOWICZA zapytana o to i monitowana do dziś dnia nie udzieliła mi odpowiedzi na to pytanie

 221. jedna z Towarzystwa, a druga ze Stowarzyszenia – obie z miasta ŁOWICZ – jednostek pozarządowych, rzekomo działających na rzecz zwierząt.. i obie wlazły sobie na teren mojej posesji celem-tu się zdziwicie, przekonania mnie, wywarcia na mnie presji, bym zmieniła zeznania w sprawie obciążające znęcacza!!!

 222. ktoś naiwny może powiedzieć, ze łowicka policja dała d..y, ale to byłaby nad wyraz korzystna ocena dla KPP ŁOWICZ, ponieważ ona wcale nie dała d..y, lecz miała odgórne wytyczne UWALENIA sprawy znęcania sie nad zwierzętami, co było widać gołym okiem z mojej posesji i co potwierdziły (niestety!!!) ciut późniejsze w czasie wydarzenia, bowiem zaraz po tym zdarzeniu ni z gruszki, ni z pietruszki pojawiły się na mojej posesji dwie labill słodkie panusie:

 223. a przecież policja mogła na chwilkę odjechać gdzieś dalej-był już ciemny wieczór i wrócic chocby z buta i złapać cała patologie na oświetlonym, jak scena w teatrze podwórku, ale to nie byłoby w interesie TOMVET, aż ciśnie mnie pytanie: skąd ta patologia zza mojego płota wiedziała, że policja odjechała na stałe i że nie wróci z zaskoczenia?!

 224. a pieski pozostawiono na pastwę znęcacza w ciemnej i zimnej kanciapie, w której były nontoper!!!! przynajmniej od 26 lutego 2015 uwięzione, nie udzielając im żadnej pomocy w tak jednoznacznej sytuacji!!! Po 5 minutach znęcacz wylazł z domu i po chwili pojawiła sie cała rodzina znęcacza, zamieszkała pod tym adresem, czyli córka z mężem, którzy koczowali gdzieś na poboczu w bezpiecznym miejscu czekając na odjazd na odjazd policji, zapalono światła na podwórku, jakby nigdy nic sie nie wydarzyło i jakby żadnej policji tam nie było..

 225. czego byłam naocznym świadkiem! zaś pieski.., te płakały uwięzione w zimnej pierd… kanciapie, zamkniętej kłódką za 10 zł!! Naczelna funkcjonariuszka operacyjna tego cyrku co jakis czas nerwowo wychodziła z auta na spacer po drodze Sobota-Zduny celem konsultacji telefonicznej z bardziej naczelnym operacyjnym programistą uwalenia tejże akcji!!! bo niestety dla KPP szefowa ŁTONZ nie odpuszczała.. i składała wnioski.. służbowe w sprawie, jednak po 5 godzinach auta policyjne za piniądze Podatników odjechały na paliwie również za piniądze Podatników!!! a pieski..

 226. przyjechała wezwana przez ŁTONZ obsada operacyjna z KPP Łowicz – aut kilka, groźna chwilka i CYRK oczywiście wszystko za pieniądze Podatników!!! czyli celowo odbyła się nieudana próba odbicia piesków, która trwała-jak Boga kocham! 5 (pięć) bitych godzin zegarowych!!! Znęcacz nad zwierzętami siedział zadekowany w domu i miał sie bardzo ciepło i wygodnie-tylko firany i zasłony poruszały sie w różnych oknach w zależności od kierunku przemieszczania się “ekipy ratunkowej”, a funkcjonariusze z KPP gdybali i kombinowali, jak skutecznie pozbyć się szefowej ŁTONZ..,

 227. to zdarzenie-wydarzenie to autentyczna i najprawdziwsza hańba na honorze łowickiej KPP i PR-wstydu nie macie .. pisząc do mnie teraz, ze mogę stawić się u Was celem złożenia zeznań w sprawie KORUPCJI!!

 228. Poinformowałam o wszystkim TONZ w ŁODZI-zaniemówiło ze zdziwienia na wieść o wydaniu oprawcy psa przez.. zwykłego lek.weterynarii, ale postanowiło intensywnie zadziałać dla dobra zwierzaka i we czwartek 12 marca 2015 pojawiła się na mojej posesji osobiście szefowa TONZ z ŁODZI-tak, tak, RAZ DWA USTALIŁA SOBIE POŁĄCZENIA z Łodzi i przyjechała do ŁOWICZA POCIĄGIEM, a z Łowicza autem z innym inspektorem DS. ZWIERZĄT i postanowiła odbić zamknięte na kłódkę DWA psy od oprawcy.., w tym jeden ledwie żywy.. przy pomocy łowickiej KPP..

 229. Cała sprawa dot.znęcania sie nad zwierzętami patologii zza mojego płota musiała zostac przez PR Łowicz UWALONA, by przez przypadek nie doszło do ujawnienia bezczelnej (jedyny taki przypadek w historii tego typu spraw!!!!) samowolki TOMVET i skazania TOMVET za BEZPRAWNE wydanie piesa na zmarnowanie po znajomości, bowiem juz w tym czasie toczyły się ciche rozmowy pomiedzy WUG Bielawy i TOMVET z daleko idącymi planami budowy dochodowego biznesu – przytuliska w Piotrowicach bez wiedzy i zgody Mieszkańców Gminy, o czym napisała w kilka miesięcy poźniej lokalna prasa..

 230. Wezwany na zlecenie KPP W DNIU 8 MARCA 2015 dyżurny lek. wet. o imieniu Adam z lecznicy TOMVET, który zabrał psa do ochronki dla jego dobra w dwa dni po tym fakcie całkowicie-o 180 stopni!!! zmienił zdanie w sprawie oraz bezczelnie i bezceremonialnie W DNIU 10 MARCA 2015 WYARTYKUŁOWAŁ WOBEC MOJEJ OSOBY GROŹBĘ KARALNĄ, A ZGADNIJCIE CO ZROBIŁ z tym faktem ŁOWICKI PROKURATOR? oczywiście, że odmówił wszczęcia postępowania p-ko lek.weterynarii z.. Tomvet! Nie, bo NIE i basta!

 231. ale ma starą, zardzewiałą i straszącą wyglądem bramę wjazdową oraz tzw. stojak na mleko z czasów ścisłej komuny, usytuowany w PASIE RUCHU DROGOWEGO jako zabytek klasy “ziiiro” :-)) Łowicka KPP i PR – no chyba tylko zamiast kabaretu..

 232. TO KOLEJNY ARGUMENT DO PRZEDSTAWIENIA ZARZUTU MATACTWA I KORUPCJI .. z wnioskiem o ściganie i ukaranie TOMVET i oprawcy, jednak z całkowitym pominięciem KPP i PR ŁOWICZ.., bo proszę Podatników piesek został wydany oprawcy na drugi dzień dlategooo, żeeee ten piesek uciekł przez dziurkę we płocie oprawcy z posesji oprawcy i tym sposobem znalazł sie na mojej posesji, a konkretnie: uciekł z ogrodzonej posesji oprawcy, która od 20 lat nie ma kawałka, nawet 1 metra!!! ogrodzenia!!!

 233. natomiast niemal wyszła z siebie, by ochronić interesy finansowe TOMVET i jednocześnie ochronić przed odpowiedzialnością patologię zza mojego płota.., której bez zahamowań pomagał w uniknięciu odpowiedzialności i być może kary TOMVET z Łowicza, ten który miał i ma podpisana umowę z UG Bielawy dla “dobra zwierzątek”.. w gminie i powiecie 🙂 Ustaliłam nazwisko lek.weterynarii, który zabrał psinę poprzez skargę do Izby Weterynaryjnej w ŁODZI, a to co zeznał tenże “lekarz” przed IW,

 234. Zażądałam zatem rozmowy z tym lekarzem bez personaliów, i tu w końcu zamotana i zdenerwowana już sekretarka połączyła mnie z lek.wet. o imieniu ADAM, który zabrał psinę z mojego domu do leczenia i celem ochrony jej przed oprawcą, a ten powiedział do mnie wprost, że mam przestać interesować się tym psem dla własnego dobra, bo inaczej będę miała problemy-naprawdę szczerze mi to doradził, a ja równie szczerze zdziwiłam się .., a rozmowa nagrana 🙂 Co zrobiła łowicka policja i prokuratura? A kompletnie NIC dla ochrony zwierzęcia, natomiast ..

 235. ..początek przygód z BAAARDZO WPŁYWOWĄ “elytom TOMVET” i patologią urzędniczo-funkcyjną w powiecie łowickim 🙂 Zażądałam w rozmowie tel. podania, kto wydał POLECENIE wydania psiny oprawcy-policja, czy prokuratura?? odmówiono mi udzielenia informacji i zaczęło się mataczenie. Zażądałam rozmowy tel. z właścicielem TOMVET – był.. nieobecny/zajęty/niedostępny dla mnie nigdy, zatem zażądałam w rozmowie tel. podania nazwiska lek.weterynarii, który zabrał pieska z mojego domu przy udziale policji-odmówiono mi!!! podania nazwiska lekarza z interwencji przeprowadzonej w moim własnym domu!!!

 236. BEZPRAWNIE i cichaczem to bidne zwierze zostało wydane dzień po zabraniu!!! od oprawcy przez Jolantę Wojciechowską z ochronki TOMVET w ŁOWICZU ( bo tej ochronki w Piotrowicach jeszcze wtedy nie było.. proszę Podatników, a to bardzo ważna UWAGA w historii korupcji w powiecie) oprawcy zwierzaka w ramach niezwykle przyjacielskich stosunków Jolanty Wojciechowskiej z rodziną oprawcy zwierzaka – patologią zza mojego płota! i oprawca również cichaczem przywiózł zwierzaka do siebie i natychmiast zamknął w tej pierdo.. ciemnej i zimnej kanciapie! Zatkało mnie (dosłownie), ale to dopiero początek..

 237. 9 marca 2015 byłam pewna, że suczka jest jakoś przyzwoicie zaopiekowana w ochronce TOMVET i jednocześnie zabezpieczona jako dowód!!! do sprawy na okol.znęcania się nad zwierzętami, ale martwiłam się, co z pieskiem po tej suczce-wciąż pozostawał zamknięty w ciemnym i zimnym!!! pomieszczeniu obok tzw.obory-miejsca na dojarkę, na bajzel, itp., taka pierdol… ciemna i zimna kanciapa! A TERAZ NAJLEPSZE: 10 marca 2015 dzwonie do TOMVET i pytam, co z suczką i tu UWAGA WSZYSCY PODATNICY POWIATU i sponsorzy TOMVET: suczka została BEZPRAWNIE i cholernie bezczelnie.. wydana 9 marca 2015 rano oprawcy!!!

 238. należący do Jolanty i Tomasza Wojciechowskich to gorsza patologia od tej za moim płotem, bo bardzo wpływowa i doskonale współpracująca z patologią urzędniczo-funkcyjną w powiecie łowickim celem ochrony własnych interesów finansowych!!! Co łączy TOMVET z wójtem UG Bielawy?! Interesy finansowe 🙂 Za każde zabrane z interwencji zwierzątko płaci wójt, ale nie z własnej kieszeni, lecz z kieszeni Podatników. To z UG Bielawy kontaktowała się KPP Łowicz celem zaopiekowania psa-UG Bielawy wskazał TOMVET w ŁOWICZU!!!

 239. 8 marca 2015 złożyłam zeznania w przedmiocie znęcania się nad zwierzętami przez patologie społeczną zamieszkałą za moim płotem i natychmiast poinformowałam o tym i o zabraniu suczki do ochronki Tow.Opieki Nad Zwierzętami w ŁODZI. Na ten moment byłam przekonana, że to zwierzę – suczka, zostało w sposób właściwy zaopiekowane, że nic gorszego od tego, co już przeżyło nie spotka go-NIC BARDZIEJ MYLNEGO PROSZĘ PAŃSTWA, bo ten cały TOMVET, ta tzw. “ochronka dla zwierzaczków”

 240. ..zapewne wcale nie spóźniona do praca i usiadła sobie przy biurku dokładnie za moimi plecami i po chwili nie proszona! z tej dogodnej dla siebie pozycji zaczęła przeszkadzać mi w składaniu zeznań, które przyjmował ode mnie siedzący na przeciwko mnie policjant, pouczając mnie co chwila zza MOICH PLECÓW, wręcz z uporem kataryniarza! o sankcjach za składanie fałszywych zeznań! FAKT-regułkę POUCZENIA perfect opanowała, aż w końcu i ja musiałam panią funkcjonariuszkę o czymś pouczyć i wtedy nagle przestało być miło, niedzielnie i weselnie i dobrze, bo nie za to pobierają wynagrodzenia!

 241. był TYLKO JEDEN funkcjonariusz na posterunku przy rozluźniającej mięśnie twarzy muzyce i wcale nie spieszył się – może liczył, że znudzona oczekiwaniem zrezygnuję ze złożenia zeznań? na ten moment bez znaczenia, w końcu jednak znalazł DRUK do spisania ręcznie zeznań i udało mi się złożyć, ale bardzo krótkie zeznania z uwagi na brak czasu utraconego przez DRUKU poszukiwania, a jeszcze w trakcie składania przeze mnie tych krótkich zeznań pojawiła się nagle jakaś żeńska wersja funkcjonariusza w mundurze-pani funkcjonariuszka..

 242. POSTERUNEK Policji z ŁOWICZA w Bielawach całkiem inny od tych, które znam, bardzo regionalny, bo na ścianach i szafkach wszystkie święta kościelne plus folklor łowicki oraz urlopowa “riviera” funkcjonariuszy z okolica i świat, a wszystko to tonące w stercie pożółkłych druków; druki tu, druki tam-wszędzie jakieś druki, jak w drukarni, niestety poszukiwania druku do spisania moich zeznań zmarnowały w znacznym stopniu mój i poszukującego druku funkcjonariusza czas..

 243. .. i poinformowałam funkcjonariuszy i lek.weterynarii, że gdyby tak chcieli zrobić, to ja jestem przeciwna i jestem w stanie sama zaopiekować się tym biednym zwierzęciem-jadła mi z dłoni, patrzyła się na mnie, kiedy mało delikatnie!! badał ją (przewracał, obracał, macał, itp.) lekarz weterynarii; zapewniono mnie wówczas, że suczka nie zostanie uśpiona, po czym skierowano mnie do najbliższej siedziby KPP w Bielawach celem złożenia pisemnych zeznań, co uczyniłam w trybie natychmiastowym. Była niedziela 8 marca 2015, posterunek w Bielawach istna sielanka..

 244. który pojawił się po ok. 2 godzinach i po zbadaniu suczki stwierdził, że koniecznym jest zabranie jej do lecznicy. Do tego momentu wszystko przebiegało, jak należy-2 funkcjonariuszy z KPP i dyżurny lek.weterynarii zadecydowali, że koniecznym jest zaopiekowanie się suczką w bezpiecznym dla niej miejscu, i suczka została zabrana w “bezpieczne miejsce” do TOMVET w ŁOWICZU, ..a funkcjonariusze pouczyli mnie, że mogę zadzwonić do ochronki TOMVET i zapytać o stan zdrowia suczki, bo miałam jakieś.. dziwne przeczucie-obawę, że zechcą ją uśpić z uwagi na skrajne wycieńczenie, ..

 245. zadzwoniłam do KPP ŁOWICZ I PRZEDSTAWIŁAM PROBLEM – był 8 MARCA 2015, NIEDZIELA I DZIEŃ KOBIET, ALE DYŻURNY, KTÓRY ODEBRAŁ ODE MNIE TELEFON ZACHOWAŁ SIĘ JAK TRZEBA, bo wysłał do mnie patrol (2 funkcjonariuszy), a następnie z tymi funkcjonariuszami poczekałam na przyjazd dyżurnego lek.weterynarii, …

 246. nieoczekiwanie przyspieszają, bo 8 marca rano jeden z piesków-suczka cudem ucieka z zamknięcia i wycieńczona, owrzodzona i krwawiąca pojawia się na schodach przed moimi drzwiami-zdjęcie tej suczki powala z nóg najtwardszego! Dosłownie skóra i kości i wielkie, błagające! oczy.., stulone uszy.., przyszła do mnie po ratunek, po pomoc i ja naiwna sądziłam, że pomogę temu zwierzęciu zgłaszając sprawę do organów ścigania – NIC BARDZIEJ MYLNEGO!!! Wzięłam suczkę do domu i zaopiekowałam się nią, niestety drugi piesek nadal pozostawał u tej “matki Polki” zza płota

 247. I od tego momentu dopiero zaczyna się opowieść o skandalicznej i niestety śmiertelnej w skutkach dla 2 zwierzaków korupcji funkcyjno-urzędniczej w powiecie łowickim, woj.łódzkie 🙁 Jest początek roku 2015.., 7 marca 2015 wysyłam pismo z prośbą o interwencję do Łódzkiego Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami, bo mam już pewność, że psom dzieje się straszna krzywda-otrzymuje natychmiast pozytywną odpowiedź. Jednak wydarzenia..

 248. ..sąsiada z wyglądu człekokształtnego, a na dodatek rodzaju żeńskiego?! jak nazwać z wyglądu kobietę, matkę 2 córek, która w samo południe upalnego dnia przywiązuje łańcuchem od krowy psa na środku podwórka bez wody i kawałka cienia do ciężkiego pługa, a sama znika na godziny?! jak nazwać kobietę, matkę 2 córek, która maleńką suczkę zamyka na środku podwórka w drewnianej skrzynce po ogórkach, a na skrzynce kładzie wielokilogramowy kamień, po czym SAMA wyjeżdża na kilka dni zostawiając to zwierzątko w skrzynce pod kamieniem?!

 249. 26 lutego 2015 po długiej nieobecności przyjechałam na moją posesję w m.Sobocka Wieś 15 w gm.Bielawy, pow.ŁOWICZ. Po sąsiedzku od strony m.Sobota zamieszkuje patologia społeczna, która od zawsze sprawiała problemy sąsiadom i od zawsze znęcała się nad psami! Na wsi krowa ważniejsza od psa czy kota, bo daje mleko, no dobrze-nawet to rozumiem, ale jak nazwać sąsiada, który zamknął psa w ciemnym i zimnym pomieszczeniu bez jedzenia i wody, by ten zdechł w takich warunkach z głodu?!

 250. .. ponieważ macie taką KPP i taką PR, jak w Łowiczu. Fakty są porażające-nie spodziewam się żadnych pozytywnych działań ze strony organów ścigania w powiecie łowickim, a dlaczego, to te organa wiedzą najlepiej! Ponieważ wszyscy urzędnicy/funkcyjni są dla Obywateli/Podatników/Mieszkańców Powiatu Łowicz i pobierają wynagrodzenia, często bardzo wysokie z podatków!!! to w interesie Mieszkańców Gminy i Powiatu leży również ukrócenie tej korupcji!!! i dbałość o to, by budżet był właściwie zagospodarowany!!!

 251. ..a wszystko to, Szanowni Mieszkańcy Gminy Bielawy i Powiatu Łowicz – Podatnicy!!! ma miejsce za Wasze pieniądze-te pieniądze, które zarabiacie ciężką, mozolną pracą, bo większość Podatników gminy Bielawy to Rolnicy! ale Mieszkańcy Miasta Łowicz również pracują ciężko w innych zawodach. Za Wasze pieniądze skorumpowani urzędnicy, tacy jak wójt UG Bielawy, szefowa PINB w Łowiczu, “ślepe” panie z SKO Skierniewice robią, co im się żywnie podoba, bo działają w doskonale zorganizowanym UKŁADZIE KORUPCYJNYM i czują się-i tu całkowicie słusznie! absolutnie bezkarni..

 252. Temat korupcji: dorabianie papierków do samowoli budowlanych wespół zespół z naszą drogą, ale wyłącznie w utrzymaniu PINB w Łowiczu, również mgr inż. Zofią Więcław i nieocenionymi wprost w udzielaniu wsparcia/pomocy w tej dziedzinie 😉 mocno cierpiącymi na niezdiagnozowaną jeszcze 😉 okresową ślepotę paniami z SKO w Skierniewicach 🙂 Rzecz zaczyna się w 2015 roku w m.Sobocka Wieś w gm.Bielawy, a powiecie Łowicz…

 253. No niestety, ale mam przykrą wiadomość dla Radnych Gminy Bielawy-osobiście złożyłam zeznania p-ko wójtowi UG Bielawy mgr inż. Sylwestrowi Kubińskiemu o wszechobecną w urzędzie gminy Bielawy KORUPCJĘ; pewien odłam tej sprawy trafił do PR w Łowiczu. Dodam, ze jest to korupcja wyjątkowo bezczelna i równie chamska. Mieszkańcy powiatu-Podatnicy nie zasługują na takich skorumpowanych urzędasów, jak Kubiński, Małecka vel Morawska, Błaszczyk, etc. etc.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.