Jedenastoma głosami za przy jednym przeciwnym i trzech wstrzymujących się Rada Gminy Głowno na sesji 26 czerwca udzieliła wójtowi Markowi Jóźwiakowi absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Sesja absolutoryjna w gminie Głowno, 26.06.2017. Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Chwilę przed głosowaniem uchwały absolutoryjnej podobnym stosunkiem głosów, a dokładnie 11 głosami za przy 4 wstrzymujących się, rada w drodze uchwały przyjęła sprawozdanie finansowe i z wykonania budżetu za rok 2016, które wcześniej wójt omówił osobiście. Po dokonanych w ciągu 2016 r. zmianach w budżecie (w tym najważniejszej – wpływie środków na realizację rządowego programu Rodzina 500+), zarówno planowane dochody ogółem, jak i wydatki ogółem ukształtowały się na poziomie 17.836.367,28 zł. Realizacja dochodów na ostatecznie wyniosła 10.086.993,03 zł, a wydatków – 16.744.520,98 zł. Na inwestycje spożytkowano 1.667.749,23 zł, czyli 10% ogólnej kwoty wydatków.

Po otrzymaniu absolutorium wójt Marek Jóźwiak podziękował współpracownikom i owiedział do radnych, że tworzą radę wymagającą, ale on jest pełen pokory i gotowości do wspólnej pracy dla dobra gminy. Przewodniczący rady Łukasz Łukasik gratulujac wojtowi odpowiedział, że takie absolutorium “smakuje” dużo lepiej, niż gdyby rada nie była wymagająca.
O głos poprosił radny Jerzy Cybulski, który podziękował Markowi Jóźwiakowi bukietem kwiatów i szoferskim dowcipem, którego puenta głosi: “Na dobrej drodze jesteś”.

Więcej o przebiegu sesji absolutoryjnej napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści”

Fot. Elżbieta Woldan-Romanowicz

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.