Wyniki egzaminu, pisanego w dwóch częściach, humanistycznej i matematyczno – przyrodniczej w dniach 8 i 9 maja, dotarły do szkół w piątek, 13 czerwca. Raczej nie stanowią zaskoczenia, raczej też potwierdzają wcześniejsze opinie, że tym razem egzamin był nieco trudniejszy niż ubiegłoroczny. Zdecydowanie najlepiej wypadło gimnazjum pijarskie, ze średnią 72,7 punktu na 100 możliwych, przy braku wyników z najwyższego przedziału, powyżej 90 pkt., ale za to z wysoką notą – aż 45 pkt., uzyskaną przez ucznia najsłabszego.

W innych szkołach najsłabsi, zdarzało się, mieli po ok. 20 pkt.Oto wyniki:

 

Gimnazjum nr 1 w Łowiczu
Liczba uczniów piszących test 209; liczba oddziałów 9; najwyższy wynik, 95 punktów, uzyskała Aleksandra Ewelina Plichta; najsłabszy wynik – 34 punkty; średnia z egzaminu humanistycznego 31,38; średnia z egzaminu matematyczno -przyrodniczego 28,3; średnia ogółem 59,88.

Gimnazjum nr 2 w Łowiczu
Liczba uczniów piszących test 180; liczba oddziałów 7; najwyższy wynik 97 punktów uzyskał Marek Słoma; najsłabszy wynik 24 punkty; średnia z egzaminu humanistycznego 33,50; średnia z egzaminu matematyczno – przyrodniczego 30,8; średnia ogółem 64,30.

Gimnazjum nr 3 w Łowiczu – Liczba uczniów piszących test 76; liczba oddziałów 3; najwyższy wynik 98 punktów uzyskała Anna Wojciechowska; najgorszy wynik 20 punktów. Średnia z egzaminu humanistycznego 33,2; średnia z egzaminu matematyczno-przyrodniczego 31,38; średnia ogółem 64,40

Gimnazjum Pijarskie w Łowiczu – Ilość uczniów piszących test 47; liczba oddziałów 2; najwyższy wynik 88 punktów uzyskała Anna Niemira. Zaraz za nią znalazł się Mateusz Tomaszkiewicz z 87 punktami. Pięć osób zdobyło 85 punktów, a kolejne siedem miało powyżej 80 punktów; najgorszy wynik 45 punktów. Średnia z egzaminu humanistycznego 37,2; średnia z egzaminu matematyczno-przyrodniczego 34,87. Średnia ogółem 72,7.
Komentując wynik dyrektor Przemysław Jabłoński mówi, iż jest zadowolony szczególnie z faktu, że poprawiony został wynik z testu matematyczno-przyrodniczego, który w poprzednim roku był niższy.

Gimnazjum w Bielawach – W bieżącym roku do egzaminu przystąpiło 91 uczniów z czterech klas. Najlepiej egzamin napisał Rafał Kluska, który z uwagi na fakt iż był finalistą konkursu matematycznego był zwolniony z egzaminu z matematyki otrzymując tym samym z tej części 50 punktów. Najlepszy uczeń zdobył łącznie 94 punkty na 100 możliwych. Po 92 punkty zdobyli Michał Sut i Rafał Błaszczyk, 91 Kamil Pawliczak, natomiast po 90 Anna Brytkowska i Edyta Wojda. Najgorszy wynik w tej szkole to 17 punktów. Ogólna średnia jaką uzyskała szkoła to 61,7 z tego 31,6 z bloku humanistycznego oraz 30,1 z bloku matematycznego.

Gimnazjum w Błędowie – Do egzaminu przystąpiło 37 uczniów z 2 oddziałów. Średnia szkoły – 60,3 pkt. Średnia egzaminu humanistycznego 31,35 pkt, średnia z egzaminu matematyczno-przyrodniczego 28,95 pkt. Najlepsze wyniki wśród uczniów: 90 pkt – Przemysław Kowalski klasa IIIb,  84 pkt Witold Dutkiewicz kl. IIIa, 83 pkt Bartłomiej Bogusz kl IIIa, 82 pkt Marzena Płuska kl. IIIa. Najniższy wynik wśród uczniów to 33 pkt.

Gimnazjum w Bolimowie – Egzamin pisało 67 uczniów z trzech klas. Średnia ogólna szkoły to 52,46, przy czym średnia z części humanistycznej wynosi 28,54 punkty, natomiast średnia z części matematycznej 23,93 punktów. Najlepiej egzamin napisali Monika Szczepanik uzyskując 88 punktów, Mateusz Cwalina uzyskując 86 punktów i Damian Kędziora uzyskując 84 punkty. Najsłabszy wynik w tej szkole to 24 punkty.

Gimnazjum w Domaniewicach – Tu do egzaminu przystąpiło 74 uczniów z trzech klas. Ogólna średnia jaką uzyskała szkoła to 56,24 punkty z tego 29,62 z części humanistycznej oraz 26,62 z części matematycznej. najlepiej egzamin napisała Martyna Rutkowska uzyskując 93 punkty, następnie Anna Sałek uzyskując 84 punkty. Najgorszy wynik odnotowany w tej szkole to 22 punkty.

Gimnazjum w Dzierzgówku – Ilość uczniów piszących test 78; ilość oddziałów 3. Najwyższy wynik 98 punktów uzyskała Anna Wojciechowska; najgorszy wynik …. Średnia z egzaminu humanistycznego …; średnia z egzaminu matematyczno-przyrodniczego … Ogólna średnia 57,…

Gimnazjum w Kiernozi –  Do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 48 uczniów z dwóch klas trzecich. Średnia szkoły wyniosła 56,06 punktów, w tym z części humanistycznej 31,43 pkt, a z części matematycznej 24,64 pkt. Lepsza na egzaminie okazała się klasa III A, podobnie zresztą jak w ciągu całego roku szkolnego i w wynikach na koniec roku szkolnego w szóstej klasie. Najwięcej punktów na egzaminie zdobył Maciej Buchholz – 90 punktów, Malwina Łysio – 89 punktów i Hubert Dzionek – 87 punktów. Wszyscy z klasy III A. Najsłabszy wynik w szkole – 30 punktów.

Gimnazjum w Kocierzewie – Ilość uczniów piszących test 72; ilość oddziałów 3. Najwyższy wynik – 92 pkt – uzyskał Wacław Pietrzak; najgorszy wynik 17 pkt; średnia z egzaminu humanistycznego 29,21; średnia z egzaminu matematycznego-przyrodniczego 26,4; średnia ogółem 55,17

Gimnazjum w Kompinie
– Ilość uczniów piszących test 71; ilość oddziałów 3; najwyższy wynik 97 Joanna Kaluga; najgorszy wynik… Średnia z egzaminu humanistycznego…; średnia z egzaminu matematyczno-przyrodniczego… Średnia ogółem…

Gimnazjum w Popowie – Do egzaminu przystąpiło 103 uczniów z 4 oddziałów. Średnia szkoły – 61,07 pkt. Średnia egzaminu humanistycznego 31,96 pkt, średnia z egzaminu matematyczno-przyrodniczego 29,11 pkt. Najlepsza średnia wśród klas – IIIa – 66 pkt. Najlepsze wyniki wśród uczniów: 93 pkt Krzysztof Serocki kl. IIIb, 87 pkt Kamil Szkup kl. IIIa,  Łukasz Koza kl. IIIb, Karolina Znajewska kl. III b,  Piotr Gajek kl. IIIb. Najniższy średni wynik wśród uczniów to 27 pkt.
Dyrektorka szkoły Monika Szymczak powiedziała nam, że z tegorocznych wyników egzaminów jest zadowolona, średnia szkoły poprawiła się o 5 punktów, także średnie zarówno w egzaminie humanistycznym jak i matematyczno-przyrodniczym podniosły się mniej więcej w równym stopniu do góry. W rozmowie z nami przyznała, że obawiała się, by nie były w tym roku niższe. Wyniki poszczególnych uczniów są dla niej także adekwatne do tego jak byli oni oceniani w okresie nauki.

Gimnazjum w Zdunach – Do egzaminu przystąpiło101 uczniów z 5 oddziałów. Średnia szkoły – 62 pkt. Średnia egzaminu humanistycznego 33 pkt, średnia z egzaminu matematyczno-przyrodniczego 29 pkt. Najlepsza średnia wśród klas – IIIb – 65 pkt. Najlepsze wyniki wśród uczniów: 91 pkt Anna Dzierżek kl. IIId, 90 pkt Rolewska Lidia  kl. IIIb, 88 pkt Adrian Kubica IIIa, Ariel Brzozowski IIId, Michał Guzek  IIId. Najniższy średni wynik wśród uczniów to 26 pkt.
Jolanta Gajewska, dyrektor szkoły powiedziała nam, że wyniki zdradzają to, co mówili po egzaminach sami uczniowie, że w tym roku, łatwiejszym okazał się egzamin humanistyczny, a trudniejszy matematyczno – przyrodniczy. Jest to jej zdaniem odwrotnie jak rok temu.

((mko, mak, tb, wcz))

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.