Taki sam dla każdej szkoły, oceniany przez komisję z zewnątrz egzamin sprawdzający kompetencje uczniów pod koniec procesu nauczania, przeprowadzony przed kilkoma tygodniami w klasach VI, nie daje pełnej wiedzy o tym jaka jest szkoła: nie powie wiele o atmosferze w niej panującej, o warunkach w salach, o wyposażeniu, o wychowaniu – to prawda. Ale prawdą jest też, że daje możliwość oceny jak szkoła radzi sobie z podstawowym, koniec końców, jej zadaniem – z nauczaniem dzieci. I dlatego po raz drugi prezentujemy naszym Czytelnikom zestawienie wyników nauczania w poszczególnych szkołach Łowicza i powiatu łowickiego. Ogromna większość dyrektorów podała wyniki bez żadnego problemu, o tych, którzy nie chcieli podać piszemy w odrębnym komentarzu poniżej.

 

 

Średnia zdobytych punktów przez wszystkich uczniów w danej szkole, 2003 r.

A oto omówienie wyników:

Łowicz
Najlepsze wyniki w mieście, a tym razem także najlepsze ze wszystkich szkół w powiecie uzyskali uczniowie Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu. Na 40 możliwych do zdobycia punktów uzyskali średnią 33,12. Jest to średnia o 0,8 punkta niższa od uzyskanej przez ich o rok starszych kolegów. W ubiegłym roku dawało to Pijarskiej czwarte miejsce w powiecie, w tym roku, gdy już we wszystkich szkołach byli egzaminatorzy z zewnątrz, dało to miejsce pierwsze. Jest to wynik dużo lepszy niż średnia dla województwa łódzkiego, która w tym roku wyniosła 28,88 punkta (29,60 w roku ubiegłym). Egzamin pisało w tej szkole 25 uczniów, sposród których największą liczbę – 39 punktów – uzyskali Kamil Adamczuk i Teodor Świątkowski. Ponadto aż 5 uczniów uzyskało 38 punktów, dwóch 37.
Komentując sukces szkoły dyrektor Przemysław Jabłoński mówi, że trudno nie być zadowolonym z uzyskania takiego wyniku. Zwraca uwagę, ze było to możliwe dzięki ciężkiej pracy uczniów i olbrzymiemu wysiłkowi nauczycieli. Mówi z satysfakcją, że droga wychowawcza, którą obrała szkoła jest słuszna, skoro przekłada się na sukcesy dydaktyczne. – Najpierw pobożność, potem nauka. Staramy się aby w szkole panowała atmosfera pokoju, która sprawia, że uczniowie mogą się lepiej rozwijać i łatwiej przychodzi im nauka – kończy swoją wypowiedź.
Szkoła Podstawowa nr 3. Druga w mieście pod względem wyników była, tak samo jak w roku ubiegłym, Trójka, ze średnią 31,1. W skali całego powiatu szkoła ta także znalazła się w ścisłej czołówce, bo na 6 miejscu. W szkole tej egzamin zdawało 81 uczniów. Najlepszą okazała się Patrycja Gozdowska, która uzyskała maksymalną liczbę 40 punktów.  Dyrektor SP 3 Wacław Witwicki ocenia, że sprawdziany takie jak ten są dobre dla ucznia i szkoły. Dają wiedzę i informację dla dyrektora, uczniów, kuratorium, rodziców o możliwościach uczniów, dają możliwość porównania do szkół np. z Warszawy, Chąśna, czy Łowicza. Mówi, iż w poprzednim roku wynik też był dobry, co świadczy o tradycji dobrej pracy – takiej zwykłej, codziennej. Zwraca uwagę, że w ich szkole nauczyciele starają się zaszczepić w uczniu przeświadczenie, że umie, że potrafi, co procentuje w jego późniejszym życiu. 

Szkoła Podstawowa nr 2. W tej szkole egzamin zdawało 66 uczniów. Średnia na jednego ucznia to 28,62. Najlepszy wynik osiągnęły Sylwia Wojda i Paulina Badowska-Antosik z liczbą punktów 38.
W Szkole Podstawowej nr 1 sprawdzian pisało 107 uczniów w 4 klasach szóstych. Trzech uczniów uzyskało maksymalny wynik 40 punktów, są to: Michalina Pilich, Marta Szalewicz i Dorota Dziedzic – wszystkie z klasy VIb. Siedmiu innych uczniów miało 38-39 pkt. Średnia szkoły wyniosła 30,21 pkt.
W Szkole Podstawowej nr 4 test pisało 118 uczniów, 55 spośród nich napisało test z wynikiem w przedziale 30-40 punktów, co oznacza, że wszystkie te osoby mają szanse, o ile spełnią pozostałe kryteria, otrzymać na zakończenie szkoły podstawowej świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Średnia dla całej szkoły wyniosła 28,7 pkt. Maksymalny wynik 40 punktów zdobyło 7 uczniów: Małgorzata Głowacka, Mariusz Igielski, Anna Szewczyk, Krzysztof Wojda, Patrycja Gładka, Marta Gruhn, Tomasz Dworowski. 39 punktów uzyskały 3 osoby: Katarzyna Niebudek, Paulina Kosmowska, Paulina Szubert. Po pięciu uczniów uzyskało wynik 38 pkt i 37 pkt, dziewięć osób 36 pkt.
W Szkole Podstawowej nr 7 egzamin pisało 46 uczniów. Najlepszy wynik miał Michał Janocha – 40 punktów, Jan Sudomir napisał na 37 punktów, 36 punktów uzyskały dwie osoby – Paweł Jagoda i Rafał Schilling. SP 7 jest jedyną szkołą podstawową w powiecie łowickim z oddziałami integracyjnymi, dlatego sensowniej jest w niej podać nie tyle średnią całej szkoły, bo w jednej z klas szóstych „Siódemki” uczy się troje dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi – lecz tylko średnią klasy nieintegracyjnej, zwykłej – a ta wynosi 29,27 pkt.


Gmina Łowicz

SP Jamno – średnia 26,89, egzamin pisało 23 uczniów. Najwięcej punktów zdobyli: Bogumiła Kwestarz – 36 pkt, Karol Cywiński – 35 pkt, Tomasz Markiewicz – 35 pkt.
SP Zielkowice – średnia 24,33, egzamin pisało 21 uczniów, najlepiej napisali: Milena Podkońska – 35 pkt, Kamil Jarosiński – 34 pkt, Milena Czubatka – 34 pkt.
SP Wygoda – średnia 29,61, egzamin pisało 19 uczniów, najlepiej napisali: Kamil Wiercioch – 37 pkt, Agnieszka Wodzyńska – 36 pkt, Łukasz Wroński – 36 pkt. Egzamin wypadł w tej szkole znacznie lepiej od egzaminu próbnego, w którym średnia nie przekroczyła 25 punktów. Generalnie jestem zadowolona, ponieważ mamy średnią powyżej średniej wojewódzkiej – ale bez euforii. Myślałam, że dzieci mogą być zestresowane obecnością komisji, ale jak widać dobrze sobie poradziły – powiedziała nam dyrektorka SP Wygoda Magdalena Zielińska.
SP Niedźwiada – średnia 25,58, egzamin pisało 19 uczniów, najlepiej napisali: Katarzyna Czarnota – 35 pkt, Dawid Cyrański – 32, Monika Rutkowska i Mariusz Majer – po 31 pkt.
Najlepsze wyniki w gminie i jedne z najlepszych w powiecie  osiągnęła SP Bocheń – średnia 31,23. Egzamin pisało tu 13 uczniów, najmniej spośród wszystkich szkół w gminie, najlepiej napisali: Paweł Kazimierski – 39 pkt, Marta Kosadka – 37 pkt, Marta Kosiorek i Przemysław Panek – po 35 pkt. Jesteśmy zadowoleni, myślę że będziemy w czołówce podobnie jak w ubiegłym roku. Mamy
w klasie mało dzieci, ale dzięki temu można ich dobrze przypilnować – powiedziała nam dyrektorka Małgorzata Grażka. Najmniej punktów – 22 – uzyskał uczeń, który ma orzeczenie o dysleksji.
SP Dąbkowice Dolne – średnia 28,06, egzamin pisało 17 uczniów, najlepiej wypadli: Karolina Płacheta – 37 pkt, Radosław Lenart – 34 pkt, Sylwia Heller – 33 pkt. Potwierdzają się moje obliczenia statystyczne, że w szkołach z mniejszą liczbą uczniów w naszej gminie egzaminy lepiej wypadają. Nauczyciele w takich szkołach mogą skuteczniej dopilnować uczniów i z niektórymi wręcz pracować indywidualnie – powiedział nam dyrektor Jacek Stelmaszewski.
SP Popów – wyniki egzaminów jeszcze nie są znane, z uwagi na wyjazd dyrektorki do szkoły w Kaliszu. Nie znali ich również uczniowie, gdyż kopertę z wynikami może otworzyć wyłącznie dyrektor szkoły. Egzamin w tej szkole pisało 22 uczniów.
Gmina Chąśno
SP Błędów – 30,00 punktów, egzamin pisało 15 uczniów, najlepsze wyniki osiągnęli: Paulina Siejka – 38, Łukasz Adamas, Magdalena Bogucka, Ilona Kolos i Katarzyna Kołaczyńska – po 36 punktów. Jestem zadowolony z egzaminu, to dobry wynik. Najsłabszy uczeń zdobył tylko 8 punktów, co znacznie obniżyło średnią. Gdyby wyników tego ucznia nie uwzględniać, to byśmy mieli średnią ponad 31 punktów – powiedział nam dyrektor Zbigniew Mostowski.
SP Mastki – średnia 27,41, egzamin pisało 17 uczniów, najlepsze wyniki osiągnęli: Grzegorz Jacek Okraska – 37, Norbert Łukasz Białkowski – 35, Malwina Turczyn – 34 punkty. Wyniki egzaminów będziemy dokładnie analizować i omawiać na najbliższej Radzie Pedagogicznej. Nie ukrywam, że średnio uczący się uczniowie napisali nieco poniżej naszych oczekiwań. Dwie osoby zdobyły mniej niż 20 punktów i zaniżyły średnią – powiedział nam Stanisław Bisiorek.

Gmina Bielawy
Średnia z egzaminu kompetencyjnego w Szkole Podstawowej w Oszkowicach wyniosła 31 pkt. Egzamin pisało tam jednak zaledwie pięcioro szóstoklasistów. Najlepiej wypadła Anita Małecka uzyskując 35 punktów, Agata Wacławiak miała 32.
Szkoła Podstawowa w Bielawach miała wprawdzie niższą średnią, gdyż uzyskała 29,78 punktów, za to w tej szkole jest jedyna uczennica z gminy Bielawy, która uzyskała maksymalną ilość punktów. Jest to Agata Leduchowska. O jeden punkt mniej od Agaty uzyskał Jakub Walczak, natomiast 38 punktów uzyskali Ewelina Stawińska i Mateusz Krysicki.
Nieźle w egzaminie wypadła też Szkoła Podstawowa w Gaju – Wojewodzy uzyskując średnią 28,3 punkta. Uczniów piszących egzamin w tej szkole było 13. Najlepiej wypadł Jacek Fabjański uzyskując 36 punktów, tuż za nim był Marcin Gałaj uzyskując 35 pkt. Tylko o jeden mniej mieli Jarosław Dąbrowski i Michalina Gralak. Trochę słabiej wypadła Szkoła Podstawowa w Sobocie, gdzie średnia szkoły wyniosła 24,7 punktów. Egzamin tam pisało 13 uczniów. Najlepiej wypadła Anna Bartosiak i Monika Górniak uzyskując po 37 punktów. Trzecia w kolejności była Sylwia Racewicz otrzymując 32 punkty.
Egzamin w szkole w Waliszewie pisało dziesięć osób. Średnia szkoły nie wypadał najlepiej, gdyż wynosi zaledwie 23,1 punkta. Najlepiej egzamin w tej szkole napisała Klaudia Stolarczyk uzyskując 36 punktów, Agnieszka Fratczak zdobyła 32 punkty, a Arkadiusz Lewarski 29.  
Gmina Bolimów
Dyrektorka Szkoły Podstawowej w Bolimowie nie podała nam średniej szkoły, za to podała trzech najlepszych uczniów. Egzamin pisało 35 uczniów, wśród nich najlepiej wypadła Wioleta Krysiak uzyskując 37 punktów, Klaudia Obsznajczyk – 36 punktów i Karolina Plichta – 35. Średnią szkoły wyegzekwujemy na drodze prawnej.
Średnia szkoły w Kęszycach wyniosła w tym roku 28,9 punktów. Egzamin tu pisało 18 uczniów. Najlepiej wypadł  Ziemowit Szadkowski uzyskując 39 punktów. Dwoje uczniów, Jagoda Torucka i Maciej Frąsiak uzyskali po 37 punktów.

Gmina Zduny
W Szkole Podstawowej w Bąkowie Dolnym średnia egzaminu kompetencyjnego wyniosła 29,8 punktów. Dwie osoby uzyskały po 38 punktów – Dorota Dziedziela i Aneta Pszczółkowska, jedna 36 punktów – Mariusz Jędrachowicz. Spośród wszystkich uczniów, aż 17 zdobyło powyżej 30 punktów.
W Szkole Podstawowej w Zdunach egzamin kompetencyjny pisało 70 osób. Średnia szkoły wyniosła 30,1 punkta. Średnie poszczególnych klas kształtowały się od 29,16 do 31,6. Jedna uczennica Michalina Tarkowska zdobyła maksymalną ilość punktów.  O jeden punkt mniej, czyli 39 zdobyło dwóch uczniów, Mateusz Sierszak i Monika Maciejewska.

Gmina Kocierzew
W teście w Szkole Podstawowej w Kocierzewie udział wzięło 47 uczniów. Trzy uczennice zdobyły 38 punktów i były to: Weronika Dąbrowska, Ewelina Marzec i Bogumiła Zielińska. Średnia w tej szkole wyniosła 31,25, czwarte miejsce w powiecie. Dyrektor szkoły Lucyna Pałka mówi, że bardzo dobry wynik jest efektem całorocznej pracy uczniów i nauczycieli, którzy często poświęcali swój prywatny czas. Współpracowano z wydawnictwami szkolnymi, pozyskując dużo testów przedmiotowych, które rozwiązywano z uczniami, często na zajęciach pozalekcyjnych. Potem analizowano wyniki na posiedzeniach zespołów przedmiotowych, obserwowano co należy uzupełnić, co powtórzyć. Taki system pracy zaowocował dobrym wynikiem.
14 uczniów pisało test egzaminacyjny w Szkole Podstawowej w Łaguszewie. Największą liczbą punktów było 36, zdobyte przez troje uczniów: Anetę Burą, Joannę Haczykowską, Łukasza Pietrzaka. Średnia na jednego ucznia wyniosła 28,8.
Szkoła Podstawowa Gągolin Południowy: Tutaj test pisało 15 uczniów. Najlepszym uczniem została Aneta Bura zdobywając 36 punktów. Średnia wyniosła 25, 9.

Gmina Nieborów
Szkoła Podstawowa Dzierzgówek: w tej szkole test pisało 42 uczniów, spośród których najwięcej, bo aż 40 punktów uzyskała Beata Klimczyńska. Średnia wyniosła 32,81 – jest to drugi wynik w powiecie, najlepszy ze szkół wiejskich. Dyrektor Bolesław Kowalski jest zadowolony z takiego wyniku. Mówi, że dużą rolę odgrywała tu praca tak uczniów jak i nauczycieli, ale wskazuje też na fakt, iż w tym roku jest to klasa wyjątkowo mocna i już obserwuje, iż w następnym roku uczniowie nie będą tak dobrzy.
Szkoła Podstawowa Mysłaków – tutaj też bardzo dobry wynik, średnia 31,68 pkt., trzecia w powiecie, po szkole pijarskiej i szkole w Dzierzgówku. Test egzaminacyjny pisało tutaj 42 uczniów. Najlepsza okazała się Karolina Trukawka zdobywając maksymalną liczbę 40 punktów. Dyrektor Stefania Zielak cieszy się z utrzymania zeszłorocznego poziomu, tym bardziej, że nie spodziewała się tak wysokiego poziomu. Jak mówi, bali się wyników, bo klasa była trochę słabsza niż w roku ubiegłym. Ciężka praca i comiesięczne rozwiązywanie testów pozwoliły jednak na uzyskanie tego wyniku.
Szkoła Podstawowa Bełchów. 18 uczniów pisało test w tej szkole. Jedna uczennica uzyskała wynik 38 punktów. Średnia wyniosła 29,5 punktu na jednego ucznia.
Szkoła Podstawowa Bobrowniki. Tutaj test pisało 19 uczniów. Najlepsi byli Monika Szwed i Arkadiusz Antosik uzyskując po 39 punktów. Średnia wyniosła 29,5.
Szkoła Podstawowa Nieborów. W tej placówce udział w teście brało 11 uczniów. Najlepsza była Agnieszka Ambroziak która zdobyła 28 punktów. Średnia wyniosła 28,91.
Szkoła Podstawowa Bednary. W szkole do testu przystąpiło 41 uczniów, z których najlepszy był Marcin Zajączkowski zdobywając punktów 38. Uzyskana średnia to 28,82 punktów na jednego ucznia.


Gmina Łyszkowice

W SP w Łyszkowicach egzamin pisało 52 uczniów z dwóch klas szóstych. Najlepiej test napisała Katarzyna Kobierzycka – 39 pkt, Anna Antosik uzyskała 38 pkt, po 37 punktów miały dwie uczennice – Monika Rykała i Klaudia Pryk. Do chwili zamykania tego numeru N. Ł. szkoła nie policzyła jeszcze średniej.
W SP w Kalenicach średni wynik egzaminu kompetencyjnego, który pisało 11 dzieci, wyniósł 25,6 pkt i był nieco lepszy od średniej ubiegłorocznej. Najlepiej test na zakończenie klasy VI napisały – Aneta Polit – 38 pkt, Monika Skalska – 38 pkt, Justyna Sukiennik – 35 pkt.
W SP w Stachlewie uzyskała średnią 29,8 pkt. Egzamin kompetencyjny pisało 15 uczniów, najlepszy wynik mieli – Ernest Kędziora i Aleksandra Lesiak – po 36 pkt. 

Gmina Domaniewice
W SP w Domaniewicach do egzaminu przystąpiło 38 uczniów, a średnia szkoły wyniosła 29,88 pkt. Najlepsi uczniowie to Jarosław Grzyb – 38 pkt., Anna Maj – 37 pkt, 4 osoby uzyskały po 36 punktów.
W SP w Skaratkach egzamin pisało 25 uczniów. Maksymalny wynik – 40 pkt. zdobyła Karolina Plucińska, 35 pkt. miała Marta Spychała, a 34 pkt. – Dominik Karasek. W tej szkole także nie podano nam średniej.


Gmina Kiernozia

W jedynej na terenie gminy Szkole Podstawowej w Kiernozi do egzaminu kompetencyjnego przystępowało 47 uczniów. Średnia wyniosła 25,3 pkt. 40 punktów zdobyła Malwina Krystecka, 39 – Aleksandra Głowacka, 38 – Aneta Ryfa.

((mko, mwk, mak, wcz, wal))

2 komentarze

  1. dfsdfsdfffffffff fdddddddddddddddddddffff fffffffffffff

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.