Autor: Agnieszka Antosiewicz

Zgromadzenie ZM Bzura w Restauracji Szkiełka w Łowiczu. Z lewej strony prezes Ryszard Nowakowski, z prawej przewodniczący zgromadzenia związku Cezary Dzierżek. Fot. Agnieszka Antosiewicz

Związek „Bzura” wygrał spór o setki tysięcy złotych z miastem Łowicz

25 października Sąd Apelacyjny w Łodzi oddalił apelację miasta Łowicza od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi, w którym sąd oddalił wniosek miasta Łowicz, które żądało od Związku Międzygminnego „Bzura” zwrotu 756.293,95 zł składek członkowskich, które miasto wpłaciło na rzecz związku, gdy było jeszcze jego członkiem.