Nasi reporterzy, po ogłoszeniu wyników poprawkowych matur, zebrali informacje na temat ostatecznej zdawalności egzaminów, średnich z poszczególnych przedmiotów oraz najlepszych indywidualnych wyników. Pytaliśmy też dyrektorów szkół o ich opinie na temat tych wyników. Jak zawsze są tacy, którzy mają powody do zadowolenia, ale wielu z nich ma świadomość, że trzeba włożyć jeszcze dużo pracy w to, aby w kolejnych latach punktów było więcej.

W tym roku – co podkreślali uczniowie i nauczyciele już po czerwcowym ogłoszeniu wyników egzaminów maturalnych, matematyka nie przysporzyła tylu problemów co wcześniejszym rocznikom. Coraz bardziej daje się jednak zauważyć, że wyniki z przedmiotów dodatkowych, które w nowej formule matury można już zdawać tylko na poziomie rozszerzonym, nie są wysokie. Np. w powiecie łowickim w lubianej przez uczniów geografii średnia wyniosła zaledwie 29,4%, z wiedzy o społeczeństwie – 35,6%, z biologii – 34,2%, z chemii – 36,2%. Nieco lepiej było z fizyką – 40% i filozofią – 50,3%.

100% zdawalność matury miało – bez poprawek – tylko pijarskie LO. Pozostałym łowickim ogólniakom to się nie udało, przy czym w II oraz IV LO wszyscy zdali poprawki, w I LO poprawki nie zdała 1 osoba. W pozostałych szkołach wyglądało to znacznie słabiej.

W najnowszym numerze naszego tygodnika przedstawiamy raport dotyczący szkół z Łowicza, Zduńskiej Dąbrowy, Bolimowa, Głowna, Bratoszewic i Żychlina. Wyniki dla przedmiotów na poziomie rozszerzonym publikujemy tylko wtedy, gdy w danej szkole taki egzamin z danego przedmiotu zdawało co najmniej 5 osób.

2 komentarze

  1. Wystarczy wejść na stronę OKE Łódź i tam znajdziemy wszystkie wyniki, również dla szkół. (w żadnej szkole nie było 100% zdawalności w maju).

  2. Jak to zdawalność w pijarskiej 100% ? To córka Pana K. zdała? CIEKAWE……..

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.