Rada Gminy Dmosin na posiedzeniu 8 stycznia, przyjęła tegoroczną uchwałę budżetową. Wszyscy obecni na sali radni podnieśli rękę za tym, co znalazło się w projekcie przedłożonym przez wójt Danutę Superę.

Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Dmosin na 2018 rok. Fot. L. Jóźwiak-Staszewska
Radni jednogłośnie uchwalili budżet gminy Dmosin na 2018 rok. Fot. L. Jóźwiak-Staszewska

W nadchodzącym roku gmina zamierza osiągnąć dochody ogółem na poziomie 17,8 mln zł. Wydatki oszacowano łącznie na 19,6 mln zł. Deficyt w kwocie ponad 1,7 mln zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami. Na inwestycje przeznaczono ponad 3,6 mln zł, z czego najwięcej, bo ponad 2 mln zł wydane zostanie na kanalizację w obrębie Dmosina oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Teresinie. Gmina zamierza pozyskać na ten cel w tym roku blisko 1,1 mln zł z Unii Europejskiej.

Debatę budżetową zdominował temat gospodarki odpadami i wpłat, jakie do tej pory zostały poniesione przez gminę Dmosin na rzecz Związku Międzygminnego “Bzura”, którego głównym celem istnienia jest budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Piaskach Bankowych. – Od 2010 roku wpłaciliśmy do kasy związku 606 tys. zł, a obiektu nadal nie ma – rozpoczął swoją wypowiedź Paweł Piłacik.

O tym, czego dociekał i czego dowiedział się radny w kwestii “Bzury”, a także o szczegółach budżetu gminy Dmsin na rok 2018 – w najbliższym gazetowym wydaniu WG.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.