Uczniowie klasy Ia i IIb Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie biorą udział w ambitnym projekcie “Akademia Licealisty”, realizowanym we współpracy z Wydziałem Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Akademicki wykład w murach ZSLG w Głownie. Fot. EWR

We wtorek, 10 kwietnia, w ZSLG gościła dr Magdalena Marczuk-Karbownik z Katedry Amerykanistyki i Mass Mediów WSMiP UŁ. Wygłosiła wykład “US – Canada relations”, który miał na celu przybliżyć uczniom problematykę sąsiedztwa Stanów Zjednoczonych i Kanady. Okazało się, że wiele te kraje łączy, ale też bardzo dużo dzieli.

Pilotażowy w roku szkolnym 2016/2017 projekt “Akademia Licealisty” awansował w roku bieżącym do poziomu innowacji pedagogicznej, realizowanej przez nauczycielkę języka angielskiego Iwonę Mokras-Wosik, która jest pomysłodawczynią wdrożonego w ramach tej innowacji, wykładanego po angielsku przedmiotu pod nazwą “global education”, czyli edukacja globalna.

Dzięki projektowi “Akademia Licealisty” jego uczestnicy mają tygodniowo po 6 godzin języka angielskiego, wliczając w to godzinę edukacji globalnej. Poza tym, w ramach współpracy z UŁ systematycznie biorą udział w wykładach i zajęciach warsztatowych, organizowanych w murach uczelni lub prowadzonych przez akademickich wykładowców w szkole w Głownie. 10 kwietnia, po wykładzie dr Marczuk-Karbownik, kilka osób zechciało podzielić się z nami wrażeniami z udziału w różnych zajęciach “Akademii…”. Napiszemy o tym za tydzień w gazetowym wydaniu “Wieści”.

Uczestnicy Akademii Licealisty z koordynatorką Iwoną Mokras-Wosik. Fot. EWR

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.