Sejm przyjął ustawę o tzw. sieci szpitali, czyli dokładnie ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych sieci szpitali. Nowelizacja wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe).

Szpital w Głownie. fot. EWR

Do systemu będą kwalifikowane zarówno podmioty publiczne, jak i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Rząd uważa, że nowe rozwiązania pozwolą na uporządkowanie systemu i racjonalne wydawanie pieniędzy, natomiast opozycja krytykuje ustawę twierdząc, że jej wejście w życie doprowadzi do likwidacji małych placówek.

Jeszcze na etapie, gdy ustawa o sieci szpitali była projektem, podobne niepokoje o los szpitala Centrum Zdrowia ABiS w Głownie towarzyszyły niektórym radnym rady miejskiej. Pojawiały się głosy, że szpital w Głownie nie kwalifikuje się do sieci. Dlatego postanowiliśmy porozmawiać na ten temat z dyrektorem Centrum Zdrowia ABiS Michałem Traczem. Spotkaliśmy się 23 marca, dokładnie w dniu przyjęcia sejmowej ustawy, o czym w trakcie rozmowy jeszcze nie wiedzieliśmy.

– Jest to oczywista nieprawda. Wchodzimy do sieci szpitali, spełniamy wszystkie warunki stawiane placówkom z pierwszego poziomu i będziemy dalej funkcjonować na rynku usług medycznych – zapewnia dyrektor CZ ABiS i dodaje: – Myślę, że to dobra informacja dla mieszkańców.

Więcej na temat w najnowszym numerze Wieści z Głowna i Strykowa.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.