Silny wiatr i deszcz, nie przeszkodziły parafianom z Boczek, by w Wielki Piątek uczestniczyć w ulicznej Drodze Krzyżowej, która wiodła z cmentarza parafialnego do kościoła pod wezwaniem św. Rocha. 

Nabożeństwo Wielkopiątkowe rozpoczęło się punktualnie o 15., w godzinę Męski Pańskiej. Ulicznej Drodze Krzyżowej przewodniczył ks. proboszcz Mariusz Szmajdziński, ale aktywnie uczestniczyli w niej także mieszkańcy, asysty strażackiej i członkowie parafialnych grup modlitewnych. 

Parafianie włączyli się w przeżywanie tajemnicy Męki Pańskiej poprzez niesienie olbrzymiego drewnianego krzyża. Symbol naszej wiary ponieśli m.in. druhowie z różnych jednostek OSP i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Po nabożeństwie parafianie zgromadzili się w kościele, by uczestniczyć w liturgii Wielkiego Piątku. 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.