15 lutego Marek Nowaczewski odebrał odwołanie z funkcji dyrektora Zespołu Szkół w Szczycie. Jednocześnie wójt Robert Pawlikowski powierzył mu obowiązki dyrektora szkoły do 31 sierpnia 2017 roku. Decyzja zapadła pomimo negatywnej opinii kuratora oświaty w tej sprawie.

Decyzja personalna jest wynikiem realizacji postanowienia NSA i uchwały rady z 14 stycznia 2016 roku o rozwiązaniu Zespołu Szkół w Szczycie – wyjaśnia nam wójt. – Po wyroku NSA zmieniła się sytuacja prawna. Nie ma już ZS, dlatego też konieczne było odwołanie dyrektora nieistniejącej szkoły. Ponieważ uczniowie wciąż się tam uczą, do końca roku szkolnego Markowi Nowaczewskiemu powierzyłem obowiązki dyrektora szkoły w Szczycie.

Więcej o tym odwołaniu i jego zawiłościach prawnych przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.