Gruntownie wyremontowany pałac Jabłońskich w Głownie (dawna siedziba Muzeum Regionalnego TPMG) stał się nową siedzibą Środowiskowego Domu Samopomocy i od 1 czerwca tętni życiem.

Długo oczekiwana wyprowadzka ŚDS z piwnic budynku Urzędu Miejskiego na ulicy Norblina do pałacyku oraz wzniesionego obok niego budynku terapii zajęciowej jest ukoronowaniem starań podjętych blisko dwa lata temu i urzeczywistnieniem marzeń uczestników i kadry placówki.

Na przeprowadzkę czekano kilka miesięcy – do uzyskania przez inwestora, czyli gminę miasta Głowna, pozwolenia na użytkowanie obiektu. Przypominamy, że na adaptację zabytkowego pałacu Jabłońskich na potrzeby domu samopomocy miasto w 2017 r. pozyskało 700 tys. zł w formie dotacji rządowej oraz 463 tys. zł z PFRON. Inwestycję, uzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem zabytków, w ramach której nie tylko przebudowano wnętrza pałacyku, ale też obok niego wzniesiono budynek terapii zajęciowej, zakończono w grudniu 2017.

Dziś po pomieszczeniach ŚDS (świetlicy, kuchni, salach treningowych i pracowniach) oraz po budynku terapii oprowadziła nas szczęśliwa kierownik placówki Małgorzata Marszałek.

Obecnie liczba miejsc statutowych w ŚDS wynosi 33, ale w związku z przeprowadzką i poprawą warunków lokalowych, kierownik placówki wystąpiła do wojewody o zgodę na jej zwiększenie do 40, czyli o 7 miejsc.

Z opieki i terapii korzystają tutaj mieszkańcy Głowna, miasta i gminy Stryków oraz gminy Dmosin.

1 komentarz

  1. Super pomysł. Jednak pałac jest duży i pewnie inne projekty jeszcze się zmieszczą. Pozdrawiam Głowno

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.