Trwają prace związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół nr 1 im. Prof. R. A. Cebertowicza w Głownie – powiatowym zadaniem, realizowanym w ramach dużego programu, dotowanego ze środków unijnych.

Aktualnie wykonywane jest docieplenie ścian od podwórka, podczas gdy wewnątrz budynku życie szkoły toczy się normalnym rytmem.

Wykonawcą termomodernizacji ZS nr 1 jest wyłoniona w powiatowym przetargu firma C.R.B. Łukasza Balei z Głowna, która złożyła najniższą z sześciu ofert, opiewającą na 1.786.995,14 zł. Nadzór nad inwestycją zlecono Zakładowi Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa z Łodzi.

Termomodernizacja budynku ZS nr 1 obejmuje: ocieplenie ścian zewnętrznych szkoły i sali gimnastycznej, ocieplenie dachów płytami styropianowymi wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, wymianę drzwi zewnętrznych na nowe, montaż zasobnika i instalacji ciepłej wody użytkowej modernizację instalacji centralnego ogrzewania poprzez wymianę grzejników i montaż nowego źródła ciepła – pompy cieplnej z wymiennikiem gruntowym.
Termin realizacji upłynie 30 października br.
Inwestycja w Głownie wpisuje się w dwuletni powiatowy program pod nazwą “Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej powiatu zgierskiego”, na który starostwo pozyskało dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego – Łódzki Obszar Metropolitalny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.