Składowisko odpadów w Jastrzębi pod Łowiczem może przyjmować odpady komunalne jeszcze tylko do końca czerwca przyszłego roku.

Od 1 lipca 2018 śmieci będą musiały trafiać na składowiska, które mają status Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, tzw. RIPOK-ów. W naszym regionie RIPOK istnieje w Krzyżanówku oraz ma powstać w Piaskach Bankowych.

Góra odpadków plastikowych składowana jest pod kilkunastometrowej wysokości wiatą. Fot. Marcin Kucharski

W Jastrzębi nadal jednak może działać – choć w nieco ograniczonym zakresie (o czym w dalszej części artykułu) – sortownia odpadów. Co to oznacza dla mieszkańców miasta? Wzrost cen za ich odbiór wydaje się nieunikniony.

Więcej o tym przeczytasz w obszernym materiale w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.