Wójt gminy Oporów Robert Pawlikowski wydał kolejne zarządzenie dotyczące ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły w Szczycie.

Startujący w poprzednim konkursie Anna Wroczyńska i Marek Nowaczewski zostaną przez Urząd Gminy powiadomieni indywidualnie o ponownym konkursie.

W najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny piszemy o listopadowym konkursie na dyrektora, który został uchylony, a na stanowisko powołana została osoba, która w nim nie startowała.

Zarządzenie wójta w tej sprawie zostało przez wojewodę uchylone.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.