Krystyna Jesionowska wygrała konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie. Tak zdecydowała obradująca  4 kwietnia, komisja konkursowa powołana przez burmistrza Strykowa Andrzeja Jankowskiego. Tego samego dnia rozstrzygnięto również konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach. Do konkursu przystąpiła tylko obecna dyrektor Ewa Piórkowska, która przeszła go pomyślnie.

Krystyna Jesionowska obejmie funkcję dyrektora SP1 w Strykowie od 1 lipca. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

O fotel szefa szkoły przy ul. Warszawskiej 39 w Strykowie ubiegały się dwie kandydatki. Obok Krystyny Jesionowskiej była to również obecnie pełniąca obowiązki dyrektora tej placówki Katarzyna Bukrym. Jak poinformowała nas przewodnicząca komisji konkursowej, sekretarz gminy Stryków Anna Sasin, kandydatura Krystyny Jesionowskiej została wybrana w głosowaniu tajnym większością głosów. Szefowa komisji zdystansowała się jednak od odpowiedzi na pytanie, co w istocie przeważyło na jej korzyść mówiąc, podkreślając jedynie, że po obydwu prezentacjach ustnych członkowie komisji zadawali jeszcze pytania od siebie i to, co usłyszeli od kandydatek, mogło mieć również istotny wpływ na ostateczny werdykt.

Krystyna Jesionowska jest nauczycielem przyrody, wychowania do życia w rodzinie oraz bibliotekarką pracującą w zawodzie od 26 lat. Od początku swoje życie zawodowe związała ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Strykowie. Ukończyła studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, a następnie szereg studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych dających uprawnienia do nauczania w zakresie wychowania do życia w rodzinie, usprawniania dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, nauczania blokowego, prowadzenia biblioteki szkolnej oraz zarządzania w oświacie. 

Ewa Piórkowska zostanie dyrektorem SP w Bratoszewicach na kolejną kadencję. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Powołanie nowego dyrektora SP Nr 1 w Strykowie powinno nastąpić najpóźniej do 1 lipca, kiedy to kończy się okres powierzenia obowiązków obecnej dyrektor Katarzynie Bukrym. Z kolei stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bratoszewicach (obecnie jeszcze Zespół Szkół Nr 2 w Bratoszewicach) na kolejne 5 lat zostanie od 1 września powierzone Ewie Piórkowskiej, która kieruje tą placówką już od trzech kadencji.

Więcej na temat obydwu konkursów w jutrzejszym gazetowym wydaniu WG 

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.