Dzisiaj (12 lipca) od godz. 12.00 młodzież może składać dokumenty potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole ponadgimnazjalnej. Jak przebiega rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 sprawdzaliśmy w ZSP 4 przy ul. Kaliskiej w Łowiczu, czyli w popularnym Ekonomiku.

Wielu uczniów, szczególnie tych, dla których Ekonomik był tzw. pierwszym wyborem i dostali się do niego, już kilka minut po godz. 12.00 przybyli, by złożyć dokumenty i tym samym potwierdzić wolę rozpoczęcia nauki w tej szkole.

Na obecnym etapie rekrutacji szkoła przyjęła uczniów do dwóch klas liceum: o profilach humanistycznym z językiem angielskim oraz matematyczno-przyrodniczym (po 30 uczniów do każdej) oraz do czterech klas technikum kształcących w zawodach technik spedytor i technik ekonomista (po 24 uczniów do każdej).

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dzisiaj (12 lipca) do godz. 12.00 nastąpiło podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Uczniowie dowiadują się o tym, do których szkół się dostali za pośrednictwem platformy internetowej, ponieważ placówki nie wywieszają list z powodu… RODO.

Od tej chwili, przez kolejny tydzień, do czwartku 19 lipca do godz. 12.00 młodzież ma czas na potwierdzanie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie w niej dokumentów. W piątek 20 lipca nastąpi ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych już po tej weryfikacji. Jeśli szkoły będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami, przeprowadzone zostaną rekrutacje uzupełniające.

 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.