W piątek 9 czerwca, młodzież z głowieńskich szkół podstawowych wzięła udział w profilaktycznym happeningu pod hasłem “Dziękuję, ja się nie truję”, organizowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Happening powiązany był z realizowanym od kilku lat przez Komendę Główną Policji programem “Profilaktyka A Ty”.

Reprezentanci trzech głowieńskich szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Specjalnych (każda szkoła ubrana w stroje innego koloru) zebrali się na terenie przy ul. Zgierskiej.

Uformowany pochód ruszył w asyście policji na plac Wolności. Młodzież niosła ze sobą transparenty mówiące o szkodliwości nałogów czy też potrzebie walki z przemocą. Już na placu przewodnicząca GKRPA Beata Pilarska przeczytała odezwę tegorocznego PAT. Wybijano także przez 60 sekund rytm wolnych serc. Na koniec młodzież wzięła udział w kilku wspólnych zabawach prowadzonych przez harcmistrz Iwonę Waśkiewicz.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.