Argumenty wójta Krzysztofa Kołacha wspieranego przez Krzysztofa Kłosowskiego z firmy Krevox, przekonały większość radnych z gminy Bedlno, by wyrazić pozytywną opinię dotyczącą modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Pniewie z zastosowaniem odwróconej osmozy. Kilku radnych wstrzymało się jednak od głosu, uznając, że nie są do końca przekonani do takiej technologii.

Krzysztof Kłosowski z firmy Krevox zaproponował technologię uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy. Pokazywał koszty m3 wody uzdatnionej taką technologią. Fot. Dorota Grąbczewska
Krzysztof Kłosowski z firmy Krevox zaproponował technologię uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy. Pokazywał koszty m3 wody uzdatnionej taką technologią. Fot. Dorota Grąbczewska

Samorządowcy z Bedlna wciąż szukają optymalnego sposobu modernizacji SUW w Pniewie. Koncepcje się zmieniają. Wywiercono odwiert na głębokość 200 m w poszukiwaniu wody dobrej jakości wody, ale jej nie znaleziono. Wójt przekonywał radnych, że woda w SUW znacznie się poprawiła i można zrobić modernizację tradycyjną metodą, jak w SUW w Orłowie i Głuchowie. Wyniki badań pokazują jednak, że woda ma dużą zawartość chlorków i sodu, a skuteczną metodą uzdatnienia wody w takim przypadku jest technologia odwróconej osmozy – ale jest to .technologia droga.

Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Komentowanie nie jest możliwe.