W Zespole Szkół na Blichu pożegnano dziś 90 uczniów klas czwartych, kształcących się w sześciu zawodach, wręczono także nagrody dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki.

Natalia Płuska z klasy Technikum Agrobiznesu i Joanna Guzek z klasy Technikum Technologii Żywności odbierają nagrody od dyrektor szkoły blichowskiej Marii Laski.

Uroczystym apelem, rok szkolny zakończyli uczniowie klas techników: informatycznego, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, agrobiznesu, technologii żywności i usług gastronomicznych oraz logistycznego.

Nagrody za uzyskane najwyższe średnie z ocen na świadectwie ukończenia szkoły otrzymały: Joanna Guzek z klasy Technikum Technologii Żywności – 4,97 i Natalia Płuska z klasy Technikum Agrobiznesu – 4,81. Joanna Guzek została też wyróżniona spośród uczniów jako wielokrotna laureatka różnych olimpiad m.in. Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie i Olimpiady Wiedzy o Żywności. Klasa, do której uczęszczała, osiągnęła tez najlepsze wyniki w nauce, aż 20 jej uczniów uzyskało średnią na świadectwie 4,0 i wyższą i odebrało z tego tytułu nagrody.

Świadectwa wręczone zostały także 12 uczniom Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.