Dr Tadeusz Perzyna ps. „Judym” urodził się 27 października 1915 roku w Łowiczu, gdzie ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie im. ks. J. Poniatowskiego w 1933 r.


Studia medyczne ukończył w Poznaniu w 1939 r. W kampanii wrześniowej bierze udział w obronie Warszawy – Wilanów, Czerniaków. Dostaje się do niewoli i jako lekarz zwolniony zostaje z obozu jeńców. W pierwszych miesiącach okupacji pracował w PCK  w Łowiczu, później w szpitalu w Skierniewicach, a następnie jako lekarz prowadzi prywatną praktykę. Pod koniec 1939 r. wstępuje do konspiracji w Patokach, gm. Kompina, pow. Łowicz, leczy, a zarazem zbiera dane wywiadowcze zwłaszcza w czasie pobytu szefa gestapo Herbeholza we młynie Wiśniewskich, w Patokach. Nazywany jest Doktorem „Judymem”. Wraz ze swą narzeczoną, później żoną, Basią, wspiera ludzi chorych, a także zagrożonych aresztowaniem przez gestapo łowickie. Brał udział jako lekarz przy zrzutach broni, zawsze był gotów służyć pomocą lekarską, zwłaszcza „Cichociemnym”.

Brał aktywny udział w Komendzie obwodu 17 AK w Łowiczu. W sierpniu 1944 roku przygotowany był, by iść na Warszawę, ale nastąpiło odwołanie wymarszu. Cały jego dom przy ul.  Podrzecznej był do dyspozycji AK. Tu spotykali się wyżsi dowódcy, kurierzy z Warszawy, nocują różni emisariusze konspiracji AK. Po zakończeniu wojny w 1945 r. był lekarzem powiatowym w Łowiczu. Następnie przenosi się do Poznania. Był prześladowany.  W okresie PRL siedział w więzieniu śledczym od listopada 1950 r. do marca 1951 r. Pobyt w więzieniu odbił się ujemnie na jego zdrowiu i psychice.

 

W Poznaniu został wybitnym chirurgiem, pracował później kilka lat w Nigerii. W 1960 roku otrzymał stopień docenta doktora habilitowanego. Był żołnierzem i lekarzem w każdym czasie, posiadał nieprzeciętną wiedzę ogólnolekarską, wnikliwy uczony Polak, dobry patriota. Tak wspomina go Wiktoria Kowalik – żołnierz AK Obwodu łowickiego. Zmarł 15 maja 1985 roku w Poznaniu.

 

Opracowano na podstawie relacji oficera AK, Konstantego Zająca z Kompiny oraz jego własnego życiorysu napisanego 5 kwietnia 1950 r. znajdującego się w archiwalnej teczce akt osobowych – Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dział Spraw Pracowniczych, ul. Fredry 10, tel. (0-61) 854-62-11.

(Dr Jan Zendlewicz)

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.