1 marca o godz. 17. w strażnicy OSP w Bełchowie odbędzie się spotkanie w sprawie doprowadzenia do tej miejscowości sieci gazu ziemnego.

Przyłącze gazu ziemnego. fot. zastępcze.
Przyłącze gazu ziemnego. fot. zastępcze.

Inicjatywa wyszła od mieszkańców miejscowości. Pierwsze spotkanie, które odbyło się 22 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełchowie pokazało, że wśród mieszkańców jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem.

Wśród inicjatorów doprowadzenia gazu ziemnego do Bełchowa, Bełchowa Osiedla i Dzierzgówka, jest radny powiatowy Dariusz Kosmatka, który powiedział nam, że w spotkaniu w Bełchowie Osiedlu udział wzięło przeszło 80 osób, spośród których połowa wstępnie deklarowała zainteresowanie doprowadzeniem go do swoich posesji gazu ziemnego. Po spotkaniu w szkole w Bełchowie, kolejne zaplanowane jest na 4 marca na godz. 16. w Gimnazjum w Dzierzgówku.

Na zebraniach, oprócz podstawowych informacji na temat podłączenia się do sieci gazowej, przybyli otrzymują do wypełnienia oświadczenie, w którym powinni potwierdzić chęć podłączenia się do sieci. Jeśli zebranych ich zostanie dostatecznie dużo, to Mazowiecka Spółka Gazownicza podejmie decyzje o budowie sieci ze Skierniewic do Bełchowa i Dzierzgowa. W sumie ma to być około 8 kilometrów gazociągu.

Więcej w najbliższym wydaniu Nowego Łowiczanina

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.