Wójt gminy Dmosin, Danuta Supera, będzie zarabiać mniej o 1.140 zł brutto. Podczas sesji 29 czerwca, radni podjęli uchwałę podyktowaną zmianą rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych.

Głosowanie nad obniżeniem wynagrodzenia wójta. fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Największa obniżka dotyczy wynagrodzenia zasadniczego: z 5.900 zł brutto na 4.700 zł brutto. Powiązany z nim dodatek za wieloletnią pracę poszedł w dół z 1.180 zł brutto na 940 zł brutto. Dodatek funkcyjny pozostał bez zmian i  wynosi 1.900 zł brutto, ale za to z 30% do 40%, czyli z 2.340 zł brutto do 2.640 zł brutto, zwiększono dodatek specjalny. To wszystko sprawia, że od 1 lipca wójt Danuta Supera zarabiać będzie 10.180 zł brutto. Do tej pory było to 11.320 zł brutto.

Narzuconą odgórnie konieczność podjęcia uchwały o obniżeniu wynagrodzenia skrytykował radny Zenon Adamczyk, który podkreślił, że chociażby w kontekście jednomyślnego udzielenia na tej samej sesji wójt Danucie Superze absolutorium za rok 2017, całą sytuację uznaje za absurd, którego nie popiera. Inni radni pozostali na sesji w tej sprawie milczący. Uchwała został podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się i należał on właśnie do radnego Zenona Adamczyka.

Wójt Danuta Supera po głosowaniu absolutorium odbiera gratulacje z rąk wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jerzego Lenkiewicza, fot. Lilianna Jóźwiak-Staszewska

Więcej na temat ostatniej sesji Rady Gminy Dmosin, na której oprócz absolutorium i obniżki uposażenia wójta, podjęto również szereg decyzji związanych z gminnymi inwestycjami, w najbliższym gazetowym wydaniu Wieści z Głowna i Strykowa.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.