Najnowsze wiadomości

Krzysztof Jan Kaliński – nauczyciel i wychowawca, Łowiczaninem Roku 2004.

Komunikat Kapituły Tytułu Łowiczanina Roku   W środę 3 listopada 2004 roku zebrała się na swym pierwszym posiedzeniu Kapituła Tytułu Łowiczanina Roku, nadawanego od 1998 roku przez redakcję Nowego Łowiczanina. Do pracy w Kapitule zaproszenie ze strony redakcji otrzymali wszyscy dotychczasowi laureaci tytułu: – biskup senior łowicki Alojzy Orszulik, Łowiczanin […]

Uroda życia. Łowiczanin Roku 2004 nie narzeka na nic. Życie jest piękne, choć wymaga pracy – zdaje się mówić.

Był początek czerwca roku 1957, gdy do Urzędu Gminy w Chąśnie przyszedł Józef Kaliński, gospodarz z Błędowa, zgłosić urodzenie swego trzeciego z kolei dziecka, synka, któremu rodzice zamierzali nadać imię Jan. Przyznał, że potomek, urodzony w domu, jeden z ostatnich w naszej okolicy, którzy w taki sposób przyszli na świat, […]

Romantycznie znaczy normalnie Rodzina Łowiczanina Roku jest normalna, ciepła, polska. Pięcioro dzieci dodaje jej uroku.

Alicja Jankowska, młoda germanistka  z Tkaczewa, słyszała sporo o Krzysztofie Kalińskim od jego uczniów od pierwszego dnia, gdy przyszła do szkoły we wrześniu 1987 roku. Lubili go. Nie wiedziała jeszcze wtedy, że już zanim przyszła, ówczesny dyrektor Oleśkiewicz powiedział mu: – Tu przyjdzie taka jedna Jankowska, ty się nią zainteresuj… […]

Radość, bunt i wytrwałość. Kim był dla nich Kaliński opowiadają jego uczniowie z czasów, gdy nie wszystko wolno było mówić – a Profesor mówił.

Magda Chojecka, dziś pani mecenas Magdalena Chojecka-Sobczak, szła do liceum z niepokojem. Mało tego, była zrozpaczona. Czuła się humanistką, chciała dostać się do klasy o profilu humanistycznym, a tymczasem w roku 1984, gdy miała zacząć szkołę średnią, okazało się, że w „Chełmońskim” tak sprofilowana klasa nie powstanie. Podobno nie było […]

„Środek Polski” zdobył uznanie

Książka pt. „Środek Polski” autorstwa Stanisława Cisaka, zawierająca zarysy monograficzne gmin: Bedlno, Bielawy, Góra Św. Małgorzaty, Krzyżanów, Piątek i Zgierz została wyróżniona drugim miejscem przez jury zebrane 27 maja br. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi i na uroczystości wręczenia nagrody „Złoty Ekslibris WiMBP […]

Czy Mikołaj tu trafi

W Zdunach, czyli … nigdzie? Zduny Kościelne, Zduny Wieś, Zduny Parcel… O zagmatwanej historii osad składających się na to, co dziś określamy nazwą Zduny, pisze prof. Dobiesław Jędrzejczyk Nazwy miejscowości odgrywają ważną rolę zarówno w identyfikacji narodowej, jak też regionalnej i lokalnej. Prawidłowe ustalenie urzędowych nazw, ich brzmienia i pisowni […]

To był mój nauczyciel

Wieś Bocheń to jedna ze sławniejszych w powiecie łowickim. W Bocheniu wszystko działo się najpierw. Nie będę wspominał dziejów historycznych „mojego Bochenia”, a zajmę się tylko okresem, który przeżyłem w Bocheniu razem z moim nauczycielem. Teodor Goździkiewicz, bo to właśnie o nie go chodzi, do Bochenia przybył w roku 1925. […]

Cech zdunów garncarzy

Garncarstwo było jednym z najstarszych zawodów. Według wykopywanych naczyń glinianych archeolodzy określali dzieje ludów pierwotnych. W Polsce, w okresie średniowiecza ter minem zdun określano rzemieślnika zajmującego się wytwarzaniem wszystkiego z gliny. Oprócz lepienia garnków, zduni zajmowali się budową z gliny palenisk domowych, wylepianiem gliną wnętrz domów drewnianych, wyrabianiem cegieł i […]

Jan Kaźmierczak – prawdziwy bohater zamachu na Bucholtza

Jedną z najgłośniejszych akcji Armii Krajowej w Łowiczu był dokonany w czerwcu 1943 r. zamach na Wilhelma Bucholtza, szefa tutejszego „Arbeitsamtu”, członka NSDAP. W imieniu Polskiego Państwa Podziemnego wykonał go Jan Kaźmierczak, ps. „Sęp”, który w marcu tego roku spoczął na cmentarzu w Kompinie, żegnany z honorami przez towarzyszy broni, […]

Rodem z Borowa

W związku z odsłonięciem przed kilkoma tygodniami w Borowie pomnika Władysława Grabskiego, przedrukowujemy z uwzględnieniem kilku zmian i uaktualnień, tekst Marka Wojtylaka z roku 1994 przybliżający ogromne zasługi, jakie premier miał także dla rozwoju Ziemi Łowickiej.   Urodził się w dniu 7 lipca 1874 r. w Borowie nad Bzurą, w […]

Ta bitwa od innych większa

65 lat temu ostatnie dni sierpnia były ciepłe, piękne. Piękną także pogodą powitał uciekinierów słoneczny wrzesień 1939 roku. Wrześniowe słońce nie było jednak w stanie osłabić goryczy klęski, nikomu od tej pogody nie było łatwiej umierać. Najazd hitlerowskiej III Rzeszy na Pol skę stał się początkiem II wojny światowej. Wojna […]

Jak łowiccy żołnierze okopywali się pod Kcynią

Archeolog Robert Grochowski poszukuje informacji dotyczących polskiej pozycji obronnej w Dobieszewie pod Kcynią (woj. kujawsko-pomorskie), zbudowanej i bronionej we wrześniu 1939 r. przez żołnierzy 10 pułku piechoty z Łowicza. Wzmiankowany pułk w okresie kampanii wrześniowej wchodził w skład 26 dywizji piechoty pułkownika Adama Brzechwy-Adjukiewicza. Zwraca się z prośbą o kontakt […]

Nie jeden pierścień – lecz pięć

Nie jeden, ale pięć było pierścieni 10 Pułku Piechoty. Dostali je wyłącznie żołnierze zawodowi, jako wyróżnienie za wzorową służbę, stało się to prawdopodobnie w 1938 roku z okazji 20-lecia istnienia pułku. Jeden z nich otrzymał st. sierż. Jan Czarnik, żołnierz pułku niemal od początku jego istnienia, w dniu wręczenia pierścieni […]

Nie zapomnieć „Judyma”

Dr Tadeusz Perzyna ps. „Judym” urodził się 27 października 1915 roku w Łowiczu, gdzie ukończył Państwowe Gimnazjum Męskie im. ks. J. Poniatowskiego w 1933 r. Studia medyczne ukończył w Poznaniu w 1939 r. W kampanii wrześniowej bierze udział w obronie Warszawy – Wilanów, Czerniaków. Dostaje się do niewoli i jako […]

Początki Szarych Szeregów w Łowiczu (1939-1940)

Przed wybuchem wojny harcerstwo łowickie stanowiły dwa hufce: żeński i męski. Komendantką hufca żeńskiego była harcmistrzyni Genowefa Mastalska, hufca męskiego hm. Wincenty Kretkowski. Hufiec żeński składał się z drużyn: Gimnazjum i Liceum żeńskiego –  noszącej imię Marii Curie-Skłodowskiej, Gimnazjum Kupieckiego – im. Emilii Plater, zastępu żeńskiego Srużyny Starszoharcerskiej – im. […]

Prawda o Ognisku i o Domu Ludowym

Zapomniane i przemilczane fakty z dziejów oświaty rolniczej i kultury wsi w powiecie łowickim od 1920 do 1935 roku Kontrowersyjne i krzywdzące są wypowiedzi byłego starosty łowickiego w 1934 roku, pułkownika Zdzisława Maćkowskiego, dotyczące Ogniska Księżackiego w Złakowie Kościelnym i Szkoły Rolniczej w Dąbrowie Zduńskiej, opublikowane w „Kwartalniku Historycznym Łowiczanin” […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2004

Podziwiam tak finalistów, jak i laureatów konkursów przedmiotowych dla gimnazjów, które to konkursy organizowane są przez kuratorium oświaty. Nie dość, że w rywalizacyjne szranki stają ludzie młodzi, kilkunastoletni, a przecież wiek taki nie sprzyja ślęczeniu nad książkami i uzupełnianiu materiału daleko wykraczającego poza ramy szkolnego programu, to jeszcze osoby te […]

Analiza wyników testu gimnazjalnego 2004

Od 15 czerwca znane są wyniki egzaminu gimnazjalnego, który uczniowie klas III pisali 5 i 6 maja. Egzamin ten, identyczny w całej Polsce, umożliwia sprawdzenie umiejętności, jakie uczniowie posiedli po 9 latach nauki w szkołach obowiązkowych. W tym roku, aby dodatkowo zapewnić uczciwość podczas pisania, nie tylko na salach byli […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2004

Znamy już wyniki sprawdzianu kompetencji w klasach szóstych – ostatnich klasach szkoły podstawowej, przeprowadzonego 1 kwietnia. Najwyższą średnią w naszym powiecie uzyskała – podobnie jak w roku ubiegłym – Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju – 33,09. Bardzo dobrze test napisali też uczniowie  Szkoły Podstawowej w Stachlewie – średnia 31,90, tuż […]

Historia dobrego życia (III)

  Publikujemy trzeci i ostatni odcinek zapisu, przeprowadzonej w 1992 roku, rozmowy ze zmarłym w sierpniu 2003 r. Tadeuszem Gumińskim, znakomitym historykiem, Honorowym Obywatelem Łowicza. Dziś o jego pracy po ukończeniu studiów i po wyjeździe z Łowicza na Wołyń oraz o okupacyjnych doświadczeniach na Zamojszczyźnie. We wspomnieniach, mimo że dotyczą […]

Pomagała ratować żydów w Bednarach

O Marii Zendlewicz pisze dr Jan Zendlewicz. Maria Zendlewicz urodziła się w 1865 roku w Modelu, pow. Gostynin, woj. warszawskie, jako córka Jana i Anieli Zawadzkich. Wychowywana była w duchu moralności chrześcijańskiej i w tradycjach patriotycznych. Rodzice brali udział w powstaniu styczniowym 1863 r., za co byli prześladowani przez władze […]

Jan Dąbrowski – Łowiczanin Roku 2003 – Sukces nie przychodzi od razu

Tytuł Łowiczanina Roku 2003 przyznaliśmy Janowi Dąbrowskiemu, prezesowi zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łowiczu.   To właśnie Dąbrowski potrafił nadać łowickiej mleczarni impet rozwojowy, dobrać zespół współpracowników, z którym uczynił z tego zakładu jedną z wiodących firm na polskim rynku mleczarskim, największego pracodawcę w Łowiczu i czołowego partnera tysięcy łowickich […]