Najnowsze wiadomości

Na straży władzy ludowej

O powstaniu i pierwszych kierownikach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu – jednej z najbardziej złowrogich instytucji czasów Polski Ludowej – pisze Artur Napióra. Wdniu 21 lipca 1944 r. został powołany do życia Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. W jego skład wszedł również Resort Bezpieczeństwa Publicznego, którego szefem został Stanisław Radkiewicz. Po […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2008

Przeciętny wynik z części humanistycznej w Polsce wyniósł 30,75 pkt., w woj. łódzkim – 30,50, a w powiecie łowickim – 31,89. Gimnazjaliści nie mieli problemów z wyszukiwaniem informacji, dosłownym i przenośnym czytaniem tekstów kultury i interpretacją tekstów. Trudność sprawiały im zadania, w których należało dokonywać operacji w tekście, budować poprawną […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2008

Uczniowie i nauczyciele znają już wyniki testów, który szóstoklasiści pisali 4 kwietnia. Tegoroczny był już dziewiątym tego typu sprawdzianem, tak więc 9. raz podajemy wyniki ze szczególnym podkreśleniem indywidualnych sukcesów w każdej szkole. Temat testu brzmiał „Jasne jak słonce”, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi oceniła go jako umiarkowanie trudny. […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2008

Mają dopiero po 16 lat, niedługo skończą naukę w gimnazjum i rozpoczną w szkole średniej. Mają już jednak na swoim koncie pierwsze prawdziwe sukcesy w konkursach przedmiotowych. Tak co roku o tej porze przybliżamy czytelnikom NŁ tych młodych ludzi, którzy uzyskali status laureata i finalisty. Tytuł laureata to niewątpliwie wielki […]

Gdzie urodził się Anton Denikin?

Postać gen. Antona Denikina jest doskonale znana miłośnikom najnowszej historii. Jeden z bohaterów I wojny światowej, przywódca „białych” w wojnie domowej, zaliczany jest do grona najwybitniejszych dowódców wojskowych Rosji. We współczesnych słownikach i encyk-lopediach na ogół trafnie podawana jest data urodzin Denikina, różnice natomiast pojawiają się przy miejscu jego przyjścia […]

Z dziejów łowickiego ratusza

Łowicz miał w ciągu swych dziejów kilka siedzib samorządowych. Dwie najstarsze widnieją na rytowanej panoramie miasta F. Hogenberga z początku XVII w., zamieszczonej w słynnym dziele G. Brauna „Civitates orbis terrarum”. Chronologicznie pierwszym ratuszem był przypuszczalnie stojący pośrodku Starego Rynku budynek, określany na sztychu Hogenberga mianem praetorium civitatis, czyli ratusz […]

Z łowickiej wsi na sceny Łodzi i Warszawy

Czesław Guzek należał do pokolenia aktorów, którzy debiutowali tuż po zakończeniu II wojny światowej, wnoszących na scenę nie tylko entuzjazm i pasję, lecz także doświadczenie wyniesione z wojennej młodości. Od początku swej kariery artystycznej był związany z Łodzią. Najpierw jako słuchacz szkoły teatralnej, później zaś aktor Teatru Kameralnego i Teatru […]

Żyjemy piłką, inaczej się nie da. Łowiczanin Roku 2007 – Robert Wilk

Jest bardzo dobrym mężem, a jego dzieci mówią, że tatą jest super. Opiekuńczy, odpowiedzialny i na dodatek domator, dla którego dom jest miejscem szczególnym.  Jolanta Wilk mówi o mężu tylko dobre rzeczy, choć zastrzega, że pewnie jako żona nie jest obiektywna. Małżeństwem są od 11 lat, mają 10-letniego syna Przemka […]

Robert Wilk. Piłkarz – ale i trener.

Robert Wilk, odkąd sięga pamięcią, zawsze pod choinkę czy na urodziny, chciał dostać nową piłkę. Jego ojciec był fanem futbolu, sam grał, jednak syna do niczego nie zmuszał. – Ja ten sport po prostu kochałem – mówi Robert. Dziś pasję zawodniczą wzbogacił trenowaniem młodzieży.Piłka nożna obecna była w jego życiu […]

Trener jak nauczyciel. Robert Wilk – Łowiczanin Roku 2007

Do początku roku 2007, w świadomości dyrektora Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Łowiczu Wacława Witwickiego Pelikan istniał w sposób bardzo mglisty. – Nie pasjonowałem się – przyznaje bez ogródek. Na początku 2007 roku zaczęły jednak docierać do niego informacje o klubie: od radnego Piotra Pochwały, jego żony Iwony […]

Robert Wilk – od zawsze piłkarz. Łowiczanin Roku 2007

  Sylwetkę Roberta Wilka, Łowiczanina Roku 2007, przybliża Marcin A. Kucharski Wychowałem się w piątym bloku na Noakowskiego i już w dzieciństwie postanowiłem powiązać swoje życie z piłką nożną. Oprócz tego, że chodziłem do szkoły, najwięcej czasu spędzałem na boisku na Starzyńskiego, albo graliśmy w piłkę przy garażach… – opowieść […]

Bohater wojny bolszewickiej

Szanowny Panie Redaktorze, przeczytałam ostatni Kwartalnik Historyczny (on line) i muszę powiedzieć, ze dowiedziałam się b. interesujących dla mnie rzeczy. Swoje uwagi chciałam zamieścić jako komentarz do artykułów (…) W związku z artykułem o wojnie polsko rosyjskiej i zawartymi w nim wspomnieniami, chciałam zapytać się, czy dysponuje Pan innymi informacjami na […]

Łowiccy komendanci Armii Krajowej

W sierpniu ubiegłego roku zmarł doc. dr Edward Marian Tomczak, historyk wojskowości, urodzony w 1922 r. w Łowiczu, uczeń Miejskiej Szkoły Handlowej. Związany przez szereg lat pracą w Wyższej Szkole Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema w Toruniu, pod koniec życia zajął się problematyką dziejów rodzinnego miasta. Owocem […]

Nie od razu kościół w Zdunach zbudowano

Historia Zdun sięga połowy XIV wieku i jest związana z działalnością arcybiskupa gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego, bliskiego współpracownika króla Kazimierza Wielkiego.   Idąc śladami króla, zakładał on nowe miasta i wsie, erygował parafie, budował zamki i warownie. Już w 1343 r. osadził na prawie niemieckim wieś Bogorię, nazwaną tak na […]

Szlachetny szaleniec z Soboty

Literacko-historyczne tajemnice legendy romantycznej Artura Zawiszy Czarnego z Soboty odkrywa Piotr Wysocki Któż z nas nie podziwiał bohaterów legend? Zachwycaliśmy się niejednokrotnie czynami fantastycznych bohaterów, lecz naszą wyobraźnię najbardziej pobudzały legendy związane z postaciami historycznymi. Do tych ostatnich zaliczamy Artura Zawiszę Czarnego, nam szczególnie bliskiego, bo będącego bohaterem naszych łowickich […]

Blizny historii

Epitafia  nagrobne są po to, by w kilku słowach zawrzeć czyjeś życie. Rodzina Stanisława Jędrzejczaka napisała o nim tak: „Żołnierz wojny 1920 roku i obrońca Warszawy 1939 roku”. Takich ludzi się nie zapomina. Są żywymi przykładami naszej historii – ogólnej Polski i stron najbliższych. Stanisław Jędrzejczak urodził się 31 marca […]

Łowickie „szkiełka” po niemiecku

Ponure czasy II wojny światowej kryją jeszcze wiele zagadek. Dziś o jednej z nich – tajemniczym projekcie budowy kąpieliska nad Bzurą, które chcieli zafundować Łowiczowi niemieccy okupanci. Polskie archiwa przechowują w swoich zasobach wiele osobliwości, które niewiele mają wspólnego z tezą o archiwach jako miejscu gromadzenia i udostępniania dokumentacji aktowej. […]

Dr Józef Twarowski – pierwszy Komisarz Rządu Polskiego w Łowiczu

Każdego roku Oddział PTTK w Łowiczu organizuje w Mogiłach przy pomniku powstańców 1863 r. uroczystości upamiętniające bitwę pod Bolimowem, stoczoną z Rosjanami przez oddział Władysława Stroynowskiego. Odprawiana jest Msza Święta za poległych, ksiądz proboszcz z parafii w Bolimowie głosi okolicznościowe kazanie, a po spożytym posiłku przy ognisku, wszyscy ruszają pieszo […]

Rok 1807

Poczet burmistrzów miasta Łowicza Przed 200. laty Łowicz przeżywał wielkie chwile. Z rozkazu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego wyznaczono Łowicz na miejsce zgromadzenia pospolitego ruszenia. Formowane tu oddziały kawalerii narodowej zasiliły wkrótce tworzoną armię Księstwa Warszawskiego. Po zwycięstwach armii francuskiej nad wojskami pruskimi jesienią 1806 r. otworzyły się szanse zrzucenia jarzma […]

Ten, który wszystkim serce swe otwiera

W ostatnich latach jednym z ważniejszych tematów dyskursu publicznego w Polsce stał się stosunek Polaków do Żydów w czasie II wojny światowej. Zapoczątkował go film „Sąsiedzi” Agnieszki Arnold i książka Jana Tadeusza Grossa pod tym samym tytułem.   Są one nie tylko przerażającym opisem zagłady polskich Żydów, ale także oskarżeniem […]

Łowicka młodość Teodora Goździkiewicza

O łowickich latach pisarza – jego nauce w seminarium nauczycielskim oraz literackich debiutach – pisze prof. Dobiesław Jędrzejczyk W ubiegłym roku minęła setna rocznica urodzin Teodora Goździkiewicza, znakomitego pisarza, eseisty i publicysty wieloletniego redaktora „Tygodnika Kulturalnego”. Jego książki, w których z wielką maestrią kreślił tak bliski sobie świat ludzi i […]

Łowicz zacofany, ale obywatelski

Aleksander Nieczajew nie zdobył wśród mieszkańców sympatii, jaką się cieszył jego poprzednik na stanowisku prezydenta, Leon Gołębiowski. Był ostatnim rosyjskim urzędnikiem kierującym magistratem i ostatnim, noszącym tytuł prezydenta Łowicza. Początek XX wieku przyniósł znaczące zmiany w strukturze demograficznej i rozwoju cywilizacyjnym Łowicza. W ciągu pół wieku od upadku powstania styczniowego […]