Najnowsze wiadomości

Zginęła w obronie Ojczyzny

Jej nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej, umieszczonej w 1968 r. w holu Muzeum, wśród 40. nazwisk nauczycieli i absolwentów łowickich szkół, którzy oddali życie podczas II wojny światowej.   Przez 70 lat o jej losach nie wiedzieli nawet najbliżsi. Będąc przekonani, że zginęła już na początku wojny, na grobowcu rodzinnym […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2009

Średnia uzyskana przez uczniów gimnazjów z powiatu łowickiego z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego jest najwyższa w okręgu czyli w województwie łódzkim i świętokrzyskim. Wynosi w tym roku w powiecie 28,61 pkt. Jest o ponad 2 punkty wyższa od średniej wojewódzkiej wynoszącej 26,40 pkt. Średnia krajowa jest jeszcze niższa i wynosi […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2009

Po raz ósmy uczniowie kończący szkołę podstawową pisali sprawdzian szóstoklasisty, a łowickie szkoły uzyskały wyniki dość dobre w porównaniu ze średnią wojewódzką (22,74 punktów na 40 możliwych) i krajową (22,6). Średnia powiatu łowickiego wyniosła 22,98 pkt. Sprawdzian ten jest niezbędny, aby skończyć szkołę. Testu nie można nie zdać, ale wyniki […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2009

Klaudyna Szkup, Łukasz Łaziński i Zbyszek Kazimierski są jedynymi w tym roku laureatami z powiatu łowickiego w wojewódzkich konkursach przedmiotowych dla gimnazjalistów. Finalistów jest też mało, bo tylko ośmiu na cały powiat. Ogólna opinia jest taka, że konkursy tym razem były bardzo trudne.   Klaudyna Szkup  z Łowicza uczennica III […]

Informacja o wynikach z egzaminu gimnazjalnego 2009 w OKE Łódź

  Arkusz standardowy w części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2009 roku rozwiazywało 44649 uczniów (98% wszystkich przystępujących do tej cześci egzaminu). Uczniowie z dysleksją stanowili 8,9% zdających egzamin gimnazjalny. 924 uczniów pracowało na egzaminie z arkuszami dostosowanymi do ich potrzeb. Poniższe zestawienia uwzględniają również laureatów konkursów przedmiotowych.   W […]

Jak w Zdunach z pijaństwem walczono

KH nr 1 (24), 16 kwiecień 2009 Statystyka pijaństwa Dzieje Zdun są ściśle związane z dziejami narodu walczącego w XIX wieku o swoją tożsamość i podmiotowość z carskim samodzierżawiem. Wyrazem tego była też walka z pijaństwem, świadomie i celowo akceptowanym i popieranym przez zaborcę. Najlepszym tego dowodem były opublikowane w […]

O rodzie Walewskich

Nazwisko Walewski jest najczęściej kojarzone z postacią Aleksandra Walewskiego, ministra spraw zagranicznych Francji w czasach Napoleona III, naturalnego syna cesarza Napoleona I i Marii Wawelskiej. Pewnie nie ma w tym nic dziwnego. W końcu był on owocem miłości, która stała się tematem książek i filmów. Natomiast o wiele mniej bądź […]

Sprawa Grzelakowej

Przyczynek do dziejów łowickiej „bezpieki” Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu od samego początku swego istnienia borykał się z problemem rekrutacji kadr. Wiązało się to z faktem, iż do pracy w „bezpiece” zgłaszali się ludzie z wykształceniem podstawowym (czasami nawet takiego nie posiadali), o niskiej inteligencji, widzący często w UB […]

Wielką sławę zrobił, bo walecznie się bił

W tym roku mija 200 lat od bitwy pod Raszynem, będącej początkiem narodzin legendy armii Księstwa Warszawskiego oraz jej naczelnego wodza – księcia Józefa Poniatowskiego. Starcie to miało też swego łowickiego bohatera – kpt. Wincentego Zawadzkiego.   Jego śmierć nie utrwalili, tak jak w przypadku żołnierza – poety płk Cypriana […]

Melioranci muszą naprawiać Słudwię

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi przygotowuje się do ponownego wkroczenia na Słudwię – tym razem po to, by zlikwidować skutki poprzednich prac. Chodzi o wprowadzenie w życie decyzji wydanej przez RDOŚ Środowiska w Łodzi w sprawie prac konserwacyjnych, które ZMiUW prowadził na korycie Słudwi w drugiej połowie roku. […]

Anna Staniszewska Łowiczaninem Roku 2008

10 lat od pierwszego wyboru Łowiczanina Roku, tym razem została nim, po raz pierwszy, kobieta. Tytuł Łowiczanina Roku nadajemy od 11 lat w uznaniu zasług dla Łowicza i Ziemi Łowickiej. Promujemy postawy i dokonania niekoniecznie niezwykłe – choć i takie się zdarzały – ale zawsze cenne dla naszej lokalnej społeczności, […]

Prawdziwa Łowiczanka. Anna Staniszewska – Łowiczanin Roku 2008

Uhonorowana tytułem jest prezesem łowickiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych, animatorką tego środowiska, hafciarką znaną ze sztandarów i strojów ludowych, w których tańczą i śpiewają członkowie ludowych zespołów. Jest też niewątpliwie miłośniczką i żywą wizytówką Ziemi Łowickiej i nieliczną przedstawicielką swojego pokolenia mówiącą łowicką gwarą.     Wyboru Anny Staniewskiej 1 […]

Mówią o Annie Staniszewskiej

Ona to robi dla twórców– Na temat samej jej twórczości nie będę się wypowiadać, bo wszyscy wiedzą, zresztą sam minister ją nagrodził – mówi o Annie Staniszewskiej Barbara Frątczak, twórczyni ludowa z Łowicza, zajmująca się malowaniem bombek i wydmuszek. Nasza rozmówczyni poznała Staniszewską kilka lat temu w łowickim skansenie, gdzie […]

By nie pozostały tylko ubeckie papiery

W marcu tego roku ukazał się w „NŁ” nasz artykuł „Upamiętnić łowickiego Przemyka. Jego celem było przypomnienie postaci Janka Piwowarczyka, maturzysty łowickiego Liceum Handlowego, harcerza i esperantysty, który tak samo jak inny utalentowany maturzysta – Grzegorz Przemyk zginął z rąk funkcjonariuszy komunistycznej władzy. Występowaliśmy z apelem do władz miasta i […]

Byłem jeńcem wojennym

    Ciąg dalszy wspomnień Henryka Krzeszewskiego przedstawiających jego tułaczkę  w latach II wojny światowej   Wrzesień 1941 r., praca w Swinemünde W końcu września przyszedł  do nas wieczorem wachman i przeczytał trzy nazwiska, w tym moje. Oświadczył, że mamy się na jutro przygotować do odjazdu. Zawieziono nas do Swinemünde […]

Dawni fotografowie Łowicza

Kiedy oglądamy stare rodzinne  fotografie, nie zawsze pamiętamy kogo przedstawiają. Im starsza fotografia, tym trudniej przychodzi nam ją opisać i odpowiedzieć na proste skądinąd pytanie, kto na niej jest? Czy jest to nasza prababcia, nasz pradziadek, a może ich bliższa lub dalsza rodzina? Podobnych pytań może być setki lub tysiące. […]

Uczyła szacunku i tolerancji

Zduńskie liceum ogólnokształcące nigdy nie było szkołą prowincjonalną. Od początku słynęło z wysokiego poziomu nauczania, świetnej atmosfery, a przede wszystkim silnej więzi ze środowiskiem, z którego wyrosło i któremu służyło. Niemała była w tym zasługa nauczycieli wychowanych i ukształtowanych jeszcze w II Rzeczypospolitej. Jedną z wybitniejszych osobowości w historii szkoły […]

Gdy w Łowiczu Szkoci rządzili

Poczet burmisrzów miasta Łowicza. Przed kilku laty rozpoczął się exodus Polaków na Wyspy Brytyjskie, a przecież kiedyś było dokładnie odwrotnie. Przed 300-400 laty nie my emigrowaliśmy na Wyspy, ale do nas przybywali tłumnie Brytyjczycy. Liczne świadectwa pobytu Szkotów lub Anglików odnaleźć można również na kartach dokumentów okresu staropolskiego w Łowiczu. […]

Księżacy u Hansa Franka

Jak wyglądały uroczystości dożynkowe w 1943 r. u gubernatora Hansa Franka na Wawelu, kto brał w nich udział, jak przedstawiała je niemiecka propaganda? – o tym wszystkim w artykule D. Jędrzejczyka i M. Wojtylaka W październiku 1939 r. z części ziem polskich nie włączonych bezpośrednio do III Rzeszy utworzono Generalne […]

Byłem jeńcem wojennym

Henryk Krzeszewski ze Strykowa – o swojej tułaczce w czasie II wojny światowej. Do niewoli dostałem się 20 września 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej. Jako jeniec przebywałem w obozach przejściowych w Sochaczewie, Rawie Mazowieckiej i Kielcach. W Kielcach zachorowałem na czerwonkę i przebywałem cały miesiąc w szpitalu polowym. W dniu […]

Wójt rodem z Wierznowic

O postaci i dorobku znanego wójta gminy Bąków Jana Fabijańskiego pisze prof. D. Jędrzejczyk Dzisiejsza gmina Zduny należała do najlepiej rozwiniętych pod względem społecznym i gospodarczym gmin Królestwa Polskiego. Zawdzięczała to w pierwszym rzędzie pracowitości i oszczędności mieszkańców, których Aniela Chmielińska nazwała łowickimi Szkotami, a Władysław Grabski stawiał za wzór […]

Spór gorszący miasto

Ucieczka mielcarza W upalny piątkowy dzień sierpnia podążał Jakub Pawłowski w kierunku mostu na Bzurze. Wracał od chorej ciotki mieszkającej w pobliskich Sierżnikach. Spieszył się, bo w domu kupca i rajcy miejskiego Franciszka Stacha, u którego mieszkał, kończył się właśnie okres kiełkowania ziarna jęczmiennego. Czekała już tam na niego ciężka […]

Pod bramę piekła

Ostatni transport z łowickiego gestapu do więzienia na Pawiaku w Warszawie wspomina Janusz Karpiński.Wczerwcu minęła 64. rocznica wywiezienia ostatniego transportu więźniów z łowickiego gestapo na Pawiak do Warszawy. Kim byli uwięzieni? Kto sprawił, że ludziom tym odebrano wolność i narażono na nieludzkie cierpienie? Na te pytania chciałbym dać choć w […]