Najnowsze wiadomości

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2007

Tylko ośmiu laureatów i 12 finalistów konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów pochodzi w tym roku z powiatu łowickiego. W ubiegłych latach bywało więcej. Uczniowie gimnazjum mogli wziąć udział w konkursach przedmiotowych, w których stawką było – w przypadku zdobycia tytułu laureata ponad 90 % dobrych odpowiedzi w finale wojewódzkim konkursu – […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2007

Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu Najlepsze wyniki uzyskali: Kacper Piorun – 94 pkt., Mateusz Majorek – 92 pkt. i Grzegorz Waligórski – 89 pkt. 21 osób osiągnęło wynik powyżej 80 pkt. Dyrektor Przemysław Jabłoński cieszy się, że dobry wynik został utrzymany, że metody pracy przyjęte w tej placówce dają […]

Spełniliście chlubnie swe zadania

Rozwiązanie Armii Krajowej w Obwodzie “Łyska” – w relacji jego dowódcy, ppłk. Lucjana Zielińskiego – Honorowego Obywatela Łowicza. Publikowany fragment pochodzi z maszynopisu złożonego w 1991 r. w Bibliotece UŁ, rps 7010.   Na terenach lewobrzeżnej Wisły ofensywa zimowa Rosjan była tak szybka i gwałtowana, że zaskoczyła nie tylko Niemców, […]

Kuźnia

W tym roku mija 65. rocznica powstania Armii Krajowej. Z tej okazji publikujemy obszerne fragmenty opracowania Jana Zendlewicza o placówce AK w majątku Mroga, działającej na zachodnich rubieżach powiatu łowickiego. Majątek ziemski Mroga położony jest przy głównej drodze prowadzącej z Łęczycy przez Piątek do Łowicza. W czasie okupacji niemieckiej był […]

Wierny tradycji i kulturze Księżaków

O książce Dobiesława i Sławomira Jędrzejczyków, poświęconej pamięci ojca Kazimierza – nauczyciela, wychowawcy, dyrektora LO w Zdunach, pisze Marek Wojtylak Do rzadkości dziś należą książki poświęcone zasłużonym łowickim nauczycielom i wychowawcom. O ich życiu i dokonaniach dowiadujemy się najczęściej tylko z krótkich biogramów zamieszczanych w monografiach i biuletynach szkolnych. Tymczasem […]

Łowiczanin Roku 2006 – Kamil Sobol

Były włoskie piosenki, raper śpiewający przyzwoity tekst, popisy łowickiej sekcji taekwondo, a wszystko działo się w Galerii Browarna w Łowiczu 2 stycznia 2007 roku, podczas uroczystości wręczenia tytułu Łowiczanina Roku 2006 Kamilowi Sobolowi, 25-letniemu sportowcowi, który w hołdzie dla Jana Pawła II przepłynął w ubiegłym roku kajakiem z Wenecji do […]

Komunikat Kapituły Tytułu Łowiczanina Roku 2006

Kapituła tytułu Łowiczanina Roku 2006 zebrała się 15 grudnia 2006.Obecni byli wszyscy członkowie kapituły: bp. Alojzy Orszulik, Wacław Witwicki, Andrzej Biernacki, Adam Ruta, Kazimierz Urbanek, Jan Dąbrowski, Krzysztof Kaliński, ks. Wiesław Frelek i Wojciech Waligórski.   Zgłoszono 2 kandydatury do tytułu. W trakcie dyskusji nad kandydaturą, która ostatecznie została przyjęta, […]

Kamil Sobol – Łowiczanin Roku 2006 – Triumf woli, wiary i pokory

Łowiczaninem Roku 2006 został człowiek młody, który innym młodym udowadnia, że marzenia się spełniają, gdy jesteśmy gotowi ciężko pracować, by je urzeczywistnić. Przed ponad dwoma laty, po powrocie ze spływu Wisłą od jej źródeł do morza, młodemu kajakarzowi chodziły po głowie Włochy, w których dane mu było już raz być. […]

Z kapitana na prezydenta

Od dzisiejszego numeru rozpoczynamy stały cykl prezentujący sylwetki burmistrzów Łowicza. Ich postacie będą pretekstem do pokazania ważniejszych wydarzeń w dziejach naszego miasta i samorządu, jego dokonań i słabości. Nasz cykl rozpoczynamy od postaci Kajetana Bartoszewicza, prezydenta miasta w latach 1822-1824. W„Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego” z 26 kwietnia 1819 r. (nr […]

Okupacyjna Zduńska

Fragment z niepublikowanego dotąd maszynopisu pt. „Skąd nasz ród”, zmarłego przed pięciu laty por. Mieczysława Rosińskiego ps. „Baśka” – komendanta Rejonu „Tartak” i kierownika Kedywu w Obwodzie AK „Łyska” w Łowiczu Łączność w okresie okupacji to zasadniczo odrębny rozdział w historii konspiracji. Skomplikowany i niebezpieczny. Ograniczone możliwości i środki do […]

Maria Dąbrowska w Zduńskiej Dąbrowie

Była tu dwa razy, za każdym razem w innych okolicznościach – ale zawsze te dni dobrze wspominała – o pobycie wielkiej polskiej pisarki pisze prof. Dobiesław Jędrzejczyk Przed czterdziestu jeden laty, 19 maja  1965 r. zmarła Maria Dąbrowska, znakomita pisarka, autorytet moralny wielu pokoleń Polaków. W latach 30. ubiegłego wieku […]

Śladem tablicy nagrobkowej

Sylwetka porucznika Teodora Tadeusza Sołtyszewskiego – żołnierza tułacza, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika walk pod Monte Cassino. Jest jednym z wielu, którego przeżycia  z wojny 1939-1945 przez ponad 40 lat stanowiły temat „tabu”.  Przemijający czas zaciera ślady po najbliższych, a w pamięci współziomków zanikają dowody o jego istnieniu. Uważam więc za […]

Uważał procesję Bożego Ciała za coś najpiękniejszego na świecie

O religijności Józefa Chełmońskiego pisze Piotr Szczepankowski -Chełmoński. Józef Chełmoński, wielki Polak i malarz  (1849-1914), był człowiekiem głęboko religijnym. Wychował się w domu, w którym wiara ojców była na pierwszym miejscu. Dlatego mówił z zachwytem o nauce Chrystusa oraz rozczytywał się w pismach znanych mistyków. Pia Górska, biografka malarza, podaje, […]

Chór z Bochenia na antenie Polskiego Radia

Teodor Goździkiewicz po ukończeniu łowickiego seminarium nauczycielskiego pracował w latach 1924-1927 jako nauczyciel w Kompinie. W 1927 roku został kierownikiem szkoły powszechnej w Bocheniu, pełniąc tę funkcję aż do roku 1946. Był nie tylko świetnym pedagogiem, lecz także animatorem życia społecznego i kulturalnego, a w czasie okupacji organizatorem zbrojnej walki […]

Rzemiosło łowickie w okresie międzywojennym

Nowe zasady funkcjonowania rzemiosła Jak już wspomniano w pierwszej części artykułu, 7 czerwca 1927 roku Sejm RP uchwalił „Prawo Przemysłowe”, a Prezydent w dniu 16 grudnia wydał w tej sprawie rozporządzenie i od tego czasu prawo to obowiązywało w całej Polsce. Dział IX Polskiej Ustawy Przemysłowej posiadał artykuły od 141 […]

Skrzynka granatów

Jak tylko w trzecim tygodniu września 1939  umilkły działa nad Bzurą, ludzie wyszli na pobojowisko. Na zabagnionych nadrzecznych łąkach, przez które z determinacją szturmowała polska piechota, leżało wiele porzuconej broni. Zbierali ją chłopi z Kompiny, Ostrowca, Bednar i innych podłowickich wiosek. Karabiny, granaty, amunicję ludzie kryli głęboko w stogach siana, […]

Pilnowały roboty – i wyszło

Jak wyglądała inseminacja krów pięćdziesiąt lat temu w Łowickiem, wspomina Wacław Rybus. Który ma być, prawdziwy czy szklany? –  z takim pytaniem zwracał się do rolników przybyłych z krowami, gotowymi do zacielania, Jan Makowski ze wsi Klewków w roku 1957, prowadzący punkt kopulacyjny buhaja i już przeszkolony na inseminatora. Jesienią […]

Tego ci Prezesie, młodzi chłopi życzą…

Dwudziesta piąta rocznica powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Kocierzew Południowy. Z jakiej gleby „Solidarność” wyrastała – wspomina Franciszek Buczek. W dniu 3 maja 2006 roku obchodziliśmy w Polsce święto NMP Królowej Polski, 350 rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza i 250 rocznicę Konstytucji 3 Maja. My […]

Zdarzenia ludzi Kompiny i okolic

Kompina otrzymała przywilej lokacyjny przenoszący wieś na prawo średzkie w 1345 roku od arcybiskupa Jarosława Skotnickiego razem ze wsią Zabostów Duży. Przywilej opatrzony był dwiema pieczęciami: arcybiskupią i kapituły gnieźnieńskiej, istniał jeszcze w 1512 roku. Fundatorem kościoła w Kompinie w 1445 roku był arcybiskup gnieźnieński Wincenty Kot, urodzony we wsi […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2006

W tym roku średnia województwa łódzkiego ogółem wyniosła 55,28 pkt. (na 100 możliwych), w tym z części humanistycznej 30,95 pkt (na 50 możliwych) oraz z części przyrodniczo-matematycznej 24,33 pkt (też na 50 możliwych). Średnia powiatu łowickiego jest wyższa niż średnia województwa i wynosi 57,65 pkt, z części humanistycznej to 31,44 […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2006

Nasi laureaci pracowali ciężko, ale było warto. Przedstawiamy sylwetki tych uczniów z gimnazjów z naszej okolicy, którzy w zakończonych niedawno wojewódzkich finałach konkursów przedmiotowych zdobyli tytuły laureatów.   Logika pociąga   Uczennica klasy IIIe Gimnazjum nr 1 w Łowiczu Anna Szewczyk zdobyła tytuł laureatki konkursu geograficznego oraz finalistki konkursu matematycznego. […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2006

Tegoroczny sprawdzian dla uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych wypadł znacznie słabiej niż w ubiegłym roku. Po raz pierwszy też aż tak widocznie „przetasowały” się szkoły, których uczniowie napisali test najlepiej. No i najciekawsze: najlepsze cztery wyniki mają szkoły wiejskie. Przed szkołę pijarską z Łowicza wysunęły się szkoły podstawowe w […]

Akcja “M” Łowickich Szarych Szeregów

Sport w Łowiczu w okresie okupacji niemieckiej (1942-1945) ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz udział w nim Szarych Szeregów. Łowicz był jednym z wielu niedużych miast powiatowych Drugiej Rzeczypospolitej. Szczycił się swą przeszłością oraz zachwycał turystów kolorystyką folkloru. Słynne barwne precesje łowickie w Święto Bożego Ciała ściągały turystów nawet zza […]