Najnowsze wiadomości

Jak w Zdunach z pijaństwem walczono

KH nr 1 (24), 16 kwiecień 2009 Statystyka pijaństwa Dzieje Zdun są ściśle związane z dziejami narodu walczącego w XIX wieku o swoją tożsamość i podmiotowość z carskim samodzierżawiem. Wyrazem tego była też walka z pijaństwem, świadomie i celowo akceptowanym i popieranym przez zaborcę. Najlepszym tego dowodem były opublikowane w […]

O rodzie Walewskich

Nazwisko Walewski jest najczęściej kojarzone z postacią Aleksandra Walewskiego, ministra spraw zagranicznych Francji w czasach Napoleona III, naturalnego syna cesarza Napoleona I i Marii Wawelskiej. Pewnie nie ma w tym nic dziwnego. W końcu był on owocem miłości, która stała się tematem książek i filmów. Natomiast o wiele mniej bądź […]

Sprawa Grzelakowej

Przyczynek do dziejów łowickiej „bezpieki” Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu od samego początku swego istnienia borykał się z problemem rekrutacji kadr. Wiązało się to z faktem, iż do pracy w „bezpiece” zgłaszali się ludzie z wykształceniem podstawowym (czasami nawet takiego nie posiadali), o niskiej inteligencji, widzący często w UB […]

Wielką sławę zrobił, bo walecznie się bił

W tym roku mija 200 lat od bitwy pod Raszynem, będącej początkiem narodzin legendy armii Księstwa Warszawskiego oraz jej naczelnego wodza – księcia Józefa Poniatowskiego. Starcie to miało też swego łowickiego bohatera – kpt. Wincentego Zawadzkiego.   Jego śmierć nie utrwalili, tak jak w przypadku żołnierza – poety płk Cypriana […]

Melioranci muszą naprawiać Słudwię

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi przygotowuje się do ponownego wkroczenia na Słudwię – tym razem po to, by zlikwidować skutki poprzednich prac. Chodzi o wprowadzenie w życie decyzji wydanej przez RDOŚ Środowiska w Łodzi w sprawie prac konserwacyjnych, które ZMiUW prowadził na korycie Słudwi w drugiej połowie roku. […]

Anna Staniszewska Łowiczaninem Roku 2008

10 lat od pierwszego wyboru Łowiczanina Roku, tym razem została nim, po raz pierwszy, kobieta. Tytuł Łowiczanina Roku nadajemy od 11 lat w uznaniu zasług dla Łowicza i Ziemi Łowickiej. Promujemy postawy i dokonania niekoniecznie niezwykłe – choć i takie się zdarzały – ale zawsze cenne dla naszej lokalnej społeczności, […]

Prawdziwa Łowiczanka. Anna Staniszewska – Łowiczanin Roku 2008

Uhonorowana tytułem jest prezesem łowickiego koła Stowarzyszenia Twórców Ludowych, animatorką tego środowiska, hafciarką znaną ze sztandarów i strojów ludowych, w których tańczą i śpiewają członkowie ludowych zespołów. Jest też niewątpliwie miłośniczką i żywą wizytówką Ziemi Łowickiej i nieliczną przedstawicielką swojego pokolenia mówiącą łowicką gwarą.     Wyboru Anny Staniewskiej 1 […]

Mówią o Annie Staniszewskiej

Ona to robi dla twórców– Na temat samej jej twórczości nie będę się wypowiadać, bo wszyscy wiedzą, zresztą sam minister ją nagrodził – mówi o Annie Staniszewskiej Barbara Frątczak, twórczyni ludowa z Łowicza, zajmująca się malowaniem bombek i wydmuszek. Nasza rozmówczyni poznała Staniszewską kilka lat temu w łowickim skansenie, gdzie […]

By nie pozostały tylko ubeckie papiery

W marcu tego roku ukazał się w „NŁ” nasz artykuł „Upamiętnić łowickiego Przemyka. Jego celem było przypomnienie postaci Janka Piwowarczyka, maturzysty łowickiego Liceum Handlowego, harcerza i esperantysty, który tak samo jak inny utalentowany maturzysta – Grzegorz Przemyk zginął z rąk funkcjonariuszy komunistycznej władzy. Występowaliśmy z apelem do władz miasta i […]

Byłem jeńcem wojennym

    Ciąg dalszy wspomnień Henryka Krzeszewskiego przedstawiających jego tułaczkę  w latach II wojny światowej   Wrzesień 1941 r., praca w Swinemünde W końcu września przyszedł  do nas wieczorem wachman i przeczytał trzy nazwiska, w tym moje. Oświadczył, że mamy się na jutro przygotować do odjazdu. Zawieziono nas do Swinemünde […]

Dawni fotografowie Łowicza

Kiedy oglądamy stare rodzinne  fotografie, nie zawsze pamiętamy kogo przedstawiają. Im starsza fotografia, tym trudniej przychodzi nam ją opisać i odpowiedzieć na proste skądinąd pytanie, kto na niej jest? Czy jest to nasza prababcia, nasz pradziadek, a może ich bliższa lub dalsza rodzina? Podobnych pytań może być setki lub tysiące. […]

Uczyła szacunku i tolerancji

Zduńskie liceum ogólnokształcące nigdy nie było szkołą prowincjonalną. Od początku słynęło z wysokiego poziomu nauczania, świetnej atmosfery, a przede wszystkim silnej więzi ze środowiskiem, z którego wyrosło i któremu służyło. Niemała była w tym zasługa nauczycieli wychowanych i ukształtowanych jeszcze w II Rzeczypospolitej. Jedną z wybitniejszych osobowości w historii szkoły […]

Gdy w Łowiczu Szkoci rządzili

Poczet burmisrzów miasta Łowicza. Przed kilku laty rozpoczął się exodus Polaków na Wyspy Brytyjskie, a przecież kiedyś było dokładnie odwrotnie. Przed 300-400 laty nie my emigrowaliśmy na Wyspy, ale do nas przybywali tłumnie Brytyjczycy. Liczne świadectwa pobytu Szkotów lub Anglików odnaleźć można również na kartach dokumentów okresu staropolskiego w Łowiczu. […]

Księżacy u Hansa Franka

Jak wyglądały uroczystości dożynkowe w 1943 r. u gubernatora Hansa Franka na Wawelu, kto brał w nich udział, jak przedstawiała je niemiecka propaganda? – o tym wszystkim w artykule D. Jędrzejczyka i M. Wojtylaka W październiku 1939 r. z części ziem polskich nie włączonych bezpośrednio do III Rzeszy utworzono Generalne […]

Byłem jeńcem wojennym

Henryk Krzeszewski ze Strykowa – o swojej tułaczce w czasie II wojny światowej. Do niewoli dostałem się 20 września 1939 r. w Puszczy Kampinoskiej. Jako jeniec przebywałem w obozach przejściowych w Sochaczewie, Rawie Mazowieckiej i Kielcach. W Kielcach zachorowałem na czerwonkę i przebywałem cały miesiąc w szpitalu polowym. W dniu […]

Wójt rodem z Wierznowic

O postaci i dorobku znanego wójta gminy Bąków Jana Fabijańskiego pisze prof. D. Jędrzejczyk Dzisiejsza gmina Zduny należała do najlepiej rozwiniętych pod względem społecznym i gospodarczym gmin Królestwa Polskiego. Zawdzięczała to w pierwszym rzędzie pracowitości i oszczędności mieszkańców, których Aniela Chmielińska nazwała łowickimi Szkotami, a Władysław Grabski stawiał za wzór […]

Spór gorszący miasto

Ucieczka mielcarza W upalny piątkowy dzień sierpnia podążał Jakub Pawłowski w kierunku mostu na Bzurze. Wracał od chorej ciotki mieszkającej w pobliskich Sierżnikach. Spieszył się, bo w domu kupca i rajcy miejskiego Franciszka Stacha, u którego mieszkał, kończył się właśnie okres kiełkowania ziarna jęczmiennego. Czekała już tam na niego ciężka […]

Pod bramę piekła

Ostatni transport z łowickiego gestapu do więzienia na Pawiaku w Warszawie wspomina Janusz Karpiński.Wczerwcu minęła 64. rocznica wywiezienia ostatniego transportu więźniów z łowickiego gestapo na Pawiak do Warszawy. Kim byli uwięzieni? Kto sprawił, że ludziom tym odebrano wolność i narażono na nieludzkie cierpienie? Na te pytania chciałbym dać choć w […]

Na straży władzy ludowej

O powstaniu i pierwszych kierownikach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łowiczu – jednej z najbardziej złowrogich instytucji czasów Polski Ludowej – pisze Artur Napióra. Wdniu 21 lipca 1944 r. został powołany do życia Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. W jego skład wszedł również Resort Bezpieczeństwa Publicznego, którego szefem został Stanisław Radkiewicz. Po […]

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2008

Przeciętny wynik z części humanistycznej w Polsce wyniósł 30,75 pkt., w woj. łódzkim – 30,50, a w powiecie łowickim – 31,89. Gimnazjaliści nie mieli problemów z wyszukiwaniem informacji, dosłownym i przenośnym czytaniem tekstów kultury i interpretacją tekstów. Trudność sprawiały im zadania, w których należało dokonywać operacji w tekście, budować poprawną […]

Analiza wyników testu po szkole podstawowej 2008

Uczniowie i nauczyciele znają już wyniki testów, który szóstoklasiści pisali 4 kwietnia. Tegoroczny był już dziewiątym tego typu sprawdzianem, tak więc 9. raz podajemy wyniki ze szczególnym podkreśleniem indywidualnych sukcesów w każdej szkole. Temat testu brzmiał „Jasne jak słonce”, a Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi oceniła go jako umiarkowanie trudny. […]

Gimnazjum – konkursy przedmiotowe 2008

Mają dopiero po 16 lat, niedługo skończą naukę w gimnazjum i rozpoczną w szkole średniej. Mają już jednak na swoim koncie pierwsze prawdziwe sukcesy w konkursach przedmiotowych. Tak co roku o tej porze przybliżamy czytelnikom NŁ tych młodych ludzi, którzy uzyskali status laureata i finalisty. Tytuł laureata to niewątpliwie wielki […]

Gdzie urodził się Anton Denikin?

Postać gen. Antona Denikina jest doskonale znana miłośnikom najnowszej historii. Jeden z bohaterów I wojny światowej, przywódca „białych” w wojnie domowej, zaliczany jest do grona najwybitniejszych dowódców wojskowych Rosji. We współczesnych słownikach i encyk-lopediach na ogół trafnie podawana jest data urodzin Denikina, różnice natomiast pojawiają się przy miejscu jego przyjścia […]