Jak co roku wiosną dochodzi do pożarów związanych z wypalaniem traw. W niedzielę, 8 kwietnia strażacy z powiatu łowickiego interweniowali w związku z tym pięć razy. Ugasili też dwa ogniska rozpalone w pobliżu kąpieliska na Guźni.

O godz. 11.47 strażacy z OSP Bielawy gasili trawy palące się przy drodze w miejscowości Helin w gminie Bielawy. Godzin później paliły się trawy i trzcina w okolicy stawów w Mysłakowie. Pożar przeniósł się też na poszycie lasu. Pożar objął ok. 1 ha. Ponieważ dojazd bezpośrednio na miejsce pożaru był utrudniony z uwagi na podmokły teren, strażacy użyli tłumic oraz motopompy. W okolicach stawów interweniowały trzy zastępy straży, w tym ze straży zawodowej z Łowicza, OSP Łowicz oraz OSP Nieborów.

O godz. 14.08 straż została powiadomiona o zadymieniu w okolicach Guźni. Na miejscu okazało się, że przy zbiorniku wodnym osoby korzystające z ładnej pogody rozpaliły dwa ogniska. Co prawda były one dozorowane, ale na terenie przy lesie obowiązuje zakaz palenia ognisk. Osoby, które je rozpaliły zostały pouczone, a ogniska ugaszono wodą i piachem. Interweniowała zastęp z OSP Bocheń.

O godz. 16.27 przy Bzurze w okolicach Klewkowa paliło się na nieużytkach. Pożar objął ok. 30 arów.

O godz. 16.39 strażacy z Bielaw, Waliszewa oraz Bąkowa Górnego gasili pożar traw w miejscowości Seligi w gm. Bielawy. Tam paliło się na pow. ok. 3 ha.

Ok. godz. 18.30 w Zabostowie Dużym palące się trawy gasili strażacy z dwóch zastępów JRG PSP Łowicz. Pożar objął ok. 1 ha.

Przypominamy, że podpalanie suchych traw czy nieużytków rolnych jest nie tylko karalne, ale przede wszystkim niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do pożaru lasów, zabudowań lub stworzyć zagrożenie w ruchu drogowym.

Fot. KWP Łódź
Fot. KWP Łódź

O tym, że wypalanie traw jest karalne przypomina też Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi. Konsekwencje karne, jakie grożą za wypalanie traw:

Kodeks wykroczeń:
art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (…)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany

art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kodeks karny:
Jeśli wypalanie traw spowoduje pożar lub stworzy bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ludzi, zwierząt czy roślinności, wtedy ten czyn traktowany jest jako przestępstwo.

Za przestępstwo z art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Zgodnie z art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Natomiast art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

1 komentarz

  1. Data spokój

    Ludzie, opanujcie się z tym wypalaniem traw. Co roku na wiosnę jest taki cyrk!!!!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.