Lokalna Grupa Działania Polcentrum obejmująca gminy: Stryków, Głowno, Dmosin, Ozorków i Piątek oraz miasto Głowno przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach Leader PROW 2014-2020. 

Osoby mieszkające na terenach gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miastach do 5 tys. mieszkańców, które myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej oraz właściciele już istniejących firm, którzy chcą je rozwijać, znów mają szansę na pozyskanie pieniędzy z Unii Europejskiej.
W tym półroczu do zdobycia za pośrednictwem Polcentrum są trzy premie po 80 tys. zł na podjęcie działalności gospodarczej bez konieczności wykazywania się wkładem własnym. Liczba osób, które mogą skorzystać jest niewielka, bo wynikająca z limitu dostępnych środków w kwocie 240 tys. zł, ale jak zaznaczyła w rozmowie z nami prezes LGD Polcentrum Aneta Królikowska, w tym roku planowany jest jeszcze jeden nabór.
Z kolei o wsparcie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, czyli w praktyce dofinansowanie do 70% całkowitej wartości wniosku, mogą ubiegać się firmy działające minimum 2 lata. Ich właściciele planując rozwój powinni mieć zabezpieczone własne pieniądze, ponieważ unijna pomoc udzielana jest w formie refundacji poniesionych kosztów. W przypadku tego naboru limit dostępnych środków wynosi 1, 8 mln zł.
Wnioski do obydwu naborów przyjmowane są bezpośrednio w biurze LGD Polcentrum w Strykowie przy pl. Łukasińskiego 4. Termin upływa 21 kwietnia, czyli w przyszły piątek. Szczegółowe warunki naborów dostępne na www.polcentrum.pl.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.