Spółdzielnia Mieszkaniowa przy ulicy Łąkowej w Żychlinie wyda na remonty w tym roku 1.175.000 zł z funduszu remontowego każdego z bloków oraz 230.000 zł na tzw. remonty ogólne i konserwację zasobów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Łąkowej
Na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy łąkowej przeznaczono łącznie ponad 1,4 mln zł. Fot. D.Grąbczewska

Te remonty są finansowane ze stawki eksploatacyjnej, która wynosi 1,95 zł za metr kwadratowy powierzchni pobieranej od członków i 2,15 zł za metr kwadratowy od osób, które nie są członkami spółdzielni.

W ramach remontów ogólnych będą naprawiane drogi na terenie spółdzielni, wymieniane znaki, pielęgnowana zieleń, naprawa placów zabaw oraz utwardzenie placów pod kontenery na śmieci. Otynkowany zostanie też budynek bazy remontowej, pomalowany zostanie garaż przy ul. Łąkowej 9 oraz położona terakota w szatni Łąkowa 3. Wymieniane będą też odcinki chodników pomiędzy blokami: Łąkowa 11a i Łąkowa 13, od Traugutta 7 w kierunku Traugutta 6, wymiana chodnika w szczytach Łąkowa 13 i Łąkowa 11.

W ramach remontów na poszczególnych blokach priorytetem jest remont dachów przygotowujący bloki pod kolejną ewentualną inwestycję – termomodernizację. W wielu blokach zostanie zamontowany też dubler wodomierzy. We wszystkich blokach zostaną zamontowane kosze na ulotki i reklamy. Wszyscy też będą płacić dzierżawę za wodomierze radiowe i dostęp do portalu internetowego.

Więcej o pracach planowanych na każdym z osiedli przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny. dag

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.