Łowicki Ośrodek Kultury zaprasza w najbliższy piątek 3 listopada o godz. 17 do sali kina Fenix, gdzie odbędzie się promocja publikacji Michała Słomskiego „Urzędnicy i personel zamku arcybiskupów gnieźnieńskich w Łowiczu (XIV w. – 1531 r.)”. Wstęp wolny.

Autorem książki jest Michał Słomski, urodzony w 1990 roku w Łowiczu, absolwent I LO im. Józefa Chełmońskiego oraz Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie jest asystentem w Zakładzie Atlasu Historycznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz doktorantem w tym samym Instytucie.

W książce starał się omówić obowiązki urzędników zamkowych względem dóbr łowickich oraz życia zamkowego w późnym średniowieczu i na początku czasów nowożytnych. Podejmuje też próbę przedstawienia charakterystyki starostów łowickich z tego okresu, jak też prezentuje zadania niższego personelu zamkowego oraz mieszkańców okolicznych miejscowości. Autor przyznaje, że w publikacji starał się zachować ramy pracy naukowej.

Książka została opublikowana przez Wydawnictwo Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk nakładem 200 egzemplarzy, zaś część kosztów jej wydania pokryto dzięki konkursowi Małe Granty 2017.

W dniu spotkania książkę będzie można nabyć w cenie 20 zł.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.