Rada Gminy Łowicz głosowała jednomyślnie za przyjęciem uchwały dla ratowania przejazdów w Zielkowicach. fot. aa

Rada Gminy Łowicz w 13-osobowym składzie podjęła dzisiaj (11 lipca) na nadzwyczajnej sesji uchwałę dla ratowania przejazdów kolejowych w Zielkowicach.

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie na czterech przejazdach kolejowych w tej miejscowości zostały wywieszone ogłoszenia o wszczęciu procedury ich likwidacji. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. tłumaczy swoje plany przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami. Zakłada ono, że przejazdy kolejowo-drogowe w ciągu dróg nieposiadających statusu drogi publicznej, nie mogą mieć innej kategorii niż „F”. Są to przejazdy wyposażone w „rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników”, ale tylko po wcześniejszym skonsultowaniu z dyżurnym ruchu, że przejazd przez tory jest całkowicie bezpieczny.

PKP PLK w nadesłanym do naszej redakcji mailu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem przejazdy kat. „A” i „D” – bo takie są w Zielkowicach – mogą funkcjonować tylko na drogach publicznych.

Zamknięcie tego przejazdu pozbawiłoby jakiejkolwiek drogi do domu jednego z mieszkańców, a kilka innych osób – dojazdu do pól. fot. aa

Podjęta dzisiaj przez Radę Gminy Łowicz uchwała zakłada zaliczenie do kategorii dróg gminnych odcinków drogowych: Zielkowice II – Zielkowice Góry, od drogi powiatowej Polesie – Stachlew do nasypu przejazdu kolejowego Zielkowice I – Zielkowice Góry oraz Zielkowice I – Zielkowice II, od drogi krajowej nr 70 do drogi powiatowej 2752E, co ma zapewnić utrzymanie wszystkich przejazdów. Jutro uchwała ma zostać przedstawiona przez wójta Andrzeja Barylskiego przedstawicielom kolei, by sprawa mogła nabrać dalszego biegu. 

Wójt i radni mają nadzieję, że dzięki tej uchwale uda się zachować wszystkie przejazdy kolejowe w Zielkowicach. Więcej o tej sprawie przeczytasz w jutrzejszym wydaniu Nowego Łowiczanina.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.