W piątek 2 lutego o godz. 17 w sali na I piętrze Łowickiego Ośrodka Kultury, odbędzie się spotkanie informacyjne, dla osób które są zainteresowane pozyskaniem dotacji na swój projekt w ramach Małych Grantów.

Budżet konkursu na rok 2018 wynosi 30.000 zł, a projekty będą dofinansowane do kwoty 5.000 zł. Małe Granty to konkurs ŁOK na wsparcie autorskich projektów kulturalnych. Śledząc poprzednie edycje, czy choćby minioną, można zauważyć, że szansę na grant mają zarówno projekty edukacyjne, muzyczne, teatralne, jak również nawiązujące do historii naszego miasta i wiele innych.

Oferty, tj. wnioski w formie papierowej i zapisane na płycie CD należy składać w ŁOK w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Małe Granty”, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego do godz. 16.00. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową będzie decydowała data stempla pocztowego.

Spotkanie będzie miało charakter otwarty.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.