Łódzki kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski przyznaje, że propozycja wójta Roberta Pawlikowskiego w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora szkoły w Szczycie Markowi Nowaczewskiemu, nie uzyskała jego aprobaty.

Kurator wskazał, że zasadnym byłoby ponowne rozpisanie konkursu na dyrektora szkoły.

– Przeanalizowałem wszystkie argumenty, które są przeciwko powołaniu na dyrektora szkoły Marka Nowaczewskiego – mówi nam kurator. – Po pierwsze dyrektor nie wygrał konkursu na stanowisko dyrektora, nie ma też pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

Do tego dochodzą ustalenia z nadzoru pedagogicznego, który stwierdził uchybienia, o których nie mogę mówić ze względu na ochronę danych osobowych. Uważam, że w tej szkole narosło wiele złych emocji i należałoby rozpisać ponowny konkurs, aby oczyścić atmosferę.

Wójt jednak uważa, że nie naruszył prawa. Dlaczego – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Marek Nowaczewski
Marek Nowaczewski

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.