Sytuacja wokół przyszłości szpitala w Głownie jest dynamiczna. Publikujemy aktualne stanowisko burmistrza Grzegorza Janeczka.

Pogrubienia zgodne z oryginałem pisma przesłanego do redakcji Wieści. 

“W dniu dzisiejszym, 18 kwietnia 2018 r. Burmistrz Głowna otrzymał pismo od Pani Anieli Bednarek, właściciela nieruchomości szpitalnych nabytych od Gminy Miasta Głowno w roku 2013 i w trybie pilnym Burmistrz do tegoż pisma się odniesie.

Mając na uwadze nowe przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – w tym zakres świadczeń realizowanych obecnie przez Szpital w Głownie w ramach tzw. sieci szpitali i umowy z NFZ, Burmistrz Głowna zgodził się na wszystkie – możliwe do wprowadzenia zmiany, o jakie wnosili WSInf i nowy Inwestor .

Burmistrz Głowna wyraził zgodę na:

– przedłużenie okresu inwestycyjnego z dotychczasowych pięciu do sześciu lat,

– dostosowanie zakresu świadczeń zdrowotnych realizowanych na nieruchomości szpitalnej do aktualnie obowiązującej umowy szpitala z NFZ.

Ponadto Burmistrz Głowna wskazywał, iż nowy Inwestor nie powinien być obciążany zobowiązaniami czy długami WSInf, dlatego też zaproponował takie rozdzielenie tych zobowiązań, by były one spłacane na rzecz Gminy Miasta Głowna przez właścicieli szkoły, stąd zaproponował, żeby WSInf wskazał inna hipotekę w tym celu.

Jedynym niemożliwym do spełnienia żądaniem obecnego właściciela i nowego inwestora było wykreślenie z hipoteki nieruchomości szpitalnej zabezpieczenia kwot gwarancyjnych, albowiem w praktyce oznaczałoby to, że:

Gmina Miasta Głowna rezygnuje z jakichkolwiek zabezpieczeń tego, by jeszcze przez przynajmniej kolejnych 5 lat szpital w Głownie w ogóle funkcjonował.

Wątpliwości budzi stanowisko nowego Inwestora, który najpierw publicznie deklaruje, że chce nadal prowadzić szpital, po czym w proponowanym miastu aneksie pojawia się nawet wariant dotyczący zaprzestania działalności leczniczej i zmiana przeznaczenia nieruchomości. Chce także usunięcia zabezpieczenia finansowego na hipotece (taka hipoteka została ustanowiona na mocy aktu notarialnego z 26.09.2013 r.), które byłoby roszczeniem Gminy Miasta Głowno tylko w sytuacji, gdyby szpital nie był prowadzony.
Jeśli intencje nowego Inwestora dotyczące kontynuowania działalności szpitalnej w Głownie są szczere, to nie ma on powodów obawiać się zapisu o sankcjach, które przecież Gmina Miasta Głowno mogłaby egzekwować od niego tylko w sytuacji, gdyby szpitala w Głownie dalej nie prowadził.

4 komentarze

 1. EUCHARYSTIA ZA SZPITAL
  codziennie – aż do rozwiązania problemu godz 20.oo kaplica św. Rity

  Prosimy przez przyczynę patronki św. Rity
  – patronki w sprawach trudnych i beznadziejnych
  modląc się za chorych – aby nie stracili miejsca leczenia;
  za pracowników szpitala – aby nie utracili miejsca pracy;
  a także wołamy o światło Ducha Świętego dla tych
  w których mocy leżą decyzje o dalszych losach placówki
  i przyszłości ludzi ze szpitalem związanych.

  Święta Rito – módl się za nami!

  Zapraszam wszystkich którym ważna jest sprawa szpitala – wspólnego dobra.
  ks. Zbigniew – kapelan

 2. Słysząc opinie pewnych osób stwierdzam, że należy nauczyć ludzi czytania ze zrozumieniem. Obwiniajmy burmistrza o zamknięcie szpitala bo Grupa Zdrowie chce mieć możliwość zaprzestania działalności leczniczej… Poszli na rękę zgadzając się na większość zmian ale logiczne, że na taką zmianę dotyczącą zaprzestania działalności nie wyrazi zgody. Dać palec to chcą całą rękę. Ale nie, to wina burmistrza i koniec…

 3. Jan bez ziemi

  I co na tę propozycję odpowie Grupa Zdrowie…?

 4. Konkretna odpowiedź na sianie fermentu przez pozostałe strony w prasie – brawo!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.