Tylko w pierwszych dwóch miesiącach bieżącego roku głowieńskiemu Stowarzyszeniu „Senior” przybyło 23 nowych członków. Na koniec 2016 r. było ich 92., a w dniu walnego zebrania 9 marca 2017 r. – już 105.
Na samym zebraniu do zarządu wpłynęła jeszcze jedna deklaracja członkowska, a dwie kolejne zostały pobrane do wypełnienia.

Na zebranie 9 marca, ze 105 zadeklarowanych członków „Seniora” przybyło 86. Fot. E. Woldan-Romanowicz

Bez wątpienia tym, co przyciąga nowe osoby do stowarzyszenia jest jego bardzo aktywna dotychczasowa działalność na rzecz zapewnienia mieszkańcom Głowna i gminy Głowno w wieku senioralnym ciekawych form spędzenia czasu wolnego i wypoczynku. A odbywa się to na warsztatach artystycznych, wycieczkach krajoznawczych, zajęciach sportowych i edukacyjnych, spotkaniach z ekspertami itp.

W ciągu kilku lat swojej obecności w mieście „Senior” wyrósł na jedno z najlepiej rozpoznawalnych i najaktywniejszych stowarzyszeń, autora licznych projektów, skutecznie zabiegającego o ich dofinansowanie z budżetu samorządów różnego szczebla oraz z puli wojewody. Aktywna działalność plus dobra atmosfera na wszelkich spotkaniach są magnesem, który przyciąga nowych członków.

O tym, jak członkowie stowarzyszenia podsumowali ubiegły rok oraz co planują w tym roku – przeczytasz w najnowszym numerze Wieści z Głowna i Strykowa.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.