Dwaj alumni, słuchacze szóstego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu: Łukasz Blados i Jakub Zakrzewski przyjęli w sobotę, 25 listopada, podczas uroczystej mszy świętej w łowickiej katedrze święcenia diakonatu.

Święcenia diakonatu w katedrze w Łowiczu
Święcenia diakonatu w katedrze w Łowiczu

Przed święceniami uczestniczyli w rekolekcjach przygotowujących ich do przyjęcia święceń, które prowadzi ks. dr Zbigniew Przerwa.
Mszę świętą w katedrze celebrował biskup Wojciech Osial. Diakoni pochodzą z parafii w Skierniewicach i Sochaczewie.

– Dziękujemy Bogu za dar powołania dla Jakuba i Łukasza – mówił ks. bp Osial.

Diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń.
W obrzędzie święceń biskup nakłada na kandydata ręce, ale nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi. Diakoni nie są powoływani, by zastępować kapłanów, ale po to, aby ich wspierać.

Diakoni mogą zostać uprawnieni m.in. do udzielania chrztu oraz Komunii świętej, głoszenia Słowa Bożego bądź prowadzenia pogrzebów. Pełnią także rolę asystentów biskupów i prezbiterów w czasie funkcji liturgicznych i różnych celebracji, m.in. asystują przy zawieraniu małżeństwa.

Komentowanie nie jest możliwe.