Tag: dąbkowice górne

Jednego wieczora paliło się w Dąbkowicach Górnych w dwóch miejscach. Jednym z nich był pustostan, który opustoszał po tym jak kilka dni wcześniej zmarł jego właściciel. Fot. Agnieszka Antosiewicz

Policja nie znalazła piromana

Na przełomie lutego i marca na naszym terenie doszło do kilku pożarów, co do których zachodziło duże prawdopodobieństwo, że były wynikiem celowego działania.