Tag: MZK Łowicz

Łowicka Karta Miejska, wzór MZK Łowicz

Seniorzy kasują tylko raz

Od początku października w autobusach łowickiego MZK można korzystać z tzw. karty miejskiej. Do tej pory zakład wydał ponad 500 takich kart, znaczną część seniorom po 70 roku życia, którzy mogą ją kupić za 10 złotych rocznie.