Tag: ZUM

Anna Gajek-Sarwa - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu nie planuje zmian w strukturze organizacynej jednostki. Chce się przekonać, jak ona się sprawdzi w praktyce. Mirosława Wolska-Kobierecka

Zakład Utrzymania Miasta bez prezesa

Anna Gajek-Sarwa nie pokieruje Zakładem Utrzymania Miasta, spółkę powołaną do życia przez miasto w celu przejęcia od Zakładu Usług Komunalnych zadań z zakresu utrzymania dróg, zieleni, lasu miejskiego i schroniska.

Anna Gajek-Sarwa - dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu nie planuje zmian w strukturze organizacynej jednostki. Chce się przekonać, jak ona się sprawdzi w praktyce. Mirosława Wolska-Kobierecka

Szefem ZUM została Anna Gajek-Sarwa

Burmistrz Krzysztof Kaliński podjął w poniedziałek, 26 marca decyzję o zatwierdzeniu wyboru prezesa powołanego do życia w marcu tego roku Zakładu Utrzymania Miasta – miejskiej spółki wydzielonej z Zakładu Usług Komunalnych.