Poziom wody na łąkach w sąsiedztwie Ronda Niepodległości w końcu opadł umożliwiając firmie Trakt z Kutna budowę ul. Dmowskiego, patrząc z ul. Kaliskiej widać już przebieg nowej ulicy.

ŁOWICZ. Budowa ul. Dmowskiego w rejonie Ronda Niepodległości.

Teren budowy odwiedziliśmy w sobotę. Naszą uwagę zwróciły duże płachty białego materiału który został rozłożony na gruncie po wcześniejszym zdjęciu jego wierzchniej warstwy – to jak wyjaśnił nam Grzegorz Pełka, naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów w łowickim ratuszu, jest to geowłóknina, która ma za zadanie oddzielić podbudowę drogi od niestabilnego i często przesiąkniętego wodą podłoża i ustabilizować, aby w przyszłości nie dochodziło do zapadania się jezdni. Wykonawca rozłoży dwie warstwy tego materiału, oddzielonego od siebie warstwą podbudowy o wysokości 50 cm, w pasie szerokim na 24 m i długości około 400 metrów, czyli od Ronda Niepodległości do kanału, który odprowadza wodę z rejonu miejskiego targowiska.

Instalowane są też studnie rewizyjne i trwa budowa kanalizacji. Ze względu na to, że docelowo znajdzie się ona w dopiero mającym powstać nasypie jezdni, rury układane są w kilku miejscach bezpośrednio na gruncie. Wykonany jest też betonowy przepust pod ul. Dmowskiego, którym popłyną wody z kanału biegnącego od targowiska.

Na terenie inwestycji, w sąsiedztwie wspomnianego kanału, rozpoczęto też wiercenie studni, mają one pozwolić odwodnić teren do głębokości 6 metrów i wybudować tam separatory wód deszczowych, które oddzielą zanieczyszczenia spływające z jezdni do kanalizacji przed odprowadzeniem ich do wód powierzchniowych.

3 komentarze

  1. Jakoś tego nie widzę. Cena w przetargu największym atutem – czy to dobra droga do dobrej drogi ??

  2. Kiedyś gdzieś byłem i coś widziałem, to się znam!

  3. Jak nie będzie porządnego odwodnienia to wszystko kiedyś się zapadnie. Dziury takie że głowa boli.
    Zakładając że będą tam jeździły TIRy. Osobowe do 3,5 tony nie zrobią takiego spustoszenia.
    Byłem kiedyś w Lęborku i tam obwodnica zapadła się po 6 latach.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.