We wtorek 25 kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę inwestora, firmy ERP SUB z Warszawy, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, które uchyliło decyzję środowiskową z 24 czerwca 2016 r- wydaną przez wójta gminy Bedlno Krzysztofa Kołacha, pozwalającą na budowę farmy wiatrakowej na terenie gminy Bedlno. Decyzja nie jest prawomocna. Stronom przysługuje kasacja do NSA.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w składzie: Sławomir Wojciechowski, Renata Kubot-Szustowska i Joanna Sekunda-Lenczewska, odrzucili skargę ERP SUB inwestora, który chciał stawiać 10 wiatraków na terenie gminy Bedlno fot. Dorota Grąbczewska

Strony postępowania: ERP SUB ani SKO nie stawiły się w w WSA. Przybyła za to kilkuosobowa grupa mieszkańców gminy Bedlno, która od początku jest przeciwna powstaniu wiatraków, rozumiejąc, że ich obecność ograniczałaby możliwość rozbudowy ich siedlisk. Przybył też Andrzej Orłow, prezes Stowarzyszenia Czysta Okolica, który jako jedyny został uznany za stronę postępowania. Gdyby nie stowarzyszenie, mieszkańcy pomimo swoich protestów, nie mieliby prawa zaskarżania decyzji nawet do SKO i wiatraki już w gminie Bedlno by były.

Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.