Wojewoda łódzki nie pozwolił Radzie Gminy Głowno na uchylenie uchwały powołującej Środowiskowy Dom Samopomocy w Woli Zbrożkowej, choć miał on przestać istnieć jako gminna jednostka organizacyjna tylko na papierze, a w rzeczywistości funkcjonować nadal pod skrzydłami prowadzącego go stowarzyszenia.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewoda Zbigniew Rau wydał 5 maja br. stwierdzając nieważność uchwały Rady Gminy Głowno z 30 marca br. uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia ŚDS w Woli Zbrożkowej oraz uchwalenia jego statutu.

Tu trzeba zaznaczyć, że unieważniona uchwała już na etapie projektu przygotowanego przez służby wójta budziła spore kontrowersje u części radnych. Jarosław Chałubiec z Woli Zbrożkowej przekonywał, że nie powinno się uchylać uchwały o powołaniu ŚDS, ponieważ w jego ocenie groziło to nawet utratą wojewódzkiej dotacji na jego prowadzenie, przekazywanej przez ŁUW Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Inicjatyw za pośrednictwem budżetu gminy. Na sesji 30 marca prawnik urzędu przekonywała jednak, że w uchwale chodzi tylko o dostosowanie lokalnego prawa do stanu faktycznego.
Ostatecznie w głosowaniu zaledwie 5 głosami za, przy 1 przeciwnym i aż 9 wstrzymujących się uchylono uchwałę w sprawie powołania ŚDS w Woli Zbrożkowej oraz uchwalenia jego statutu. Teraz decyzję tę unieważnił wojewoda uzasadniając, że w przedmiotowej uchwale powołano się na złą podstawę prawną. W świetle rozstrzygnięcia wojewody okazuje się, że wątpliwości radnych, którzy 30 marca zagłosowali przeciw lub wstrzymali sie od głosu, były uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy Głowno Łukasz Łukasik, który również był wobec uchwały z 30 marca sceptyczny nie widzi teraz sensu zaskarżania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rada ma na taki krok 30 dni od wydania rozstrzygnięcia.

Więcej na ten temat napiszemy w następnym gazetowym wydaniu Wieści.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.