Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wystosował do Rady Miejskiej w Głownie pismo, w którym wzywa radę do podjęcia w ciągu 30 dni uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu burmistrza Grzegorza Janeczka.

Jak już kilkukrotnie pisaliśmy, wojewoda uważa, że będąc w zarządzie jakiejkolwiek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, burmistrzowie/wójtowie łamią zapisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Burmistrz Grzegorz Janeczek zasiadał w zarządzie OSP Głowno od marca do grudnia 2016 roku. Rada Miejska kilkukrotnie wyjaśniała już w odpowiedzi na pisma wojewody, posiłkując się wyjaśnieniami burmistrza i prezesa OSP Głowno Andrzeja Rucińskiego, że jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, ale wynajmuje budynek przy ul. Bielawskiej oraz sporadycznie salę widowiskową na imprezy.

Po zapoznaniu się z materiałem w tej sprawie, wojewoda stwierdził jednak w piśmie, które dotarło do biura Rady Miejskiej 8 czerwca, że w jego opinii OSP Głowno prowadzi działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę, że burmistrz zasiadał w zarządzie jednostki, istnieją więc, zdaniem wojewody, przesłanki do tego, by Rada Miejska stwierdziła wygaśnięcie mandatu burmistrza Janeczka.

Na podjęcie takiej uchwały rada ma czas do 8 lipca. Rada może stosownej uchwały nie podjąć w wyznaczonym terminie, ale wówczas wojewoda wyda w tej sprawie zarządzenie zastępcze i sam stwierdzi wygaśnięcie mandatu. Zarówno od uchwały rady, jak i od zarządzenia, burmistrz będzie mógł się jednak odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Wieści z Głowna i Strykowa.

2 komentarze

  1. Grzegorz trzymaj się mieszkańcy są za Tobą.

  2. Rozgrywki polityczne!!! ja jako mieszkaniec Głowna jestem zadowolony z pracy burmistrza Janeczka, czysto, pokoszone, drogi robione. My mieszkańcy go wybraliśmy a nie wojewoda!!!

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *