Wojewoda Łódzki Zbigniew Rau wystosował do Rady Miejskiej w Głownie pismo, w którym wzywa radę do podjęcia w ciągu 30 dni uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu burmistrza Grzegorza Janeczka.

Jak już kilkukrotnie pisaliśmy, wojewoda uważa, że będąc w zarządzie jakiejkolwiek jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, burmistrzowie/wójtowie łamią zapisy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Burmistrz Grzegorz Janeczek zasiadał w zarządzie OSP Głowno od marca do grudnia 2016 roku. Rada Miejska kilkukrotnie wyjaśniała już w odpowiedzi na pisma wojewody, posiłkując się wyjaśnieniami burmistrza i prezesa OSP Głowno Andrzeja Rucińskiego, że jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej, ale wynajmuje budynek przy ul. Bielawskiej oraz sporadycznie salę widowiskową na imprezy.

Po zapoznaniu się z materiałem w tej sprawie, wojewoda stwierdził jednak w piśmie, które dotarło do biura Rady Miejskiej 8 czerwca, że w jego opinii OSP Głowno prowadzi działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę, że burmistrz zasiadał w zarządzie jednostki, istnieją więc, zdaniem wojewody, przesłanki do tego, by Rada Miejska stwierdziła wygaśnięcie mandatu burmistrza Janeczka.

Na podjęcie takiej uchwały rada ma czas do 8 lipca. Rada może stosownej uchwały nie podjąć w wyznaczonym terminie, ale wówczas wojewoda wyda w tej sprawie zarządzenie zastępcze i sam stwierdzi wygaśnięcie mandatu. Zarówno od uchwały rady, jak i od zarządzenia, burmistrz będzie mógł się jednak odwołać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Więcej na ten temat w kolejnym wydaniu Wieści z Głowna i Strykowa.

3 komentarze

  1. KAMILSIEDLECKI

    OSOBIŚCIE NIC NIE MAM DO GRZEGORZA JANECZKA NIE JEST ANI UBEKIEM ANI ŻADNYM TW ITD, WIEM BO OSOBIŚCIE SPRAWDZAŁĘM PANA BURMISTRZA W IPN, I NIE JEST ANI KŁAMCA LUSTRACYJNYM A AKTA MA CZYSTE I TYLKO JEDEN ARGUMENT ZŁE POCHODZENIE PARTYJNE TO CZŁOWIEK Z PO I DLATEGO MUSI ODEJŚĆ JAK NIE TERAZ TO PO WYBORACH SAMORZ,ĄDOWYCH I TAK POŻĘGNAMY TEGO PANA BO TU BĘDZIE INNY JUŻ BURMISTRZ LECZ Z DRUGIEJ STRONY WYBORY ZA ROK A DLATEGO ŻE Z PO TO JUŻ MUSI ODEJŚĆ TO NIE PO NASZEMU TERAZ GDY DOBRĄ ROBOTĘ SAM ZROBIŁ DLA MIASTA TO NIE JA TERAZ JESTEM PRZECIWNY USUWANIU NASZEGO BURMISTRZA

  2. Rozgrywki polityczne!!! ja jako mieszkaniec Głowna jestem zadowolony z pracy burmistrza Janeczka, czysto, pokoszone, drogi robione. My mieszkańcy go wybraliśmy a nie wojewoda!!!

  3. Grzegorz trzymaj się mieszkańcy są za Tobą.

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.