Radni gminy Nieborów udzielili 29 czerwca absolutorium wójtowi Andrzejowi Werle za rok 2017. Na tej samej sesji obniżyli mu wynagrodzenie o przeszło 800 zł, dostosowując jego składniki do nowych przepisów.

Nieborów. Sesja Rady Gminy – gratulacje dla wójta po uzyskaniu absolutorium za 2017 rok.

Zarówno sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2017 rok złożone przez wójta, jak i opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Gminy nie wywołały na sesji dyskusji. Radni przyjęli je tak jak absolutorium – jednomyślnie.

Wójt Werle powiedział, że uważa iż rok 2017 był dla gminy rokiem pomyślnym, mimo różnych trudności, m.in. nieudanej próby powołania do życia nowej gminy przez wydzielenie Bełchowa i okolicznych miejscowości z gminy Nieborów, rozpoczęcia wygaszania gimnazjów, odejścia wieloletniej skarbnik Renaty Sobczak i kilkumiesięcznego poszukiwania osoby na jej miejsce. Wójt zauważył też, że po raz ostatni udzielane jest mu absolutorium, nie zamierza bowiem kandydować na to stanowisko w najbliższych wyborach.

Na koniec roku 2017 budżet gminy Nieborów zamknął się po stronie dochodów kwotą 33 mln 502 tys. zł jest to 101,85% wykonania planu, zaś po stronie wydatków kwotą 33 mln. 493 tys. zł – jest to 96,47% planu.

Radni przyjęli też na sesji uchwałę regulującą składniki miesięcznego wynagrodzenia wójta, zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od 1 lipca. Wójt Werle zarabiający dotychczas 11.008 zł, będzie otrzymywał pensję mniejszą o 828 zł, wyniesie ona 10.180 zł.

Nieborów. Sesja Rady Gminy – gratulacje dla wójta po uzyskaniu absolutorium za 2017 rok.
Nieborów. Sesja Rady Gminy – gratulacje dla wójta po uzyskaniu absolutorium za 2017 rok.
Nieborów. Sesja Rady Gminy – gratulacje dla wójta po uzyskaniu absolutorium za 2017 rok.
Nieborów. Sesja Rady Gminy.

1 komentarz

  1. Ta klika na filmie i zdjęciach już na szczęście odchodzi! Dziadek nie obiecuj, bo już obiecywałeś nie raz … Miny bezcenne 🙂

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.