15 i 16 lutego, pracownicy firmy FHU Raszew, wynajętej przez Starostwo Powiatowe w Kutnie, wycięli 89 drzew rosnących wzdłuż ulicy Żeromskiego w Żychlinie. Drzewa rosnące bardzo blisko jezdni kolidowałyby z planowaną modernizacją drogi. Inwestycję będzie realizować powiat przy współfinansowaniu Urzędu Gminy Żychlin, który w budżecie na 2017 rok zabezpieczył na to kwotę 1,25 mln zł.

Po wycięciu 89 drzew ulica Żeromskiego jest ogołocona. Droga ma być poszerzona. Fot. Dorota Grąbczewska

Samorządy chcą zrealizować zadanie wyłącznie ze środków własnych, bez aplikowania o pieniądze zewnętrzne. Zmodernizowany zostanie odcinek o długości 954 m, od skrzyżowania z ulicą Narutowicza aż do rozwidlenia na Budzyń.

Ulica zostanie poszerzona na całej długości do szerokości 6 metrów, zostanie wykonana też kanalizacja deszczowa – informuje Jacek Saramonowicz, rzecznik Starostwa Powiatowego w Kutnie. – Po stronie lewej ulicy zostanie wyremontowany chodnik, a po stronie prawej planowana jest budowa ścieżki pieszo – rowerowej (na całym odcinku przebudowywanej drogi).

Więcej o tym, kiedy można się spodziewać rozpoczęcie robót przy modernizacji drogi – przeczytasz w najnowszym numerze Nowego Łowiczanina dla Żychlina, Bedlna, Oporowa i Pacyny. dag

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.