Odrzuceniem przez większość radnych projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie zakończyło się głosowanie nad nim na wczorajszej sesji Rady Gminy Głowno.

Radni nie chcieli się zgodzić na zaproponowane przez skarbnika gminy zmiany polegające na wydatkowaniu pieniędzy działu Oświata i wychowanie na uiszczenie Związkowi Międzygminnemu “Bzura” zaległej składki inwestycyjnej wraz z odsetkami, co stanowić ma realizacje prawomocnego wyroku sądowego.
Przypominamy, że gmina Głowno, która wystąpiła z “Bzury” z 1 stycznia 2013 r., nie uiściła na rzecz związku składki inwestycyjnej za lata 2011 i 2012, płacąc jedynie składkę członkowską i argumentując, że żadna inwestycja w okresie tym nie była realizowana. Argumentacji tej nie podzielił sąd, do którego wystąpił związek. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości odwoławczych gmina Głowno staje dziś wobec konieczności spłaty zobowiązań, albo zostaną one ściągnięte w trybie egzekucji komorniczej. Licząc na wygraną w sądzie, ani w projekcie budżetu przygotowanym przez wójta, ani w dokumencie uchwalonym potem przez radę, nie zaplanowano środków na realizację ewentualnego niekorzystnego dla gminy postanowienia sądu.

Mowa tu o 136 tys. zł z tytułu niezapłaconych składek oraz o 76 tys. zł odstek.

Radni nie kwestionują słuszności wyroku i konieczności rozliczenia się z “Bzurą”, ale nie chcą, by poszły na to pieniądze przeznaczone na bieżące funkcjonowanie szkół, a pochodzące w głównej mierze ze zwiększonej o 183.804 zl subwencji oświatowej. Takie rozwiązanie zaproponowała w odrzuconym projekcie uchwały skarbnik gminy. W głosowaniu, po dyskusji 8 radnych podniosło rękę przeciw tej uchwale, a za jej podjęciem było 6.

Po odrzuceniu uchwały doszło do impasu, bo zakładała ona również zwiększenie dochodów o wprowadzaną do budżetu subwencję (183.804 zł). Niewprowadzenie tych pieniędzy do budżetu miałoby skutkować nieścisłościami w bilansie za pierwszy kwartał tego roku, dlatego po przerwie na wniosek wójta pod obrady sesji wprowadzono nowy projekt uchwały zmieniającej budżet. Następnie, jednogłośnie rada wprowadziła kwotę powiększającą cześć oświatową subwencji – do budżetu, do działu oświata i wychowanie, ale nie rozdysponowała wydatków na realizację wyroku sądowego. Propozycji, z jakich działów czy rezerw wziąć te pieniądze padło kilka, sprawa ta ma być przedmiotem obrad kolejnej sesji, zaplanowanej na 5 kwietnia.
Więcej na ten temat napiszemy tego samego dnia w gazetowym wydaniu “Wieści”

Sesja Rady Gminy Głowno 29 marca. Fot. EWRGmina Głowno, budżet gminy Glowno, 

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.