20 kwietnia w Sądzie Okręgowym w Łodzi zapadł wyrok w cywilnym procesie, jaki Związek Międzygminny “Bzura” wytoczył gminie Głowno z tytułu nieuiszczania przez nią składki inwestycyjnej na rzecz związku za lata 2011 i 2012. Wyrok nie jest prawomocny. 

Gmina Głowno przestała być członkiem związku z dniem 1 stycznia 2013 r., ale decyzję o wystąpieniu z niego rada gminy podjęła już w styczniu 2012 r. na fali protestów mieszkańców tych jej terenów, które znajdują się najbliżej lokalizacji zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych w gminie Bielawy. Decydując się na “Bzurexit” i w sytuacji, gdy planowana przez związek inwestycja nie była realizowana, gmina zaprzestała uiszczania na jego rzecz składki inwestycyjnej, zależnej od liczby mieszkańców, opłacając do momentu formalnego wyjścia jedynie składkę członkowską.
Związek, stojąc na stanowisku, że składka inwestycyjna powinna być opłacana, wystąpił przeciw gminie na drogę sądową. Rozpoczęto od postępowania ugodowego, którego mimo czterech prób, nie udało się zakończyć ugodą, wobec czego wniesiony został przeciw gminie Głowno pozew. Związek domagał się od niej zapłaty w sumie 132 tys. zł tytułem zaległych składek. Sąd uznał to roszczenie, wyrok z 20 kwietnia jest więc korzystny dla powoda, lecz nieprawomocny. Wójt gminy Głowno Marek Jóźwiak zapowiada odwołanie. Uważa, że już samo złożenie pozwu przeciw gminie było postępowaniem nie fair.
Więcej na ten temat napiszemy w gazetowym wydaniu “Wieści”.

Związek w podobny sposób dochodzi roszczeń z tytułu nieuiszczonych składek od: miasta Łowicza, miasta Łęczycy i gminy Rogów, które również opuściły jego struktury. Wczorajszy Wyrok w sprawie gm. Głowno jest pierwszym zasądzonym.

1 komentarz

  1. Ugoda z wójtem gminy Głowno – kiepski żart. On nie rozumie znaczenia tego słowa. Ugoda wg niego jest wtedy gdy wszyscy wokół robią to, co jemu pasuje. A jak nie to nie ma ugody, nie ma współpracy i on jest największym pokrzywdzonym…

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.