Formalnie działa już od 1 stycznia, w praktyce jest jeszcze w fazie organizacji – przy ul. Nowej w Łowiczu, w dawnym budynku po ZGM, mieści się siedziba Zarządu Zlewni w Łowiczu, podlegającego pod Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W budynku tym od początku lutego pracuje ok. 20 osób, w większości to pracownicy przeniesieni ze zlikwidowanego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. Od początku lutego nie działa już biuro dawnej filii tej instytucji, które znajdowało się w Domu Ludowym przy ul. Pijarskiej (zostało włączone w strukturę Zarządu Zlewni).

W budynku przy Nowej ma też powstać siedziba nadzoru wodnego, czyli placówki, z założenia będącej pierwszym kontaktem z petentem. Takie nadzory, podległe pod łowicki zarząd zlewni, powstają równolegle w innych miastach województw łódzkiego i mazowieckiego.
Dyrektorem Zarządu Zlewni w Łowiczu jest Artur Rychlewski, dotychczas dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych w Płocku.

Placówka przy Nowej formalnie jest otwarta, ale petenci są przez pracowników proszeni, aby na razie zgłaszali się wyłącznie w najpilniejszych, niecierpiących zwłoki sprawach. Ze względów organizacyjnych, większości spraw i tak nie można w tym momencie załatwić (nie ma możliwości wystawienia faktury, a zatem przyjmowania opłat administracyjnych).

Skomentuj

Twój adres email nie zostanie opublikowany.